Socialiniai mokslai / Teisė

Žemės mokesčio reforma Lietuvoje

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas
Žemės mokestis – bene pats stabiliausias mokestis Lietuvoje per visą jos nepriklausomybės laikotarpį. Žemės mokestis įvestas 1992 m., pradėtas mokėti jau už 1992 metus, ir iš esmės nesikeitė iki pat šių dienų. Tačiau priėmus naują Žemės mokesčio įstatymo redakciją, kuri įsigalioja nuo 2013 metų, kyla daug neaiškumų dėl to, kaip reikės mokestį skaičiuoti, o svarbiausia, ar jis padidės.
Su bet kokio mokesčio augimu visuomenė susitaiko ne iš karto, taigi ir šiuo atveju žemės savininkai bijo didesnio mokesčio ir neretai piktinasi, kad mokesčių didinimas yra tik priemonė papildyti biudžetą. Kiek teko žodžiu paklausinėti pažįstamų įvairaus amžiaus žmonių, beveik visi sutartinai teigia, kad pakeitimai tikriausiai lems mokesčio padidėjimą; į paprastų žmonių, žemės savininkų, interesus niekas neatsižvelgia; ir panašiai.
Taigi mokesčiai yra gana jautri socialiniu požiūriu tema. Žemės mokesčio tema šiuo metu aktuali ir svarbi dėl to, kad tik aiškios taisyklės, konkretūs pavyzdžiai ir suprantama kalba gali padėti žmonėms suprasti, kas keisis 2013 metais ir kokios bus šių pasikeitimų pasekmės.
Darbo tikslas ir uždaviniai
Šio kursinio darbo tikslas yra atskleisti Žemės mokesčio reformos esmę, tai yra nustatyti ir išanalizuoti, kas pasikeis 2013 metų sausio 1 dieną įsigaliojus naujos redakcijos Žemės mokesčio įstatymui.
Pagrindiniai darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti žemės mokesčio struktūrinius elementus bei su jais susijusius pokyčius, atsirasiančius 2013 metais. Dalis žemės mokesčio elementų išliks nepakitę, tačiau tam tikra dalis keisis iš esmės, todėl labai svarbu atskleisti šių pasikeitimų esmę ir įtaką pačiam žemės mokesčiui.
2. Išsamiau panagrinėti žemės mokestį apleistos žemės savininkams. Apleista žemė yra problema daugelyje valstybių, tad ne išimtis yra ir Lietuva. Lietuvoje sugalvota nauja kovos su žemės apleidimu ir nenaudojimu priemonė, kurią savo rankose turės savivaldybės. Tačiau kyla klausimas, ar ši priemonė bus veiksminga ir ar ją panaudojus nekils dar daugiau problemų.
3. Pabandyti praktiškai pavaizduoti, ar nuo 2013 metų pasikeis (ir kaip pasikeis) žemės mokesčio dydis, tam pasitelkiant du skirtingos paskirties ir skirtingose vietovėse esančius žemės sklypus ir atliekant konkrečius skaičiavimus. Kadangi visuomenėje kyla susirūpinimas, jog žemės mokestis stipriai didės, pavyzdžių analizė leis bent iš dalies susidaryti įspūdį, ar baimė dėl didesnio mokesčio yra pagrįsta.
Darbo objektas ir metodai
Šio darbo objektas yra žemės mokestis, kurio tam tikri struktūriniai elementai nuo 2013 metų keičiasi priėmus Žemės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymą.
Metodai, padėsiantys šiame darbe sistemingai keliauti link užsibrėžto tikslo, bus keli. Darbe daugiausiai naudojamas lyginamasis metodas, kadangi šio darbo pagrindas iš esmės yra dviejų įstatymų (iki 2013 metų galiojančio Žemės mokesčio įstatymo ir nuo 2013 metų galiosiančio naujos redakcijos Žemės mokesčio įstatymo) palyginimas. Taip pat bus naudojamas teleologinis (kitaip – tikrųjų teisės akto tikslų atskleidimo) metodas. Be abejo, darbe naudojamas ir lingvistinis aiškinimo metodas, nes sunku būtų apsieiti be gramatinės, pažodinės teksto analizės. Sisteminis metodas bus reikalingas analizuojant žemės mokestį reglamentuojančius įstatymus ir kitus lydimuosius teisės aktus.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7100 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • Žemės mokesčio elementai5
 • Žemės mokesčio mokėtojai5
 • Žemės mokesčio objektas ir lengvatos.7
 • Objektas7
 • Lengvatos7
 • Žemės mokesčio mokestinis laikotarpis ir mokesčio bazė.12
 • Pokyčiai, susiję su žemės mokesčio baze.13
 • Pereinamojo laikotarpio nuostatos.15
 • Žemės mokesčio tarifas15
 • Nauji žemės mokesčio tarifai.16
 • Žemės mokesčio apskaičiavimas ir mokėjimas.17
 • Žemės ir nekilnojamojo turto mokesčio suvienodinimo galimybė17
 • Maksimalaus tarifo nustatymo apleistai žemei problematika18
 • Apleistos žemės sąvoka.18
 • Didesnio tarifo apleistai žemei nustatymo tikslai.20
 • Didesnio tarifo nustatymo galimas prieštaravimas Konstitucijai.22
 • Žemės mokesčio pokyčių praktinė analizė24
 • I. Žemės mokestis didmiestyje24
 • Iki 2013 m. sausio 1 d.24
 • Nuo 2013 m. sausio 1 d.24
 • II. Žemės mokestis kaimiškoje vietovėje26
 • Iki 2013 m. sausio 1 d.26
 • Nuo 2013 m. sausio 1 d.26
 • Išvados28
 • Naudota literatūra:29

