Socialiniai mokslai / Psichologija

Masinių informavimo priemonių įtaka jaunimui

0 atsiliepimų
Autorius:
Kiekvienos demokratinės valstybės, tame tarpe ir Lietuvos, svarbiausia vertybė – žmonės, jų ateities perspektyvos. Didelis dėmesys turi būti nukreiptas į vaikų ir jaunimo ugdymą. Šioje nuolat besikeičiančioje visuomenėje reikalingas sąžiningas, doras, inteligentiškas, gerbiantis savo kultūrą bei kalbą žmogus. Tačiau vis dažniau tenka atsisukti į dabartinį jaunimą, kuris yra pilnas agresijos, žiaurumo, nejaučia pagarbos aplinkiniams. Iškyla klausimas, aktualus daugeliui – kas tai įtakoja. Masinių informavimo priemonių pranešimai neabejotinai yra vienas iš socialinės realybės suvokimą įtakojančių veiksnių. Paveikiausi žiniasklaidos propaguojamoms vertybėms yra vaikai ir jaunimas.
Žiniasklaidos vaidmuo šiuolaikiniame gyvenime yra ypatingas. Ji tampa lyg dar vienas gyvybiškai svarbus žmogaus poreikis (kaip oras, maistas, seksas ir miegas), be kurio sunkiai įsivaizduojame savo gyvenimą - ryte skaitome laikraščius, dieną klausome radijo, vakare žiūrime televizijos laidas. Be to, nuolat naudojamės ir internetu, o turėdami laisvesnę valandėlę neretai perverčiame ir žurnalus. Visa tai rodo, kad žiniasklaidos turinys turi galimybę daryti įtaką mūsų požiūriui, vertybėms ir net gyvenimo būdui.
Laikas, praleistas naudojant įvairias žiniasklaidos priemones, dažnai išstumia jaunų žmonių dalyvavimą kūrybingoje, aktyvioje ar socialinėje veikloje. Jaunimas vis rečiau bendrauja „akis į akį“, nes tokį bendravimą išstumia elektroninis bendravimas forumuose, pokalbių svetainėse, trumposiomis žinutėmis tam pritaikytose televizijos laidose, naudojant e. pokalbiams skirtus įrankius, tokius kaip skype, msn ir t.t., o tai silpnina ne tik socialinius ryšius, supratimą apie žmogiškąsias vertybes, bet ir rašymo, skaitymo įgūdžius, nes nenaudojama taisyklinga rašyba ir kalba, žodžiai trumpinami, iškreipiamos raidės. Taip pat e. bendravimas ir masinių informavimo priemonių perteklinis naudojimas mažina kritinį mąstymą, silpnina žodinį abipusį bendravimą.
Taigi šioje sociologinio tyrimo ataskaitoje bus kalbama apie masinių informavimo priemonių įtaką jaunimui.


Tyrimo objektas:
Masinių informavimo priemonių įtaka.

Tyrimo dalykas:
Masinių informavimo priemonių poveikis jaunimui.

Tyrimo tikslas:
Ištirti masinių informavimo priemonių įtaką jaunimui.

Tyrimo uždaviniai:
1. Atskleisti masinių informavimo priemonių įtakos sampratą.
2. Išnagrinėti esamus informavimo priemonių įtakos tyrimus Lietuvoje.
3. Atlikti masinių informavimo priemonių įtakos tyrimą.
4. Parengti išvadas, rekomendacijas.

Tyrimo dizainas:
Darbe naudotas sociologinis kiekybinis metodas – anketinė apklausa, dokumentų analizė, atliktų statistinių tyrimų analizė, periodinių leidinių turinio analizė. Tyrimo imtis – Kelmės J. Graičiūno gimnazijos 4 klasės, 22 moksleiviai. Anketa susideda iš įžanginės, pagrindinės ir baigiamosios dalies.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5180 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. MASINIŲ INFORMAVIMO PRIEMONIŲ SAMPRATA IR FUNKCIJOS5
 • 2. MASINIŲ INFORMAVIMO PRIEMONIŲ TYRIMAI LIETUVOJE6
 • 3. SOCIOLOGINIS TYRIMAS8
 • 3.1. Trumpa tyrimo charakteristika8
 • 3.2. Anketos apibūdinimas8
 • 4. APKLAUSOS REZULTATAI9
 • 4.1. Respondentai9
 • 4.2. Populiariausios masinės informavimo priemonės moksleivių tarpe11
 • 4.3. Žiniasklaidos svarba jaunimo gyvenime11
 • 4.4. Visuomenės informavimo priemonės ir jaunimo agresija13
 • 4.5. Masinių informavimo priemonių įtaka jaunimo raštingumui ir mokslams15
 • 4.6. Masinių informavimo priemonių įtaka jaunimo laisvalaikiui18
 • 4.7. Respondentų pasitikėjimas žiniasklaidos teikiama informacija21
 • IŠVADOS26
 • REKOMENDACIJOS27
 • NAUDOTA LITERATŪRA28
 • PRIEDAI29
 • 1 priedas. Anketa29

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Masininės informacijos priemonių įstatyminis reguliavimas
Referatas Masininės informacijos priemonių įstatyminis reguliavimas

Masinės informavimo priemonės arba žiniasklaida - tai priemonės, skirtos pateikti informaciją plačiam žmonių ratui. Tradiciškai [...]

