Socialiniai mokslai / Politologija

Politinių paslaugų įvaizdzio formavimas

0 atsiliepimų
Autorius:
Permainos, vykstančios besirandančioje informacinėje visuomenėje, vis labiau keičia politinės praktikos sąlygas. Kaip ir pati šiuolaikinė visuomenė, politika tampa vis labiau priklausoma nuo komunikacijos ir informacijos gavimo bei vartojimo veiksnių. Kitaip tariant, pati politika vis labiau suprantama kaip politikos vartotojiškumo raiškos. Politikas, kaip politinis veikėjas, visuomenei siūlo ir teikia idėjas ir politines paslaugas. Tam, kad politinis veikėjas visuomenėje įgytų tam tikras teises ir įgaliojimus, jo siūlomos paslaugos turi turėti tinkamą, gerą įvaizdį.
Temos aktualumas. Politinių paslaugų įvaizdis ir jo formavimas visų pirma yra įdomi ir naudinga tema mums, kaip neatsiejamai visuomenės daliai. Politiniai veikėjai, kurdami politinę paslaugą vienai ar daugumai socialinių grupių ir turėdami gerą paslaugos įvaizdį, įgyja tam tikrų pranašumų, teisių, jie tampa stipria politine jėga. Todėl mums, kaip visuomenės daliai, kuri dažniausiai gali rinktis tinkamą politinę paslaugą, svarbu žinoti niuansus su kuriais susiduria politiniai veikėjai kurdami politinės paslaugos įvaizdį.
Darbo problema. Nors su politinėmis paslaugomis mes susiduriame kiekvieną dieną, daug šnekame apie jas, tačiau gal būt dar ne visi suvokiame, kokios jos mums svarbios ir kaip svarbu jas tinkamai pasirinkti tam, kad pagerinti savo gerbūvį. Todėl siekiant išspręsti iškilusią problemą būtina labiau supažindinti visuomenę su politinių paslaugų įvaizdžio kūrimo struktūra ir svarba.
Tuo tikslu darbe bus nagrinėjama, kas yra politinių paslaugų įvaizdis ir kaip jis formuojamas. Tam, kad išsiaiškinti kas yra politinių paslaugų įvaizdis, pirmiausia būtina apibendrinti įvaizdžio sampratą ir pažvelgti į ją tiek iš psichologinės, tiek ir iš politinės pusių. Pirmojoje šio darbo dalyje bus nagrinėjama įvaizdžio samprata ir kokią reikšmę turi politinių paslaugų vystymuisi, be to bus aiškinamasi kaip pasirinkti tinkamą strategiją įvaizdžiui sukurti, kad ji būtų priimtina visuomenei, atitiktų visuomenės lūkesčius.
Antroje darbo dalyje bus nagrinėjama kaip formuojamas politinių paslaugų įvaizdis, kokie taikomi būdai jam formuoti, į ką atsižvelgiama formuojant įvaizdį, kokie yra įvaizdžio formavimo veiksniai ir kokios yra galimos priemonės suformuoti ar pagerinti politinių paslaugų įvaizdį. Be to darbe bus apžvelgta ne tik teigiamo, bet ir neigiamo įvaizdžio formavimo veiksniai. Tai, kaip neigiamas įvaizdis gali pakenkti ar net sužlugdyti politinį veikėją ir kaip yra svarbu, kuriant politinių paslaugų įvaizdį, pasirinkti gerą strategiją, veiksnius ir priemones.
Darbo objektas – politinės paslaugos įvaizdis.
Darbo tikslas – išnagrinėti ir atskleisti politinės paslaugos ir jos įvaizdžio formavimo ypatumus.
Darbo uždaviniai:
1. Teoriškai apžvelgti politinės paslaugos aspektus;
2. Išnagrinėti ir atskleisti politinės paslaugos įvaizdžio formavimo ypatumus.
Darbo metodika. Mokslinių literatūros šaltinių ir dokumentų analizė, interpretavimas ir apibendrinimas. Politinio konteksto metodologinis apibendrinimas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
6371 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. TEORINIAI POLITINĖS PASLAUGOS ASPEKTAI4
 • 1.1. Politinės paslaugos ir politinės paslaugos įvaizdžio samprata4
 • 1.2. Politinė paslauga – politinio marketingo elementas9
 • 1.3. Politinės paslaugos įvaizdžio kūrimo strategija14
 • 2. POLITINĖS PASLAUGOS ĮVAIZDŽIO FORMAVIMAS16
 • 2.1. Politinės paslaugos įvaizdžio formavimo būdai16
 • 2.2. Politinės paslaugos įvaizdį formuojantys veiksniai18
 • 2.3. Priemonės įtakojančios politinės paslaugos įvaizdį19
 • IŠVADOS22
 • LITERATŪRA23

