Ekonomika ir verslas / Vadyba

Lietuvos įmonių vadovų požiūris į kūrybiškumą organizacijoje

0 atsiliepimų
Autorius:
Šiame tyrime atskleisime koks vadovų požiūris į darbuotojų kūrybiškumą darbe, todėl mūsų pagrindinis informacijos šaltinis yra anketos, kuriomis remiantis atliksime analizę. Dažniausiai anketavimas apibrėžiamas kaip pirminių duomenų rinkimo procedūra. Tai plačiausiai taikomas duomenų rinkimo metodas, kai respondentas pats savarankiškai pildo pateiktą klausimyną. Galima teigti, kad daugelis respondentų panašiai atsakys į pateiktus klausimus, bet įsigilinus labiau suprantama, jog kiekvienas anketavimo dalyvis atsako skirtingai į tuos pačius klausimus, kadangi jų kiekvienos situacijos suvokimas yra skirtingas.
Tikslas. Išsiaiškinti, koks įmonių vadovų požiūris į darbuotojų kūrybiškumą.
Tyrimo objektas. Savo tyrimo objektu pasirinkome vadovus. Šį darbą atlieka penki studentai, kiekvienam tenka anketuoti po 15 asmenų - t.y. vadovų, nepriklausomai nuo jų vadovavimo lygio. Tyrimui naudojama anketa yra pakankamos apimties – „pločio“, nes pageidautina tokių anketų apimtis - ne mažiau 15-20 klausimų/analizės aspektų.
Uždaviniai:
Išanalizuoti ką norima sužinoti anketos klausimais;
Surinkti anketų duomenis iš respondentų ir susisteminti SPSS programa;
Išanalizuoti koks respondentų požiūris į darbuotojų kūrybiškumą;
Išsiaiškinti kas skatina kūrybiškumą darbe;
Pateikti tyrimo metodiką ir išvadas.
Tyrimo eiga:
Pirma dalis skiriama tyrimo pristatymui. Joje bus aptartas tyrimo procesas: supažindinama su anketa, jos imtimi, bei turiniu.
Antroje dalyje bus nagrinėjami respondentų gauti atsakymai. Analizuojami gauti rezultatai, daromos išvados.
Paskutiniojoje dalyje pateikiamos tyrimo išvados ir rekomendacijos vadovams, kuriomis remiantis galima būtų sėkmingai skatinti kūrybiškumo vystymasi įmonėse .
Pabaigoje pateikiami priedai.
Metodai:
Anketavimas. Tyrime dalyvavo 80 asmenų nuo 18 iki 70 metų amžiaus;
Anketos duomenų susisteminimas SPSS programa.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7700 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRAUKA3
 • ABSTRACT4
 • ĮVADAS5
 • I. TYRIMO PRISTATYMAS7
 • 1.1 Anketos klausimų analizė8
 • II. TYRIMO REZULTATŲ PRISTATYMAS13
 • III. TYRIMO APIBENDRINIMAS25
 • IŠVADOS27
 • NAUDOTA LITERATŪRA28
 • PRIEDAI29
 • 1 Priedas30
 • 2 Priedas31
 • 3 Priedas32
 • 4 Priedas33
 • 5 Priedas34
 • 6 Priedas35

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Ofšorinių įmonių įtaka Lietuvos ekonomikai
Kursinis darbas Ofšorinių įmonių įtaka Lietuvos ekonomikai

Prekyba per ofšorinius centrus pasaulio ekonomikoje pasiekė didžiulį mastą. Daugelyje pasaulio valstybių vienas iš [...]

Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika
Diplominis darbas Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika

Magistrinis Darbas Temos aktualumas. Finansinės būklės ir kreditavimo analizės nėra nežinomos ar naujos temos tiek mokslininkams [...]

Bankrotas. Įmonių bankrotų ir kurimosi dinamika Lietuvoje
Kursinis darbas Bankrotas. Įmonių bankrotų ir kurimosi dinamika Lietuvoje

Mažėjantys šalies ekonomikos augimo tempai, auganti infliacija, sutrikę atsiskaitymai ne vieną įmone gali priversti bankrutuoti.