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Ataskaita už tiriamąjį projektą III. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos Lietuvoje analizė
Tyrimas Ataskaita už tiriamąjį projektą III. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimo ir žemės reformos Lietuvoje analizė

ĮVADAS Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę 1990 m. Kovo 11-osios aktu, vienu iš sunkiausiai sprendžiamu uždavinių tapo privatinės [...]

Ar reikėjo 1940m. žemės reformos Lietuvos valstybei?
Kursinis darbas Ar reikėjo 1940m. žemės reformos Lietuvos valstybei?

Nors Lietuvos Respublikoje 1919—1940 m. buvo įvykdyta labai radikali žemės reforma, likvidavusi dvarininkų žemėvaldą ir [...]

1922 m. žemės reforma Lietuvoje
Referatas 1922 m. žemės reforma Lietuvoje

Po sunkių kovų susikūrusioje valstybėje, kurios absoliuti gyventojų dauguma valstiečiai, kurioje plačios dvarininkų žemės valdos [...]

Valstybės tarnybos reforma Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę
Kursinis darbas Valstybės tarnybos reforma Lietuvoje atkūrus nepriklausomybę

Kursinis darbas apie valstybės tarnybą, valstybės tarnybos reformas.

Lietuvos ir Europos viešojo valdymo reforma
Referatas Lietuvos ir Europos viešojo valdymo reforma

Dažniausiai manoma, kad viešojo valdymo reforma – tai tik priemonė tikslui pasiekti, o ne pats [...]

Lietuvos apskričių viršininkų administracijų reforma ir aukštojo mokslo reforma (2009-2012m.)
Referatas Lietuvos apskričių viršininkų administracijų reforma ir aukštojo mokslo reforma (2009-2012m.)

Ch. Pollitt ir G. Bouckaert identifikuoja keturias viešojo valdymo pertvarkų strategijas: pertvarkos, orientuotos į priežiūrą [...]

Žemės mokestis Lietuvoje ir Estijoje
Prezentacija Žemės mokestis Lietuvoje ir Estijoje

Valiutų kursų rizikos samprataValiutų kursų rizikos atvejaiValiutų kursų rizikos rūšysValiutų kursų valdymo [...]

Žemės mokesčio taikymas ir surinkimas Lietuvoje, Vilniaus apskrityje 2011 - 2012m.
Referatas Žemės mokesčio taikymas ir surinkimas Lietuvoje, Vilniaus apskrityje 2011 - 2012m.

Mokesčiai – tai įstatymų nustatyti individualių asmenų, įmonių ir kitų ūkio subjektų privalomieji mokėjimai. Kiekviena [...]

Lietuvos apskričių viršininkų administracijos reforma
Referatas Lietuvos apskričių viršininkų administracijos reforma

  Reformos valstybei ar organizacijai yra pertvarkymo procesas, kuris dažnai pradedamas iškilus būtinybei. Reformų tikslas dažnai [...]

Žemės sklypų registravimo sistema Lietuvoje
Referatas Žemės sklypų registravimo sistema Lietuvoje

Aktualumas. Že­mės skly­pas – tai te­ri­to­ri­jos da­lis, tu­rin­ti nu­sta­ty­tas ri­bas, ka­dast­ro duome­nis ir įre­gist­ruo­ta Ne­kil­no­ja­mo­jo [...]

Lietuvos Respublikos mokesčiai
Referatas Lietuvos Respublikos mokesčiai

    Lietuvos mokesčių sistema apima mokesčius, mokamus į valstybės, savivaldybių biudžetus bei fondus. Lietuvoje mokesčiais [...]

Žemės reforma Lietuvoje
Referatas Žemės reforma Lietuvoje

Vykdant žemės reformą šalies mastu vienas iš svarbiausių uždavinių – tinkamai pertvarkyti žemės ūkio teritorijas [...]

Lietuvos Respublikos valstybės mokesčių sistemos analizė
Referatas Lietuvos Respublikos valstybės mokesčių sistemos analizė

Kiekviena valstybė siekia sukurti veiksmingą mokesčių sistemą, kuri atitiktų valstybės piliečių lūkesčius ir užtikrintų biudžeto [...]

Pensijų sistemos reforma Lietuvoje 1990 - 2010 m.
Kursinis darbas Pensijų sistemos reforma Lietuvoje 1990 - 2010 m.

               Socialinė apsauga yra neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis. Jos pagrindą sudaro Valstybinio socialinio draudimo sistema [...]

Viešojo valdymo reformos Lietuvoje
Referatas Viešojo valdymo reformos Lietuvoje

Kiekvienoje išsivysčiusioje valstybėje vyksta tam tikros reformos. Vienos jų skirtos pagerinti viešojo sektoriaus darbą, kitos [...]