Lyginamoji politika. Masinių informacijos priemonių įstatyminis reguliavimas Lietuvoje ir Rusijoje
Referatas Lyginamoji politika. Masinių informacijos priemonių įstatyminis reguliavimas Lietuvoje ir Rusijoje

Temos aktualumas. Šiandien masinės informacijos priemonės arba žiniasklaida – visiems gerai žinomi terminai. Juos nuolat [...]

Informacinių technologijų įtaka viešajam sektorui
Referatas Informacinių technologijų įtaka viešajam sektorui

Temos aktualumas: Šiandieną vis dažniau ir dažniau informacinės technologijos taikomos ne tik privačiame sektoriuje, bet [...]

Emocijų įtaka informacijos atkūrimui ir reakcijos greičiui
Tyrimas Emocijų įtaka informacijos atkūrimui ir reakcijos greičiui

Tikslas: Išsiaiškinti tiriamojo reakcijos pobūdį ir jį įtakojamus veiksnius. Tiriamasis: 20 metų, moteriškos lyties Darbo priemonės: Kompiuteris, speciali kompiuterinė programa [...]

Įvairių veiksnių įtaka informacijos atkūrimui
Laboratorinis darbas Įvairių veiksnių įtaka informacijos atkūrimui

Tikslas: Išsiaiškinti kokio pobūdžio informacija ir kokiu būdu koduojant įsimenama geriausiai. Tiriamasis: 20 metų, moteriškos lyties Darbo priemonės: Tušinukas, 2 [...]

Informacinių technologijų įtaka mokymosi procesui ir rezultatams
Referatas Informacinių technologijų įtaka mokymosi procesui ir rezultatams

XXI amžius yra informacijos amžius, kuriame informacinės komunikacinės technologijos (IKT) įgauna lemiamą reikšmę. Keičiasi visuomenės [...]

Vartotojo teisės į informaciją sudarant sutartis ryšio priemonėmis
Referatas Vartotojo teisės į informaciją sudarant sutartis ryšio priemonėmis

ĮVADAS  Vartotojo teisė į informaciją yra viena pagrindinių vartotojų teisių, ku­rios įgyvendinimas yra svarbus vartotojų apsaugos [...]

Religinė tolerancija Lietuvos masinio informavimo priemonėse
Referatas Religinė tolerancija Lietuvos masinio informavimo priemonėse

Šiuolaikinėje visuomenėje pagrindinis veiksnys, lemiantis vienokį ar kitokį veikimą ar neveikimą, yra žiniasklaidos priemonės, jų [...]

Europos Sąjungos aukštojo mokslo politika ir jos įtaka Lietuvos aukštajam mokslui
Referatas Europos Sąjungos aukštojo mokslo politika ir jos įtaka Lietuvos aukštajam mokslui

Tyrimo tikslas – išanalizuoti ES aukštojo mokslo politiką ir jos daromą įtaką Lietuvos aukštajam mokslui. Tyrimo [...]

Tėvų įtaka įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą
Kursinis darbas Tėvų įtaka įveikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų mikčiojimą

Metodologinė tyrimo apibrėžtis. Kalba yra viena svarbiausių žmonių komunikavimo priemonių. Jos pagalba žmonės savo mintis [...]

ES plėtros ir Europos kaiminystės politikos įtaka demokratizacijai: Serbijos ir Gruzijos atvejai
Diplominis darbas ES plėtros ir Europos kaiminystės politikos įtaka demokratizacijai: Serbijos ir Gruzijos atvejai

Istoriniu požiūriu demokratija yra sparčiausiai plintantis valdymo modelis, kuris šiandieninėje tarptautinėje bendruomenėje – ypač Europoje [...]

Fizinio smurto įtaka psichologiniam ir socialiniam paauglių vystymuisi
Kursinis darbas Fizinio smurto įtaka psichologiniam ir socialiniam paauglių vystymuisi

Smurtas, kaip teigia daugelis šią problemą tyrinėjančių specialistų, yra toli gražu ne naujas reiškinys tiek [...]

Nuteistųjų resocializacija kaip sėkminga visuomenės pozityvios socializacijos priemonė
Diplominis darbas Nuteistųjų resocializacija kaip sėkminga visuomenės pozityvios socializacijos priemonė

Visame pasaulyje nėra visuomenės kurioje nebūtų vykdomi nusikaltimai. Kiekviena pasaulio šalis turi skirtingas teisines sistemas [...]

Civilinio proceso teisės principų įtaka teisingumo vykdymui Lietuvoje
Kursinis darbas Civilinio proceso teisės principų įtaka teisingumo vykdymui Lietuvoje

Temos aktualumas. Lietuvai žengus pirmuosius nepriklausomybės žingsnius, buvo smarkiai pertvarkoma sovietinė sistema į respublikinę. Buvo [...]

Darželio ugdomosios aplinkos įtaka vaikų kūrybiškumo ugdymuisi priešmokykliniame amžiuje
Diplominis darbas Darželio ugdomosios aplinkos įtaka vaikų kūrybiškumo ugdymuisi priešmokykliniame amžiuje

Tyrimo aktualumas. XXI amžiuje kūrybiškumas traktuojamas kaip išskirtinis žmogaus gebėjimas, lemiantis jo sėkmę konkurencingame pasaulyje [...]