Darbo rinkos analizė Šiaulių apskrities pavyzdžiu 2008 – 2009 m.

20 psl. / 4301 žod.

Ištrauka

Kursiniame darbe yra suformuluoti pagrindiniai Šiaulių darbo rinkos veiksniai, problemos, išanalizuota dabartinė padėtis. Šiame darbe aptarti teoriniai darbo rinkos aspektai tokie kaip: esminės sąvokos, įtakos šaltiniai, Lietuvos darbo birža, nedarbo pasekmės, darbo jėgos paklausa ir pasiūla, monitoringas. Taip pat kursiniame darbe aptarti pastarųjų metų darbo rinkos sudedamųjų dalių rodikliai: bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų, naujai įsiregistravusių asmenų į darbo biržą, įregistruotų laisvų darbo vietų, įdarbintų žmonių skaičius. Šia rodikliai aptarti Lietuvos ir Šiaulių apskrities mastu, sulyginti tarpusavyje. Prieita prie išvados, jog Lietuvos ir Šiaulių rodikliai labai panašūs.


Turinys

 • SANTRAUKA3
 • ĮVADAS4
 • 1. DARBO RINKA IR JĄ ĮTAKOJANTYS VEIKSNIAI6
 • 1.1. Darbo rinkos sąvoka ir sudedamosios dalys6
 • 1.2. Lietuvos darbo birža8
 • 1.3. Esminė darbo rinkos problema9
 • 1.4. Darbo jėgos paklausa ir pasiūla, jų monitoringas10
 • 2. DARBO RINKOS ANALIZĖ13
 • 2.1. Šiaulių darbo rinkos situacijos analizė pagal Lietuvos darbo biržos pateikiamus duomenis13
 • 2.2. Lietuvos darbo rinkos tendencijos pagal Lietuvos darbo biržos duomenis16
 • 2.3. Lietuvos ir Šiaulių darbo rinkų palyginimas17
 • IŠVADOS18
 • LITERATŪRA19

Reziumė

Autorius
some_sugar
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 8, 2013
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
20 psl.

Susiję darbai

Aktyvios darbo rinkos politikos programos

Ekonomika Referatas 2013 m. sonata
Ekonomikos augimas ir ūkio struktūriniai pokyčiai daro didelę įtaką užimtumo ir nedarbo lygiui. Verslininkai ir darbuotojai priversti taikytis prie besikeičiančių rinkos sąlygų ir...

Darbo rinka lietuvoje. Darbo apmokėjimas įmonėje

Ekonomika Kursinis darbas 2012 m. meduolis
Kursiniame darbe nagrinėjama tema apie darbuotojų darbo apmokėjimą įtakojančius veiksnius ir atliekamas jų vertinimas. Darbas pradedamas nuo teorinės dalies, kurioje aptariama pati darbo...

Darbo rinka ir jos funkcionavimo ypatybės

Ekonomika Referatas 2013 m. lilijana
Šalyse, atsisakiusiose centralizuoto ūkio valdymo ir kuriančiose rinkos ekonomikos santykius, darbo rinka pasirodo kaip reiškinys, kuriame bene ryškiausiai atsiskleidžia šio pereinamojo laikotarpio socialinis...

Darbo rinka ir profesinis mokymas

Ekonomika Referatas 2013 m. lauriuskia
Tyrimo aktualumas. Specialistų pasiūla ir santykinis jų perteklius ar trūkumas priklauso nuo daugelio veiksnių (globalių, ekonominių, socialinių, politinių, kultūrinių, gamtinių ir...