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Politikų įvaizdžio formavimas socialinėse medijose
Diplominis darbas Politikų įvaizdžio formavimas socialinėse medijose

Šiuolaikiniame pasaulyje politiko įvaizdis visuomenės akyse neabejotinai yra vienas didţiausių konkurencinių paranašumų, neretai teigiamas politiko [...]

Aukštelkų seniūnijos įvaizdžio formavimas darbuotojų požiūriu
Kursinis darbas Aukštelkų seniūnijos įvaizdžio formavimas darbuotojų požiūriu

Temos aktualumas. Šiais laikais daugumai organizacijų sunku ne tik prisitaikyti prie rinkos sąlygų, bet ir [...]

Skautiško identiteto formavimas per ritualus
Tyrimas Skautiško identiteto formavimas per ritualus

Skautų bendruomenė dažnai tyrinėjama kaip nevyriausybinė organizacija, kaip bendruomenė, užsiimanti savanoriška veikla taip pat dažnai [...]

Real politic, raison d‘etat analizė, remiantis kissinger knyga „diplomatija“
Referatas Real politic, raison d‘etat analizė, remiantis kissinger knyga „diplomatija“

Savo pranešime, plačiau nagrinėsiu raison d‘etat ir real politic galių pusiausvyras, remdamasi H. Kissinger knyga [...]

Directly elected prime minister’s effects to a political system
Rašinys Directly elected prime minister’s effects to a political system

As written in the article, the idea of directly elected prime minister was active in [...]

Įvaizdžio formavimas lietuviškoje komercinėje autobiografijoje
Referatas Įvaizdžio formavimas lietuviškoje komercinėje autobiografijoje

Bene kiekvieną dieną televizijoje bei spaudoje matome mums pažįstamus veidus: tiek dainininkus, tiek aktorius, tiek [...]

Apskaitos politika ir jos formavimas
Referatas Apskaitos politika ir jos formavimas

Įmonių apskaita turi būti tvarkoma atsižvelgiant į nuolat besikeičiančią verslo aplinką, apskaitą bei mokesčius reglamentuojančius [...]

Tarpusavio santykių formavimas bendrojo lavinimo mokykloje
Diplominis darbas Tarpusavio santykių formavimas bendrojo lavinimo mokykloje

Temos aktualumas. XXI amžius vadinamas tarpusavio santykių krizių amžiumi. Žmonės jaučiasi atstumti, lyg nevisaverčiai, antrarūšiai [...]

Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje
Diplominis darbas Pradinių klasių mokinių socialinių įgūdžių formavimas bendrojo ugdymo mokykloje

Vaikui augant, formuojasi jo nuostatos ir vertybės, lavėja socialiniai įgūdžiai ir socialinė kompetencija. Pradėjęs lankyti [...]

Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė
Diplominis darbas Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijas ir jų vykdymo [...]

Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre

Šeima, socialinių įgūdžių ugdymo kontekste, pagrindinis socializacijos veiksnys, kurio dėka vaikas įgyja esminių socialinių žinių [...]

Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems
Kursinis darbas Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems

Temos aktualumas: Šiuolaikinėje visuomenėje nevyriausybinės organizacijos tampa neatsiejama dalis, kurios vaidmuo labai platus, apimantis daugumą [...]

Lietuvos valstybės ir savivaldybių biudžeto formavimas programiniu metodu
Referatas Lietuvos valstybės ir savivaldybių biudžeto formavimas programiniu metodu

Temos naujumas ir aktualumas. Mokslinėje literatūroje galima aptikti įvairių biudžeto rengimo principų ir metodų, tačiau [...]

Asmenybė ir jos formavimas
Referatas Asmenybė ir jos formavimas

Dažnai girdime, kaip žmonės apibūdina vienas kitą: „Jis yra asmenybė“, „O šis ir visai ne [...]

Vaiko teisių politika Lietuvoje
Kursinis darbas Vaiko teisių politika Lietuvoje

Temos aktualumas. Vaiko teisės – tai esminės laisvės ir prigimtinės teisės, kurios priklauso kiekvienam asmeniui [...]