Ekonomika ir verslas / Vadyba

Įmonės „x“ teikiamų paslaugų analizė

3 atsiliepimai
Autorius:
Temos aktualumas. Transportas, svarbi ūkio šaka, apimanti krovinių ir keleivių gabenimą įvairiomis transporto priemonėmis. Transportui tenka svarbus vaidmuo kuriant materialines vertybes, racionaliai išdėstant respublikos teritorijoje gamybines jėgas, įsisavinant gamtos turtus, tenkinant gyventojų susisiekimo poreikius, keliant žmonių materialinio ir kultūrinio gyvenimo lygį, stiprinant gamybą. Transportas yra pagrindinė, bet kurios šalies ūkio dalis, glaudžiai susijusi su kitais ūkio elementais ir jis turi būti efektyviai naudojamas, jei įmonė nori pasiekti gerų verslo rezultatų. Socialiniame vystimesi transporto paslaugų įtaka pasireiškia didėjančiu gyventojų mobilumu, augančiu urbanizacijos lygiu bei besiplečiančiomis gyvenimo ir darbo vietų pasirinkimo galimybėmis. Svarbią transporto paslaugų reikšmę ekonominiame vystimesi lemia nuolat didėjantis darbo pasidalijimas bei kooperacija. Be to, sparčiai plečiasi prekybiniai ir kultūriniai pasaulio šalių tarpusavio ryšiai, kurie yra palaikomi transporto paslaugų dėka. Šalies ekonomikos augimas ir vystimasis, jos kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai priklauso nuo transporto paslaugų kiekio ir kokybės.
Siekiant, kad transporto paslaugų verslas tinkamai funkcionuotų, reikalingas sklandus jo valdymas. Todėl šiandieninės konkurencijos ir informacinės visuomenės sąlygomis pilnavertis transporto teikiamų paslaugų vykdymas turi būti siejamas su tinkamu „X“ vadybos sprendimų taikymu.
Problema. Šiandieniniame gyvenime keičiasi transporto paslaugų vaidmuo ekonominiame ir socialiniame šalies vystymesi. Efektyvi ekonominė šalies raida neįmanoma be efektyvios transporto sistemos. Pagaminta produkcija turi judėti iš gamybos vietų į vartojimo vietas su minimaliomis laiko ir lėšų sąnaudomis. Tokiai sklandžiai sistemai yra būtini efektyvūs valdymo sprendimai, kad nuožmioje konkurencinėje kovoje, kur yra kovojama ne tik už perspektyvesnę vietą rinkoje bet ir už išlikimą nuožmioje konkurencinėje kovoje. Tokiu būdu kiekvienai įmonei yra labai svarbu įžvelgti visus savo trūkumus, veiklos bei valdymo spragas ir atrasti savo veiklos sritį, kad ne tik konkuruoti su kitais, bet ir išlaikyti stabilę poziciją rinkoje.
Objektas. „X“ įmonės teikiamos paslaugos.
Tikslas. Įvertinti „X“ įmonės teikiamas paslaugas.
Uždaviniai.
1. Išnagrinėti transporto paslaugų teikimo teorinius principus.
2. Išnagrinėti transporto įmonių vietą transportavimo versle.
3. Išnagrinėti ekspediavimo ypatumus.
4. Išnagrinėti „X“ įmonės teikiamas paslaugas.
5. Įvertinti „X“ įmonės teikiamų paslaugų tobulinimo galimybes.
Hipotezė – kokybiškas paslaugų suteikimas užtikrina įmonės konkurencingumą rinkoje.
Darbo tyrimo metodai.
Mokslinės literatūros analizė – leidžia susipažinti su paslaugų esme ir transporto paslaugų ypatumais, krovinius lydinčių dokumentų tvarkymo, ekspedijavimo ypatumais.
Teisės aktų analizė.
Anketinė apklausa – leidžia įvertinti teikiamų paslaugų kokybę, išsiaiškinti vartotojų nuomonę, teikiamų paslaugų privalumus bei trūkumus.
• Informacijos sisteminimas ir apibendrinimas.
Darbo struktūra. Darbą sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje apžvelgiami teoriniai paslaugų teikimo ypatumai, krovinių vežimo organizavimas, transporto įmonių vietą transportavimo versle bei ekspedijavimo ypatumai.
Antroje dalyje pristatoma įmonės veikla ir įmonės teikiamų paslaugų analizė.
Trečioje darbo dalyje atliekamas tyrimas su tikslu įvertinti „X“ įmonės teikiamas paslaugas, bei atlikti teikiamų paslaugų vertinimą.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
10663 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. LOGISTIKOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TEORINĖ ANALIZĖ8
 • 1.1. Paslaugų esmė ir transporto paslaugų ypatumai8
 • 1.2. Tarptautinių vežimų kelių transporto organizavimas12
 • 1.3. Transporto įmonių vieta transportavimo versle.15
 • 1.4. Ekspedijavimo ypatumai17
 • 2. „X“ ĮMONĖS TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO ANALIZĖ21
 • 2.1. „X“ įmonės veiklos pristatymas21
 • 2.2. „X“ įmonės teikiamų paslaugų analizė22
 • 3. „X“ ĮMONĖS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TOBULINIMAS25
 • 3.1. „X“ įmonės krovinių vežimo organizavimo tyrimas25
 • 3.2. Paslaugų teikimo technologijos vertinimas35
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS38
 • LITERATŪRA40
 • PRIEDAI42
 • 1 priedas. Klausimynas43

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
daug flagijato
, 2015-03-17
aciu
, 2015-04-23
neblogas :)
, 2015-06-07

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Socialines paslaugas teikiančios įmonės analizė
Referatas Socialines paslaugas teikiančios įmonės analizė

Detalus socialinės įstaigos pristatymas [...]

