Darbo organizavimo samprata

38 psl. / 9702 žod.

Ištrauka

Net senovės Egipte, statant įžymiąsias piramides, kiekvienas žinojo, kur, kada ir ką turi daryt, darbas buvo padalintas, kiekvienas turėjo savo pareigas, buvo už jas atsakingas. Galima sakyt, kad darbo organizavimo šaknys yra labai gilios.
Darbas yra pirma ir svarbiausia žmonijos egzistavimo bei tobulėjimo sąlyga. Gamybos procesuose taikomi vis sudėtingesnė ir įvairesnė technika bei technologijos, pagaminami didesni produkcijos kiekiai, didėja konkurencija, taip pat didėja darbuotojų kvalifikacija. Jeigu įmonėje yra racionaliai išnaudojami įrenginiai, darbuotojų darbo laikas, tinkamai apmokama už darbą, tai darbo našumas tik auga, taip pat didėja gamybos apimtys, gerėja įmonės įvaizdis. Trumpai tariant nuo darbo organizavimo lygio priklauso darbo našumas. Darbo organizavimą sudaro:
• darbo pasidalijimas ir koregavimas
• darbo vietų organizavimas ir aptarnavimas
• darbo saugos priemonės
• darbuotojų klasifikacijos kėlimas
• darbo apmokėjimo organizavimas ir tobulinimas.
Tyrimo objektas – darbo organizavimas UAB ,,Xxxxxx“ kazino .
Šio kursinio darbo tikslas: remiantis moksline literatūra, bei bendrovės vidiniais dokumentais išanalizuoti darbo organizavimą UAB ,,Xxxxxxx“ kazino.
Darbo uždaviniai:
1. Remiantis moksline literatūra išanalizuoti kas yra darbo organizavimas, kas jį sudaro.
2. Išanalizuoti, kaip organizuojamas darbas UAB ,,Xxxxxxx“ kazino.
3. Pateikti išvadas.
Darbo metodai: literatūros šaltinių, bendrovės vidinių dokumentų analizė.

Turinys

 • ĮVADAS 31. DARBO ORGANIZAVIMO SAMPRATA4
 • 1.1 Darbo organizavimo raida4
 • 1.2 Darbo organizavimo esmė4
 • 2. DARBO ORGANIZAVIMO SUDĖTINĖS DALYS8
 • 2.1 Darbo pasidalijimas8
 • 2.2 Darbo metodai9
 • 2.3 Darbo vietų organizavimas10
 • 3. DARBO NORMAVIMAS12
 • 3.1 Darbo normavimas ir jo tikslas12
 • 3.2 Darbo normų sistema12
 • 3.2.1 Darbo laiko sąnaudų klasifikavimas13
 • 3.3 Darbo normavimo metodai15
 • 3.4 Darbo normatyvai ir jų klasifikavimas17
 • 4. ATLYGINIMO UŽDARBĄ ORGANIZAVIMAS18
 • 4.1 Darbo užmokesčio sistemos tikslai19
 • 4.1.1 Darbo užmokesčio modeliai19
 • 4.1.2 Darbo užmokesčio lygį lemiantys veiksniai20
 • 4.2 Darbo užmokesčio formos23
 • 4.2.1 Vienetinė darbo užmokesčio forma23
 • 4.2.2 Laikinė darbo užmokesčio forma26
 • 5. LOŠIMŲ ATSIRADIMO ISTORIJA29
 • 6. UAB ,,XXXXXXXX“ KAZINO30
 • 6.1 UAB ,,Xxxxxxxx“ kazino organizacinė struktūra32
 • 6.2 Darbo organizavimas nagrinėjamoje įmonėje33
 • IŠVADOS38
 • LITERAŪRA39

Reziumė

Autorius
edita27
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€9.48
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Sau 24, 2013
Apimtis
38 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas (1 dalis)

Vadyba Konspektas donatak
Nei viena organizacija negali funkcionuoti be kompetentingų, motyvuotų darbuotojų. Žmogiškoji veikla yra pagrindas organizacijos veiklai. Tačiau darbuotojai yra “brangūs”: daugelyje organizacijų atlyginimai darbuotojams...

Biuro darbo organizavimas

Vadyba Referatas alinat
Palanki darbo aplinka garantuoja optimalų žmogaus funkcionavimą (sveikatą), gerą darbingumą, minimalius nuovargį bei monotoniją, kokybiškus darbo rezultatus, pasitenkinimą darbu ir santykiais jame.[7, p....

Darbo motyvacijos samprata

Vadyba Prezentacija gisgis
Motyvacija – elgesio skatinimo sistema, kurią sukelia įvairūs motyvai, aplinkos veiksniai ar visų jų visuma. Varomoji jėga, kuri suteikia elgesiui energijos, daro veiklą...

Organizavimo namų darbas

Vadyba Referatas 2012 m. jusala
Duota užduotis. Metinė gamybinė programa, tūkst. vnt. 7.2 Originalių detalių skaičius gaminyje,vnt. 43 ir jų paskirstymas pagal sudėtingumo

Darbo organizavimo tobulinimas

Vadyba Kursinis darbas 2014 m. jonušaitė
Darbo UAB „ĮMONĖ“ įmonėje organizavimo tobulinimas: darbo organizavimo esmė, darbo pasidalijimo ir planavimo analizė.

Komandinio darbo organizavimas

Vadyba Referatas 2014 m. salvete
Šiandien visame pasaulyje, tame tarpe ir Lietuvoje, didelis dėmesys yra skiriamas komandiniam darbui. Dinamiškai kintanti aplinka reikalauja iš viešojo sektoriaus ieškoti naujų organizacijos...

Valdymo organų (tarnautojų) darbo organizavimas

Vadyba Prezentacija 2014 m. grigdanga
Svarbiausi darbo organizavimo praktiniai uždaviniai: sudaryti įmonėje optimalią darbo procesų struktūrą; organizuoti optimalią darbuotojų sąveiką gamyboje; organizuoti optimalią žmonių sąveiką su darbo priemonėmis...