X įmonės valdymo metodų analizė

27 psl. / 5547 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Kiekvienos naujos įmonės veikla ap¬ima materialinių vertybių, būtinų visuomenei, gamybą, paskirstymą ir vartojimą, sujungdama gamybos techninius bei technologinius elementus, žmonių gamybinius ir kitus santykius į sistemą. Šios sistemos esmę nusako tikslai, dėl kurių šis verslas buvo su¬kurtas. Įmonės valdymas - tai tikslingos veiklos procesas, kuris remiasi sprendimais, priimtais išnagrinėjus gaunamą informaciją. Kiekvieną valdymo sistemą sudaro valdymo objektai, valdymo organai ir valdymo produktai. Valdymo objektus sudaro įvairūs ūkio subjektai, kurie užsiima ūkine veikla. Valdymo organai planuoja kontroliuoja, reguliuoja ir atlieka kitas valdymo funkcijas. Valdymo produktai - tai sprendimai, kurie užtikrina ūkinės veiklos tikslų įgyvendinimą.
Geram verslui svarbūs organizaciniai valdymo veiksniai. Pakanka paprastai valdyti: nekurti sudėtingų planavimo, kontrolės ir darbų koordinavimo sistemų. Mažų firmų valdymui įtakos turi daugelis veiksnių, t. y. šakos technologijos pobūdis, darbuotojų skaičius ir įmonės vadovo asmenybė. Vadovavimas mažai įmonei yra visai kitoks negu didelei organizacijai. Ir strateginė, ir operatyvi veikla yra įmonės savininko-vadovo prerogatyva. Nedidelės įmonės valdymo organizacinė struktūra paprasta, lanksti, leidžianti greitai perduoti informaciją ir gauti atsakymą.
Pati paprasčiausia organizacinė mažos įmonės valdymo struktūra yra tokia: prezidentas, viceprezidentas, realizavimo specialistas. Didė¬jant įmonei, didėja ir valdymo grupės. Valdymo aparate gretinamos įvairios profesijos. Dažnai firmos vadovas kartu užsiima buhalterija, finansais, realizavimu, tiekimu, kainomis, reklama.
Tyrimo objektas – mėsos perdirbimo įmonė UAB Samsonas.
Tyrimo tikslas – apžvelgti įmonės valdymo metodų teorinius aspektus ir pritaikyti juos praktinėje įmonės analizėje.
Darbo uždaviniai:
1. Išsiaiškinti įmonės valdymo metodus
2. Pagal teorinius metodus išanalizuoti įmonės valdymo aspektus.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ĮMONĖS VALDYMAS4
 • 1.1. Įmonės charakteristika4
 • 1.2. Įmonės aplinka4
 • 1.3. Įmonės veiklos tikslai6
 • 1.4. Valdymo esmė ir jo ciklas7
 • 1.4.1. Valdymo veiksniai7
 • 1.4.2. Planavimas8
 • 1.4.3. Organizavimas10
 • 1.4.4. Kontrolė12
 • 1.4.5. Darbo apmokėjimas13
 • 2. UAB SAMSONAS VEIKLOS ANALIZĖ15
 • 2.1. Įmonės veikla ir tikslai15
 • 2.2. Įmonės konkurencinė aplinka18
 • 2.3. Mėsos gaminių kainų analizė19
 • 2.4. Darbo principai20
 • 2.5. Įmonės darbuotojų darbo apmokėjimas21
 • 2.6. Kontrolės sistema22
 • IŠVADOS24
 • LITERATŪRA IR INFORMACINIAI ŠALTINIAI26

Reziumė

Autorius
irmerna
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.56
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 10, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
27 psl.

Susiję darbai

Įmonės “X” valdymo analizė

Vadyba Referatas murka0
Oficialus organizacijos „X” pavadinimas nėra nurodomas, nes taip galima surinkti ir atskleisti daugiau darbui reikalingos informacijos. Pirmoji namų darbo užduotis. Joje aptariamos pasirinktos...

Įmonės “X” valdymo analizė

Vadyba Referatas murka0
Oficialus organizacijos „X” pavadinimas nėra nurodomas, nes taip galima surinkti ir atskleisti daugiau darbui reikalingos informacijos. Pirmoji namų darbo užduotis. Joje aptariamos pasirinktos...