UAB „Interactio“ įmonės sinchroninio vertimo paslaugos klientų gaunamos vertės analizė
Kursinis darbas UAB „Interactio“ įmonės sinchroninio vertimo paslaugos klientų gaunamos vertės analizė

Įmonė UAB „Interactio“- turi ir plėtoją mobilią platformą, kuri WI-FI ryšio pagalba gali perduoti sinchronizuotą [...]

Viešosios elektroninės paslaugos teikiamos Lietuvos piliečiams užsienyje, jų analizė
Kursinis darbas Viešosios elektroninės paslaugos teikiamos Lietuvos piliečiams užsienyje, jų analizė

Temos naujumas ir aktualumas.Šiuolaikinėje visuomenėje žinios ir informacija turi didžiausią įtaką įvairių gyvenimo sričių plėtotei.

UAB „X“ kazino teikiamų paslaugų analizė
Praktikos ataskaita UAB „X“ kazino teikiamų paslaugų analizė

Lošimai ir sėkmės (kitaip tariant pasisekimų, laime grindžiami) žaidžiami jau tūkstančius metų ir sutinkami visose [...]

Sporto klubo „Impuls“ teikiamų paslaugų marketingo analizė
Referatas Sporto klubo „Impuls“ teikiamų paslaugų marketingo analizė

Paslaugų svarba kiekvieno žmogaus gyvenime neabejotina. Šiandien neįsivaizduojame savo būties be buitinių, mokymo, pervežimo, finansinių [...]

SEB banko teikiamų paslaugų privatiems klientams analizė Lietuvoje
Kursinis darbas SEB banko teikiamų paslaugų privatiems klientams analizė Lietuvoje

Temos aktualumas. Komerciniai bankai kiekvienos šalies visuomenėje turi didelę reikšmę. Bankai, kaip specializuotos finansinės institucijos [...]

UAB ,,Ekspresyvus kontaktas“ teikiamų paslaugų kokybės analizė vartotojų požiūriu Panevėžio mieste
Kursinis darbas UAB ,,Ekspresyvus kontaktas“ teikiamų paslaugų kokybės analizė vartotojų požiūriu Panevėžio mieste

Ekonominės statistikos duomenimis, šiandien paslaugų sektoriui priklauso bent du trečdaliai verslo dalies. Šiandien manoma, kad [...]

Draudimo bendrovių teikiamų ne gyvybės draudimo paslaugų palyginamoji analizė
Referatas Draudimo bendrovių teikiamų ne gyvybės draudimo paslaugų palyginamoji analizė

Šiuolaikiniame, nuolat kintančiame bei pavojų kupiname pasaulyje, kiekvienam yra itin svarbu jaustis saugiam ir užtikrintam [...]

Kelionių agentūros „NOVATURAS“ teikiamų paslaugų paklausos analizė
Kursinis darbas Kelionių agentūros „NOVATURAS“ teikiamų paslaugų paklausos analizė

Darbo temos aktualumas. Turizmo plėtra turi didelę reikšmę socialinei ekonominei būklei gerinti. Plėtojant turizmo paslaugų [...]

Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė
Diplominis darbas Rankdarbių įmonės „Dygsnis“ steigimo ir veiklos plėtros tarptautinėje rinkoje analizė

Temos aktualumas. Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš [...]

Įmonės veiklos analizė
Paruoštukė Įmonės veiklos analizė

KTU Įmonės veiklos analizės testo klausimai su pažymėtais teisingais atsakymo variantais. Čia 3 variantai. [...]

Transporto įmonės plėtros galimybių analizė
Kursinis darbas Transporto įmonės plėtros galimybių analizė

 Transporto paslaugų įmonės yra labai reikšmingos tiek valstybei, tiek visuomenei. Transporto paslaugos užtikrina prekybos egzistavimą [...]

Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys
Diplominis darbas Įmonės „X“ veiklos analizė ir tobulinimo kryptys

Lietuvai sparčiai integruojantis į bendrą Europos transporto sistemą, pasaulyje patikrinti logistikos mokslo ir verslo sprendimai [...]

Gamybinės įmonės veiklos (maisto gamyba - paslaugos) organizavimas ir valdymas
Kursinis darbas Gamybinės įmonės veiklos (maisto gamyba - paslaugos) organizavimas ir valdymas

Temos aktualumas. Lietuvoje labai sparčiai vystosi smulkių ir vidutinių įmonių verslas. Besikuriančios įmonės dažnai neranda [...]

Prekybos įmonės UAB „Bimbo Italija“ marketingo analizė
Kursinis darbas Prekybos įmonės UAB „Bimbo Italija“ marketingo analizė

Šiandieniniame versle vartotojo tenkinimas tapo vienintelis prasmingas verslumo požymis. Laimi tik tas verslas, kuris patenkintų [...]