Darbo rinkos analizė Šiaulių apskrities pavyzdžiu 2008 – 2009 m.

20 psl. / 4301 žod.

Ištrauka

Kursiniame darbe yra suformuluoti pagrindiniai Šiaulių darbo rinkos veiksniai, problemos, išanalizuota dabartinė padėtis. Šiame darbe aptarti teoriniai darbo rinkos aspektai tokie kaip: esminės sąvokos, įtakos šaltiniai, Lietuvos darbo birža, nedarbo pasekmės, darbo jėgos paklausa ir pasiūla, monitoringas. Taip pat kursiniame darbe aptarti pastarųjų metų darbo rinkos sudedamųjų dalių rodikliai: bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų, naujai įsiregistravusių asmenų į darbo biržą, įregistruotų laisvų darbo vietų, įdarbintų žmonių skaičius. Šia rodikliai aptarti Lietuvos ir Šiaulių apskrities mastu, sulyginti tarpusavyje. Prieita prie išvados, jog Lietuvos ir Šiaulių rodikliai labai panašūs.

Turinys

 • SANTRAUKA3
 • ĮVADAS4
 • 1. DARBO RINKA IR JĄ ĮTAKOJANTYS VEIKSNIAI6
 • 1.1. Darbo rinkos sąvoka ir sudedamosios dalys6
 • 1.2. Lietuvos darbo birža8
 • 1.3. Esminė darbo rinkos problema9
 • 1.4. Darbo jėgos paklausa ir pasiūla, jų monitoringas10
 • 2. DARBO RINKOS ANALIZĖ13
 • 2.1. Šiaulių darbo rinkos situacijos analizė pagal Lietuvos darbo biržos pateikiamus duomenis13
 • 2.2. Lietuvos darbo rinkos tendencijos pagal Lietuvos darbo biržos duomenis16
 • 2.3. Lietuvos ir Šiaulių darbo rinkų palyginimas17
 • IŠVADOS18
 • LITERATŪRA19

Reziumė

Autorius
some_sugar
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Vas 8, 2013
Apimtis
20 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Internetinių rinkos tyrimų analizė

Ekonomika Diplominis darbas 2011 m. donatas
Šiandieniniame verslo pasaulyje ekonomikos sąlygos sparčiai kinta. Tai sąlygoja valdymo orientaciją į tikslus, konkurencijos augimas, rinkos prisotinimą, gamybos, darbo bei prekybos organizavimo formų...

Darbo rinka lietuvoje. Darbo apmokėjimas įmonėje

Ekonomika Kursinis darbas 2012 m. meduolis
Kursiniame darbe nagrinėjama tema apie darbuotojų darbo apmokėjimą įtakojančius veiksnius ir atliekamas jų vertinimas. Darbas pradedamas nuo teorinės dalies, kurioje aptariama pati darbo...

Darbo rinka ir jos funkcionavimo ypatybės

Ekonomika Referatas 2013 m. lilijana
Šalyse, atsisakiusiose centralizuoto ūkio valdymo ir kuriančiose rinkos ekonomikos santykius, darbo rinka pasirodo kaip reiškinys, kuriame bene ryškiausiai atsiskleidžia šio pereinamojo laikotarpio socialinis...

Darbo rinka ir profesinis mokymas

Ekonomika Referatas 2013 m. lauriuskia
Tyrimo aktualumas. Specialistų pasiūla ir santykinis jų perteklius ar trūkumas priklauso nuo daugelio veiksnių (globalių, ekonominių, socialinių, politinių, kultūrinių, gamtinių ir...

Emigracija ir jos įtaka Lietuvos darbo rinkai

Ekonomika Referatas 2009 m. dalia123
Pastaruoju metu visuomenėje emigracija dažnai laikoma didžiausia nekarine grėsme Lietuvai – jos demografinei plėtrai, ūkio augimui ir kultūrinio savitumo išsaugojimui. Kaip...

Darbo rinka ir darbo užmokestis ES

Ekonomika Referatas 2017 m. alionuska
Paprastai darbo rinka suvokiama kaip politikos sritis, apsprendžiama konkrečiais socialiniais ir visuomeniniais – politiniais sprendimais ir direktyvomis. Bendruoju atveju darbo rinka - tai...