Įmonės veiklos aplinkos analizė

27 psl. / 3800 žod.

Ištrauka

ĮVADAS

AB Linas Agrogoup – viena iš didžiausių Baltijos šalyse agroverslo grupių, kurios pagrindinė veikla yra žemės ūkio kultūrų auginimas, supirkimas ir pardavimas. Ši žemės ūkio įmonę turi išsikovojusi tvirtas pozicijas grūdinių kultūrų eksportavimo ir prekybos rinkose. Taip pat išlieka lyderiu Lietuvoje tarp augalininkystės programas įgyvendinančių bendrovių, dirbanti su daugiau nei tūkstančiu ūkininkų ir daugybe žemės ūkio bendrovių.

Tyrimo objektas – AB ,,Linas Agrogroup’’ ūkinės veiklos ir jos rezultatų tyrimas.
Tyrimo tikslas – susipažinus su AB ,,Linas Agrogroup’’ veikla, atlikti finansinę analizę.
Tyrimo uždaviniai:
Susipažinti su AB ,,LinasAgro’’ veikla;
Atlikti balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos vertikaliąją ir horizontaliąją analizę;
Atlikti finansinių rodiklių analizę.


Turinys

 • 1. ĮVADAS2
 • 2. AB „LINAS AGROGROUP“ VEIKLOS APŽVALGA3
 • 3.VERTIKALIOJI AB „LINAS AGROGROUP“ BALANSO ANALIZĖ8
 • 4. HORIZONTALIOJI AB „LINAS AGROGROUP“ BALANSO ANALIZĖ11
 • 5. PELNO(NUOSTOLIŲ) ATASKAITOS ANALIZĖ14
 • 6. 2009-2010 METŲ RODIKLIŲ SKAIČIAVIMAS16
 • Pelningumo rodikliai16
 • Finansinio statuso19
 • Finansinio valdymo21
 • Išteklių valdymo24
 • 7. IŠVADOS26

Reziumė

Autorius
bynkis
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 17, 2012
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
27 psl.

Susiję darbai

Įmonės „X“ veiklos analizė ir įvertinimas

Apskaita Kursinis darbas gabzys
Įmonių finansinės veiklos analizė parodo kaip įmonė dirbo analizuojamu laikotarpiu, jos metu apskaičiuojami įvairūs rodikliai, kurių pagalba įvertinama veikla, mokumas, įsiskolinimas, veiklos efektyvumas,...

AB “TEO” įmonės veiklos analizė

Apskaita Prezentacija 2013 m. ecstazy
Tikslas – atilkti AB „TEO“ įmonės veiklos analizę. Uždaviniai:Susipažindinti su įmonės veikla ir išanalizuoti įmonės veiklą.Pateikti balanso ir pelno...

Finansinė veiklos analizė UAB "Steidas"

Apskaita Referatas 2012 m. bastarda
Temos aktualumas. Finansinė analizė yra vienas iš objektyviausių būdų tinkamai įvertinti įmonės finansinę informaciją, ji suteikia galimybę tiksliau suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir...

Įmonės trumpalaikio turto analizė

Apskaita Kursinis darbas 2018 m. simonadauk
Kursinį darbą sudaro dvi pagrindinės dalys: teorinė ir praktinė. Teorinėje dalyje nagrinėjama trumpalaikio turto samprata, bei aptariama, kaip turėtų būti įmonėse vykdoma trumpalaikio...