Pirminės empirinės socialinės informacijos patikimumo užtikrinimo metodologiniai principai

25 psl. / 7048 žod.

Ištrauka

Norint geriau pažinti socialinius reiškinius ir visapusiai objektyviai juos suprasti, būtina kompleksiškai juos tirti ir nagrinėti iš įvairių mokslų pozicijų, naudojant šių mokslų metodologiją ir metodus. Taigi tam tikrų mokslų sintezė ir vieninga tikrovės reiškinių pažinimo logika mokslinius tyrimus daro efektyvesnius, užtikrina jų aukštesnį lygį, šalina tarp mokslų egzistuojančius barjerus ir sudaro jų sąveikos galimybes sprendžiant mokslines problemas.
Temos aktualumas. Tai ypač svarbu tyrinėjant socialinius reiškinius, kuriuos determinuoja ir objektyvūs, ir subjektyvūs veiksniai, įvairios ideologijos, pasaulėžiūros pozicijos, istorinės perspektyvos, nusistovėjusios etninės tradicijos, visuomenės vystymosi tendencijos, viešosios nuomonės stereotipai. Norint gerai parengti mokslininką sudėtingai socialinei mokslinei veiklai, būtina nagrinėti metodologines mokslo ir mokslinio tyrimo problemas integruojant įvairių mokslų žinias ir žinoti, kaip šias žinias, papildyti, aptarti, kaip jas taikyti konkrečiuose socialinių reiškinių tyrimuose. Todėl socialinių reiškinių tyrimo metodologiją ir ja pagrįstus tam tikrų mokslų metodų principus reikia nagrinėti iš mokslo ir socialinės filosofijos, teorinės ir taikomosios sociologijos, socialinės etikos ir logikos pozicijų.
Temos problema. Tačiau neįmanoma sėkmingai dirbti socialinį darbą ir atlikti jo tyrimus neįvaldžius mokslinio darbo metodikos, jos technikos, procedūrų be mokslinių idėjų paieškų strategijos, taktikos ir esminių pirminės informacijos rinkimo, užtikrinimo ir patikimumo principų. Todėl darbe pateikiama mokslinio darbo metodikos žinių ir tam tikrų metodų sampratos bei reikalavimai. Apžvelgiami ir išskiriami esminiai patikimos socialinės informacijos patikimumo užtikrinimo metodologiniai principai.
Darbo objektas. Socialinės informacijos patikimumo užtikrinimo metodologiniai principai.
Darbo tikslas – Išnagrinėti ir apibendrinti pirminės empirinės socialinės informacijos patikimumo užtikrinimo metodologinius principus.
Darbo uždaviniai:
1. Bendrai apžvelgti sociologija kaip mokslą ir jos vietą mokslinių žinių sistemoje;
2. Išnagrinėti ir apibendrinti pirminės empirinės socialinės informacijos patikimumo užtikrinimo metodologinius principus.
Darbo metodika. Mokslinės literatūros ir dokumentų analizė ir interpretavimas. Socialinio tiriamojo konteksto metodologinis apibendrinimas.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. SOCIOLOGIJA KAIP MOKSLAS IR JOS VIETA MOKSLINIŲ ŽINIŲ SISTEMOJE3
 • 1.1. Socialinio fakto samprata tyrimo procese3
 • 1.2. Socialinis darbas kaip problemos sprendimo procesas7
 • 1.3. Socialinių žinių struktūra: teorija ir empirika10
 • 2.PIRMINĖS EMPIRINĖS SOCIALINĖS INFORMACIJOS PATIKIMUMO UŽTIKRINIMO METODOLOGINIAI PRINCIPAI13
 • 2.1. Empirinė argumentacija socialinėje informacijoje13
 • 2.2. Socialinio darbo metodologiniai šaltiniai15
 • 2.3. Socialinių tyrimų metodų duomenų patikimumo užtikrinimo principai17
 • IŠVADOS23
 • LITERATŪRA25

Reziumė

Autorius
kristaliuke
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Sociologija
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 13, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Etniškumas ir socialinė organizacija

Sociologija Referatas geisa
Šiandieninėje Lietuvoje labai didelį vaidmenį vaidina etniškumas. Ne tik socialinėse organizacijose, bet ir kitose įstaigose. Socialinė organizacija tai organizacija, kurioje teikiamos vienos ar...

Mano vertybiniai principai socialiniame darbe

Sociologija Referatas 2014 m. brighid
Savo darbe aprašysiu profesines vertybes, kurios dažniausiai įgyvendinamos socialinio darbo veiklos principais, paremtais profesinėmis vertybėmis. Pasak V. Kavaliauskienės (2005), principas yra žmogaus elgesio...

Socialinis suvokimas žmonių bendruomenėje

Sociologija Referatas lee123
Bendravimo įgūdžių praktikumas skirtas suprasti ir įvertinti individualius tarpasmeninio bendravimo ypatumus, suvokti asmenines ir aplinkinių elgesio paskatas ir motyvus, padeda koreguoti  jau susiformavusį...