Įmonės „x“ teikiamų paslaugų analizė

46 psl. / 10663 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Transportas, svarbi ūkio šaka, apimanti krovinių ir keleivių gabenimą įvairiomis transporto priemonėmis. Transportui tenka svarbus vaidmuo kuriant materialines vertybes, racionaliai išdėstant respublikos teritorijoje gamybines jėgas, įsisavinant gamtos turtus, tenkinant gyventojų susisiekimo poreikius, keliant žmonių materialinio ir kultūrinio gyvenimo lygį, stiprinant gamybą. Transportas yra pagrindinė, bet kurios šalies ūkio dalis, glaudžiai susijusi su kitais ūkio elementais ir jis turi būti efektyviai naudojamas, jei įmonė nori pasiekti gerų verslo rezultatų. Socialiniame vystimesi transporto paslaugų įtaka pasireiškia didėjančiu gyventojų mobilumu, augančiu urbanizacijos lygiu bei besiplečiančiomis gyvenimo ir darbo vietų pasirinkimo galimybėmis. Svarbią transporto paslaugų reikšmę ekonominiame vystimesi lemia nuolat didėjantis darbo pasidalijimas bei kooperacija. Be to, sparčiai plečiasi prekybiniai ir kultūriniai pasaulio šalių tarpusavio ryšiai, kurie yra palaikomi transporto paslaugų dėka. Šalies ekonomikos augimas ir vystimasis, jos kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai priklauso nuo transporto paslaugų kiekio ir kokybės.
Siekiant, kad transporto paslaugų verslas tinkamai funkcionuotų, reikalingas sklandus jo valdymas. Todėl šiandieninės konkurencijos ir informacinės visuomenės sąlygomis pilnavertis transporto teikiamų paslaugų vykdymas turi būti siejamas su tinkamu „X“ vadybos sprendimų taikymu.
Problema. Šiandieniniame gyvenime keičiasi transporto paslaugų vaidmuo ekonominiame ir socialiniame šalies vystymesi. Efektyvi ekonominė šalies raida neįmanoma be efektyvios transporto sistemos. Pagaminta produkcija turi judėti iš gamybos vietų į vartojimo vietas su minimaliomis laiko ir lėšų sąnaudomis. Tokiai sklandžiai sistemai yra būtini efektyvūs valdymo sprendimai, kad nuožmioje konkurencinėje kovoje, kur yra kovojama ne tik už perspektyvesnę vietą rinkoje bet ir už išlikimą nuožmioje konkurencinėje kovoje. Tokiu būdu kiekvienai įmonei yra labai svarbu įžvelgti visus savo trūkumus, veiklos bei valdymo spragas ir atrasti savo veiklos sritį, kad ne tik konkuruoti su kitais, bet ir išlaikyti stabilę poziciją rinkoje.
Objektas. „X“ įmonės teikiamos paslaugos.
Tikslas. Įvertinti „X“ įmonės teikiamas paslaugas.
Uždaviniai.
1. Išnagrinėti transporto paslaugų teikimo teorinius principus.
2. Išnagrinėti transporto įmonių vietą transportavimo versle.
3. Išnagrinėti ekspediavimo ypatumus.
4. Išnagrinėti „X“ įmonės teikiamas paslaugas.
5. Įvertinti „X“ įmonės teikiamų paslaugų tobulinimo galimybes.
Hipotezė – kokybiškas paslaugų suteikimas užtikrina įmonės konkurencingumą rinkoje.
Darbo tyrimo metodai.
Mokslinės literatūros analizė – leidžia susipažinti su paslaugų esme ir transporto paslaugų ypatumais, krovinius lydinčių dokumentų tvarkymo, ekspedijavimo ypatumais.
Teisės aktų analizė.
Anketinė apklausa – leidžia įvertinti teikiamų paslaugų kokybę, išsiaiškinti vartotojų nuomonę, teikiamų paslaugų privalumus bei trūkumus.
• Informacijos sisteminimas ir apibendrinimas.
Darbo struktūra. Darbą sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje apžvelgiami teoriniai paslaugų teikimo ypatumai, krovinių vežimo organizavimas, transporto įmonių vietą transportavimo versle bei ekspedijavimo ypatumai.
Antroje dalyje pristatoma įmonės veikla ir įmonės teikiamų paslaugų analizė.
Trečioje darbo dalyje atliekamas tyrimas su tikslu įvertinti „X“ įmonės teikiamas paslaugas, bei atlikti teikiamų paslaugų vertinimą.


Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. LOGISTIKOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TEORINĖ ANALIZĖ8
 • 1.1. Paslaugų esmė ir transporto paslaugų ypatumai8
 • 1.2. Tarptautinių vežimų kelių transporto organizavimas12
 • 1.3. Transporto įmonių vieta transportavimo versle.15
 • 1.4. Ekspedijavimo ypatumai17
 • 2. „X“ ĮMONĖS TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO ANALIZĖ21
 • 2.1. „X“ įmonės veiklos pristatymas21
 • 2.2. „X“ įmonės teikiamų paslaugų analizė22
 • 3. „X“ ĮMONĖS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TOBULINIMAS25
 • 3.1. „X“ įmonės krovinių vežimo organizavimo tyrimas25
 • 3.2. Paslaugų teikimo technologijos vertinimas35
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS38
 • LITERATŪRA40
 • PRIEDAI42
 • 1 priedas. Klausimynas43

Reziumė

Autorius
magnolija
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€9.96
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 13, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
46 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
daug flagijato
Patvirtintas užsakymas
aciu
Patvirtintas užsakymas
neblogas :)

Susiję darbai

UAB „X“ kazino teikiamų paslaugų analizė

Vadyba Praktikos ataskaita edita27
Lošimai ir sėkmės (kitaip tariant pasisekimų, laime grindžiami) žaidžiami jau tūkstančius metų ir sutinkami visose kultūrose. Nors praeityje ne sykį mėginta juos uždrausti,...