AB “Lietuvos draudimas” strateginis valdymas

52 psl. / 11959 žod.

Ištrauka

Organizacijos verslo sėkmė priklauso nuo to, kaip vadovas sugebės suderinti įvairias ūkines veiklos sritis ir užtikrinti jų tarpusavio darbą. Todėl taip svarbu teisingai suformuluoti įmonės idėją, misiją, nustatyti realius ir konkrečius tikslus, parinkti tinkamą veiklą. Visus šiuos faktorius apima strateginis planavimas, kurį reikia labai kruopščiai parengti, nes tai yra organizacijos ateities numatymas.
Dažniausiai strategiją formuoja ir kuria aukščiausia valdymo grandis, bet dalyvaujant visų lygių vadovams. Strateginis planavimas būtinai turi būti paremtas plačiais tyrimais ir faktais, todėl organizacija privalo pastoviai rinkti ir analizuoti daugybę informacijos apie pramonės šaką, rinką, konkurenciją. Strateginio planavimo procedūra atskirose organizacijose yra skirtinga, tačiau ji turi atitikti kiekvienos organizacijos tikslus ir iš tikrųjų būti veiksminga. Yra keletas bendrų reikalavimų: išorinė aplinka turi būti atidžiai analizuojama norint nustatyti, kurie veiksniai, kokia kryptimi ir kokiu greičiu keičiasi; organizacija pati privalo ištirti savo pranašumus ir trūkumus: visi galimi sprendimai turi būti peržiūrėti ir pasirinkta geriausia strategija; strategija turi būti įgyvendinama kvalifikuotai ir efektyviai; strategijos įgyvendinimo rezultatai naudojami būsimajame strateginio planavimo etape.
Nors pastaraisiais metais Lietuvos draudimo rinka pasižymėjo įspūdingais augimo tempais , tačiau kol kas ši rinka dar labai atsilieka nuo likusios Europos Sąjungos dalies standartų. Ekspertų nuomone, net ir išliekant panašiems augimams, draudimo paslaugų rinka Lietuvoje kitų Europos Sąjungos šalių lygį galės pasiekti tik po maždaug 20 metų. Tad tai reiškia, kad Lietuvos draudimo rinka turi didelį augimo potencialą, tačiau paskutiniu metu vis labiau prastėjanti šalies ūkio padėtis, mažėjanti vartotojų paklausa bei didėjanti infliacija artimiausiu metu tikrai pristabdys šios rinkos augimą. Ekonominio nuosmukio metu įmonėse pradėjęs didėti prarastų klientų skaičius priminė, kaip svarbu investuoti ir į dabartinius benrovės klientus, siekiant juos išlaikyti.
Darbo tema: AB “Lietuvos draudimas” strateginis valdymas
Temos aktualumas. Šiuo ypatingai sunkiu ekonomikai metu konkurencija ne gyvybės draudimo rinkoje tapo milžiniška, sumažėjo atotrūkis tarp konkurentų, darosi vis sunkiau pritraukti naujus klientus. Rinka, kuri iki šiol plėtėsi dideliu greičiu, staiga pradėjo trauktis. Draudimo paslaugos - ne pirmo būtinumo prekė, tad naujų klientų rinkoje šiuo metu praktiškai ir nebėra. Ypatingai svarbu tapo išlaikyti jau pritrauktus, esamus klientus, tad įmonė yra suinteresuota palaikyti glaudžius santykius su kiekvienu iš jų.
Darbo tikslas. Atlikti AB „Lietuvos draudimas“ išorinės ir vidinės aplinkos bei strateginę analizę.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Išorinė analizė4
 • 1 .1 Makro aplinkos analizė4
 • 1.2. Konkurencinė aplinka7
 • 1.3. Strateginiai veiksniai11
 • 1.3.1. Profesionalumas ir patikimumas11
 • 1.3.2. Malonus aptarnavimas12
 • 1.3.3. Aiškus draudimo paslaugų išaiškinimas13
 • 1.3.4. Konkurencingumas13
 • 1.3.5. Siūlomų paslaugų kaina13
 • 1.3.6. AB „Lietuvos draudimas“ prekės ženklas14
 • 1.4. Esminiai AB “Lietuvos draudimas” sėkmės veiksniai15
 • 2. Galimi scenarijai16
 • 2.1. Pesimistinis Scenarijus16
 • 2.2. Optimistinis Scenarijus16
 • 2.3. Realistinis Scenarijus17
 • 3. Galimybės ir pavojai17
 • 4. Vidinė analizė19
 • 4.1. AB „Lietuvos draudimas“ istorija19
 • 4.2. Produktų ir paslaugų pobūdis20
 • 4.2.1. AB „Lietuvos draudimas“ paslaugos21
 • 4.3. AB „Lietuvos draudimas“ pagrindiniai vadovai24
 • 4.4. Firmos veiklos mastas25
 • 5. Silpnosios ir stipriosios pusės27
 • 6. Organizacijos misija, vizija ir tikslai34
 • 6.1. Organizacijos misija34
 • 6.2. Organizacijos vizija35
 • 6.3. Organizacijos tikslai37
 • 7. Esama strategija41
 • 8. Problemos, su kuriomis susiduria įmonė42
 • 9. Galimos strateginės alternatyvos konkurencinio pranašumo sukūrimui ir išlaikymui44
 • 9.1 Alternatyvios strategijos įvertinimas47
 • 9.2. Strateginiai tikslai48
 • 9.3.1. Subalansuotų rodiklių sistema50
 • IŠVADOS52

Reziumė

Autorius
meduolis
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€10.68
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Gru 2, 2012
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
52 psl.

Susiję darbai

UAB „Topo centras“ strateginis valdymas

Vadyba Kursinis darbas 2010 m. guoba
Strategija - tai visapusiškas planas, skirtas padėti organizacijai įgyvendinti misiją ir užsibrėžtus tikslus. Strategija kuriama aukščiausiame valdymo lygmenyje ir apibrėžia pagrindinius organizacijos tikslus...

AB Lietuvos Geležinkeliai valdymo analizė

Vadyba Referatas 2015 m. pilvuzas
Vadyba. VGTU. Pasirinktos lietuvos transporto įmonės valdymo praktikos analizė ir gerinimo rekomendacijos. Su nuorodomis į šaltinius - el. naujienlaikraščius.

Ekologinių produktų rinkos Lietuvoje valdymas

Vadyba Diplominis darbas 2016 m. ilovecats
Bakalauro baigiamasis darbas apie ekologinių produktų rinką Lietuvoje. Darbe yra daug lentelių, paveikslėlių. Darbas parašytas taisyklingai, įdomiai, meniškai, bet kartu ir racionaliai, plačiai....