Ekonomika ir verslas / Vadyba

Darbo organizavimo samprata

0 atsiliepimų
Autorius:
Net senovės Egipte, statant įžymiąsias piramides, kiekvienas žinojo, kur, kada ir ką turi daryt, darbas buvo padalintas, kiekvienas turėjo savo pareigas, buvo už jas atsakingas. Galima sakyt, kad darbo organizavimo šaknys yra labai gilios.
Darbas yra pirma ir svarbiausia žmonijos egzistavimo bei tobulėjimo sąlyga. Gamybos procesuose taikomi vis sudėtingesnė ir įvairesnė technika bei technologijos, pagaminami didesni produkcijos kiekiai, didėja konkurencija, taip pat didėja darbuotojų kvalifikacija. Jeigu įmonėje yra racionaliai išnaudojami įrenginiai, darbuotojų darbo laikas, tinkamai apmokama už darbą, tai darbo našumas tik auga, taip pat didėja gamybos apimtys, gerėja įmonės įvaizdis. Trumpai tariant nuo darbo organizavimo lygio priklauso darbo našumas. Darbo organizavimą sudaro:
• darbo pasidalijimas ir koregavimas
• darbo vietų organizavimas ir aptarnavimas
• darbo saugos priemonės
• darbuotojų klasifikacijos kėlimas
• darbo apmokėjimo organizavimas ir tobulinimas.
Tyrimo objektas – darbo organizavimas UAB ,,Xxxxxx“ kazino .
Šio kursinio darbo tikslas: remiantis moksline literatūra, bei bendrovės vidiniais dokumentais išanalizuoti darbo organizavimą UAB ,,Xxxxxxx“ kazino.
Darbo uždaviniai:
1. Remiantis moksline literatūra išanalizuoti kas yra darbo organizavimas, kas jį sudaro.
2. Išanalizuoti, kaip organizuojamas darbas UAB ,,Xxxxxxx“ kazino.
3. Pateikti išvadas.
Darbo metodai: literatūros šaltinių, bendrovės vidinių dokumentų analizė.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
9702 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS 31. DARBO ORGANIZAVIMO SAMPRATA4
 • 1.1 Darbo organizavimo raida4
 • 1.2 Darbo organizavimo esmė4
 • 2. DARBO ORGANIZAVIMO SUDĖTINĖS DALYS8
 • 2.1 Darbo pasidalijimas8
 • 2.2 Darbo metodai9
 • 2.3 Darbo vietų organizavimas10
 • 3. DARBO NORMAVIMAS12
 • 3.1 Darbo normavimas ir jo tikslas12
 • 3.2 Darbo normų sistema12
 • 3.2.1 Darbo laiko sąnaudų klasifikavimas13
 • 3.3 Darbo normavimo metodai15
 • 3.4 Darbo normatyvai ir jų klasifikavimas17
 • 4. ATLYGINIMO UŽDARBĄ ORGANIZAVIMAS18
 • 4.1 Darbo užmokesčio sistemos tikslai19
 • 4.1.1 Darbo užmokesčio modeliai19
 • 4.1.2 Darbo užmokesčio lygį lemiantys veiksniai20
 • 4.2 Darbo užmokesčio formos23
 • 4.2.1 Vienetinė darbo užmokesčio forma23
 • 4.2.2 Laikinė darbo užmokesčio forma26
 • 5. LOŠIMŲ ATSIRADIMO ISTORIJA29
 • 6. UAB ,,XXXXXXXX“ KAZINO30
 • 6.1 UAB ,,Xxxxxxxx“ kazino organizacinė struktūra32
 • 6.2 Darbo organizavimas nagrinėjamoje įmonėje33
 • IŠVADOS38
 • LITERAŪRA39

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darbo organizavimas
Paruoštukė Darbo organizavimas

KTU, "Darbo organizavimas". Egzaminui buvo duoti klausimai. Čia yra klausimai ir atsakymai į juos. [...]

Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas (1 dalis)
Konspektas Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas (1 dalis)

Nei viena organizacija negali funkcionuoti be kompetentingų, motyvuotų darbuotojų. Žmogiškoji veikla yra pagrindas organizacijos [...]

Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas (2 dalis)
Konspektas Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas (2 dalis)

• Žmogus gyvena laike, jo gyvenimas matuojamas laiku. Apie žmogų sprendžiama iš to, kiek ir kaip [...]

Organizacijos strategija: samprata, lygiai, rengimo eiga
Referatas Organizacijos strategija: samprata, lygiai, rengimo eiga

Šiandien, anot B.Melniko, mokslo ir technologijų pažangos kontekste, randantis naujoms socialinėms ir ekonominėms galimybėms bei [...]

Organizacijos samprata pagal H. Mintzberg`ą
Prezentacija Organizacijos samprata pagal H. Mintzberg`ą

Henris Mintzbergas – kanadiečių akademikas, verslo ir vadybos žinovas, kuris yra parašęs daugiau nei [...]

Darbo organizacijos tyrimas
Kursinis darbas Darbo organizacijos tyrimas

Įmonės veikla yra tikslo nustatymo ir dinamiškas jo siekimo procesas, todėl vertinant jos veiklą labai [...]

Darbo užmokesčio apskaita ir jos organizavimas UAB „Officeday“ įmonėje
Kursinis darbas Darbo užmokesčio apskaita ir jos organizavimas UAB „Officeday“ įmonėje

Finansinės įmonės ataskaitos yra pagrindinis šaltinis apie įmonę, kuriuo remdamiesi vartotojai įvertina įmonės veiklą ir [...]

Biuro darbo organizavimas
Referatas Biuro darbo organizavimas

Palanki darbo aplinka garantuoja optimalų žmogaus funkcionavimą (sveikatą), gerą darbingumą, minimalius nuovargį bei monotoniją, kokybiškus [...]

Darbo saugos ir sveikatos organizavimas X įmonėje
Referatas Darbo saugos ir sveikatos organizavimas X įmonėje

Darbuotojų sauga ir sveikata – visos prevencinės priemonės, skirtos darbuotojų darbingumui, sveikatai ir [...]

Darbo motyvacijos samprata
Prezentacija Darbo motyvacijos samprata

Motyvacija – elgesio skatinimo sistema, kurią sukelia įvairūs motyvai, aplinkos veiksniai ar visų jų visuma. Varomoji [...]

Darbo ir civilinės saugos organizavimas Alytaus rajono priešgaisrinės apsaugos tarnyboje
Referatas Darbo ir civilinės saugos organizavimas Alytaus rajono priešgaisrinės apsaugos tarnyboje

Darbo ir civilinė sauga yra labai svarbi mūsų visuomenėje. Šiuolaikiniame pasaulyje yra labai daug įmonių [...]

Dalykinės etikos ir etiketo samprata ir jų principų taikymo galimybės organizacijoje
Referatas Dalykinės etikos ir etiketo samprata ir jų principų taikymo galimybės organizacijoje

Be žmonių bendravimo neįmanoma jokia žmogiškoji veikla. Bendravimas yra laukas, kuriame bręsta asmenybė, formuojamas jos [...]

Komandinio darbo ypatumai “X” organizacijoje
Kursinis darbas Komandinio darbo ypatumai “X” organizacijoje

Šiandieninėje visuomenėje vienas iš esminių modernios, besimokančios organizacijos bruožų yra komandinė veikla. Komandos kuriamos, norint [...]

Darbo organizavimo tobulinimas
Kursinis darbas Darbo organizavimo tobulinimas

Temos aktualumas. Kiekvienoje įmonėje yra svarbus darbo organizavimas. Organizuodami darbą, planuodami, skirstydami darbuotojus pagal kvalifikaciją [...]

Darbo apmokėjimo organizavimas ir jo apskaita
Referatas Darbo apmokėjimo organizavimas ir jo apskaita

Darbas pirmo dešimtmečio pradžios, bet teorinė informacija aktuali ir šiandien.   Darbo apmokėjimo vaidmuo labai svarbus motyvuojant [...]