Ekonomika ir verslas / Vadyba

Kokybiško produkto kūrimas UAB „Kauno baldai“ sofos pavyzdžiu

0 atsiliepimų
Autorius:
Kiekvienas žmogus kokybę kaip terminą, supranta savaip. Produkto ar paslaugos kokybė gali nevienodai tenkinti skirtingus vartotojus. Organizacijai yra labai svarbu tiksliai žinoti jos gaminamo produkto vartotojų poreikius bei lūkesčius. Pagamintas produktas turi tenkinti vartotojo poreikius, nes tai suteikia jam konkurencingumą rinkoje. Vartotojas patenkintas produktu, tampa patenkintas ir organizacija bendrąją prasme. Organizacija siekdama nustatyti vartotojų poreikius turi identifikuoti ir valdyti daugelį tarpusavyje susijusių ir vienas kitą veikiančių procesų. Dažnai vieno proceso rezultatai yra naudojami kito proceso metu.
Kokybišką gaminį apibrėžti palyginti lengva; apibrėžti kokybišką procesą truputį sunkiau. Galutinis gaminys gali turėti ydų: jo dydis gali kiek neati¬tikti specifikacijų arba spalva būti nevykusi. Gaminio variantus lengva nu¬statyti, o šitų nesėkmių priežastis turėtų būti nesunku paaiškinti. Proceso ko¬kybę rodo efektyvumas ar efektingumas. Tai kiek abstraktoka palyginti su ga¬minio kokybe, bet kiekybiškai dar įmanoma ir ją išmatuoti.
Paslaugos kokybę bene sunkiausia išmatuoti, bet lengviausia nusakyti. Paslaugų pramonė tiesiogiai susijusi su var¬totoju. Paslaugų kokybė reiškiama pasitenkinimo kiekiu, kurį iš tos paslaugos gauna vartotojas. Juo labiau vartotojas patenkintas, juo geresnė paslauga.
Visų verslo sektorių kokybė galutinai išreiškiama pagal vartotojo pasitenkinimo kiekį, gaunamą iš galutinio gaminio ar galuti¬nės paslaugos. Vartotojo pasitenkinimas – tikroji kokybės prasmė. [C.C.Barczyk, 1999, p. 92]
Kokybiško gaminio kūrimo ir gamybos procese organizacijos vadovaujasi įvairiais kokybę matuojančiais metodais. Šiame darbe mes aptariame kelis vadyboje taikomus metodus susijusius su produkto kūrimu. Produktas gali būti kuriamas vadovaujantis technologinių procesų požiūriu, marketinginiu produkto planavimu, kokybės vadybos požiūriu.
Šiame darbe tobulinamas produktas – UAB „Kauno baldai“sofa. Ji dažniausiai įsigyjama ilgam laikui, pirkėjas renkasi ją vadovaudamasis savo asmeniniais reikalavimais ir galutinai apsisprendžia įsigyti tam tikrą sofą tik tuo metu, kai ji visiškai atitinka jo reikalavimus. Siekdami sukurti sofą, kuri kuo labiau atitiktų vartotojų poreikius ir lūkesčius naudosimės vienu iš kokybės vadybos metodu – kokybės funkcijos išskleidimo metodu.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5708 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. LITERATŪROS ANALIZĖ4
 • 2. TYRIMAI IR JŲ REZULTATAI9
 • 3. KOKYBĖS NAMO PILDYMAS11
 • 3.1. Vartotojų poreikių ir naudos matrica11
 • 3.2. Planavimo matrica12
 • 3.3. Technikos reakcijos (kokybės charakteristikų pakeitimo) matrica13
 • 3.4. Santykių matrica13
 • 3.5. Techninės koreliacijos matrica15
 • 3.6. Technikos matrica15
 • 4. IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS17
 • LITERATŪRA18
 • 1 priedas19

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Kokybiškos (konkurencingos) paslaugos kūrimas UAB „Kaunas“ pavyzdžiu
Kursinis darbas Kokybiškos (konkurencingos) paslaugos kūrimas UAB „Kaunas“ pavyzdžiu

Vartotojai reikalauja vis aukštesnės kokybės iš kiekvienos paslaugos ir produkto negu anksčiau. Autoriai A Ghobadian [...]

