Lietuvos BVP kaitos analizė

39 psl. / 5930 žod.

Ištrauka

Statistikos tiriamajam darbui pasirinkti rodikliai (BVP, BVP vienam gyventojui ir valdžios sektoriaus vartojimo išlaidos) yra makroekonominiai, taigi labai svarbūs, darantys didžiulę įtaką valstybei, jos ekonomikai.
Darbo tikslas išsiaiškinti kokia yra Lietuvos BVP 2002-2006 metų laikotarpio kaita, ją išanalizuoti ir rasti galimybę ką nors rekomenduoti.
Darbo uždaviniai:
1) Ištirti Lietuvos BVP, tenkančio vienam gyventojui, 2005-2006 metų laikotarpiu panaudojant padėties charakteristikas ir šiuos duomenis palyginti
2) Ištirti Lietuvos BVP, tenkančio vienam gyventojui, 2005-2006 metų laikotarpiu vidutiniškus nuokrypius nuo padėties charakteristikų, panaudojant duomenų sklaidos charakteristikas
3) Rasti 2002-2006 metų laikotarpio Lietuvos BVP pokyčius, procentinius pokyčius
4) Lietuvos BVP, tenkančio vienam gyventojui, vystymosi tendencijų nustatymas, 2007 (kadangi dar nėra visų patvirtintų duomenų) ir 2008 (kadangi dar metai nepasibaigę) metų BVP vienam gyventojui prognozė, tiksliausių prognozių nustatymas
5) Vyriausybės sektoriaus vartojimo išlaidų įtakos nustatymas Lietuvos BVP
Darbe panaudoti metodai: pagrindinės duomenų padėties ir sklaidos charakteristikos, pagrindiniai duomenų eilučių analitiniai rodikliai, pagrindinių vystymosi tendencijų nustatymai, prognozavimai ir reiškinių tarpusavio ryšių statistinės analizės metodai. Visi visų metodų skaičiavimai pateikti prieduose.
Duomenys gauti naudojantis internetu. Visi duomenys gauti iš Lietuvos statistikos departamento tinklalapio , taigi yra pagrįsti bei patvirtinti.


Turinys

  • 1. Įvadas3
  • 2. Analitinė dalis4
  • 2.1 Duomenų padėties charakteristikų naudojimas 2005 ir 2006 metų Lietuvos BVP palyginimui4
  • 2.2 Duomenų sklaidos charakteristikų naudojimas 2005 ir 2006 metų Lietuvos BVP palyginimui8
  • 2.3 Dinaminių eilučių analitinių rodiklių panaudojimas 2002-2006 metų Lietuvos BVP palyginimui10
  • 2.4 Pagrindinių vystymosi tendencijų nustatymo būdų panaudojimas kiekybinei Lietuvos BVP prognozei12
  • 2.5 BVP ir valdžios sektoriaus vartojimo išlaidų tarpusavio ryšių statistinė analizė17
  • 3. Išvados22
  • 4. Priedai23

Reziumė

Autorius
some_sugar
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 6, 2013
Publikuotas
2008 m.
Apimtis
39 psl.

Susiję darbai