Kokybiškų lūpų dažų kūrimas įmonės “AVON” pavyzdžiu
Kursinis darbas Kokybiškų lūpų dažų kūrimas įmonės “AVON” pavyzdžiu

Šiuolaikiniame rinkos santykių vystymosi etape, ypač mažmeninės prekybos sferoje pastebima didelė konkurencija. Išlikti didelės konkurencijos [...]

Reklamos vertinimas AB
Diplominis darbas Reklamos vertinimas AB "Kauno alus" įmonės pavyzdžiu

Darbo aktualumas: Šiuolaikiniais laikais reklama yra pati veiksmingiausia priemonė skleisti informaciją. Ją naudojama ne tik [...]

Naujo produkto įsisavinimo strategija UAB „Mantinga“ pavyzdžiu
Diplominis darbas Naujo produkto įsisavinimo strategija UAB „Mantinga“ pavyzdžiu

Šiuolaikinis pasaulis pasižymi globalizacijos procesų plėtra, kuri ekonomikoje pasireiškia per internacionalizacijos ir modernizacijos procesus, besiplečiantį [...]

Veiklos (produkto, paslaugų) kūrimas ir vykdymas
Kursinis darbas Veiklos (produkto, paslaugų) kūrimas ir vykdymas

Šio namų darbo tikslas - pagilinti įgytas žinias, pritaikyti šias žinias konkrečiai užduočiai spręsti, įgyti [...]

Naujo produkto kūrimas ir įvedimas į rinką
Referatas Naujo produkto kūrimas ir įvedimas į rinką

Darbo aktualumas. Inovacijas galima apibūdinti, kaip kažko seno perdarymas nauju. Taip pat, tai naujų technologijų [...]

Skundo pavyzdys: Kauno apygardos administraciniam teismui
Referatas Skundo pavyzdys: Kauno apygardos administraciniam teismui

Dėl 2009 m. spalio 28 d. Marijampolės apskrities viršininko įsakymo Nr. V-469 „Dėl kvalifikacinio leidimo [...]

Kurį lietuvos literatūros autorių pristatytumėte Nobelio literatūros premijai, kodėl. Savo įžvalgas argumentuokite pavyzdžiais
Rašinys Kurį lietuvos literatūros autorių pristatytumėte Nobelio literatūros premijai, kodėl. Savo įžvalgas argumentuokite pavyzdžiais

Nobelio premija – kasmetinė premija, skiriama žmonėms ar organizacijoms už svarbius pasiekimus tam tikro mokslo [...]

Kauno vaizdavimas Edmundo Janušaičio kūriniuose
Kursinis darbas Kauno vaizdavimas Edmundo Janušaičio kūriniuose

         Kaunas – miestas, turintis gilias istorines literatūros tradicijas. Čia yra gyvenęs ir kūręs Adomas [...]

Biofarmacinio produkto kokybinė analizė
Referatas Biofarmacinio produkto kokybinė analizė

  Biofarmaciniais preparatais vadinami vaistai, gaminami biotechnologiniais metodais. Tai tokie baltymai, antikūnai, nukleino rūgštys, naudojamos gydymui [...]

Išeivė iš Lietuvos Sandra Bernotaitė kalbą apibūdino kaip subtilią, šventą erdvę, kurią privalu saugoti. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite visuomenės požiūrį į gimtosios kalbos saugojimą
Rašinys Išeivė iš Lietuvos Sandra Bernotaitė kalbą apibūdino kaip subtilią, šventą erdvę, kurią privalu saugoti. Remdamiesi konkrečiais pavyzdžiais, aptarkite visuomenės požiūrį į gimtosios kalbos saugojimą

Įžanga: Gimtosios kalbos aktualumas visuomenėje gyvenančių piliečių gyvenime. Dėstymas: Teiginys: Lietuvių kalbos populiarinimas   Pirmasis argumentas: nacionalis diktantas; Antrasis argumentas [...]