Turizmo įmonių personalo analizė Lietuvoje
Kursinis darbas Turizmo įmonių personalo analizė Lietuvoje

Temos aktualumas. Viena labiausiai išplėtotų ir sparčiausiai augančių ūkio šakų pasaulyje yra turizmas, kuris tapo [...]

Įmonių mokamų mokesčių įtakos investicinei aplinkai Lietuvoje tyrimas
Diplominis darbas Įmonių mokamų mokesčių įtakos investicinei aplinkai Lietuvoje tyrimas

Pagrindinis ekonomikos variklis kiekvienoje išsivysčiusioje ir besivystančioje šalyje yra investicijos. Jos padeda vystytis prekybiniams mainams [...]

Bakrontas. Įmonių bankrutavimo priežastys Lietuvoje
Referatas Bakrontas. Įmonių bankrutavimo priežastys Lietuvoje

Mikroeknomika nagrinėja įvairius ekonominius modelius susijusius su įmonėmis ir vartotojais. Pagrindines idėjas turi išmanyti kiekvienas [...]

Tiesioginio pardavimo įmonių veikla Lietuvoje ir Pasaulyje
Referatas Tiesioginio pardavimo įmonių veikla Lietuvoje ir Pasaulyje

Tiesioginis pardavimas yra seniausias žmonijos istorijoje prekybos metodas, gyvavęs jau antikos laikais. Gyventojams, įsikūrusiems atokiuose [...]

Estijos, Latvijos ir Lietuvos įmonių eksporto konkurencingumas
Kursinis darbas Estijos, Latvijos ir Lietuvos įmonių eksporto konkurencingumas

Esant ekonomikos integracijai ir globalizacijos procesams, atsiranda galimybė sustiprinti eksporto plėtrą, todėl daugiausia dėmesio yra [...]

Trijų didžiausių Lietuvos pieno perdirbimo įmonių veiklos rezultatai
Referatas Trijų didžiausių Lietuvos pieno perdirbimo įmonių veiklos rezultatai

Pirma, pateiksiu pagrindinius duomenis apie kiekvieną įmonę, tuomet pagal finansinius bei kitus rodiklius nustatysiu įmonių [...]

Vadovų emocinio intelekto raiškos skirtumai lyčių požiūriu
Diplominis darbas Vadovų emocinio intelekto raiškos skirtumai lyčių požiūriu

Vadovo posto siekimas ir įsitvirtinimas vadovaujančiojo pozicijoje, dažnai yra kiekvieno, trokštančio užimti aukščiausią lyderio poziciją [...]

Lietuvos įmonių tarptautiniai atsiskaitymai: akredityvai, jų rūšys, galimybės
Referatas Lietuvos įmonių tarptautiniai atsiskaitymai: akredityvai, jų rūšys, galimybės

Ši tema aktuali, nes daug Lietuvos įmonių bendradarbiauja su užsienio įmonėmis ir atsiskaitydami už tiekiamas [...]

Multinacionalinių įmonių funkcionavimo ypatumai Lietuvoje
Referatas Multinacionalinių įmonių funkcionavimo ypatumai Lietuvoje

Visų pirma noriu pabrėžti: Nors tarptautinis verslas buvo vienas iš svarbiausių ekonominio vystimosi bruožų, daugumoje šalių [...]

Lietuvos sportinių šokių federacija kaip organizacija
Referatas Lietuvos sportinių šokių federacija kaip organizacija

Mano darbo tema – Lietuvos sportinių šokių federacija kaip organizacija. Šią temą pasirinkau, todėl, kad [...]

Audito įmonių veikla Lietuvoje
Referatas Audito įmonių veikla Lietuvoje

2017 metų kovo mėnesį, Lietuvos Audito Rūmų duomenimis, audito veiklą vykdo 170 audito įmonių. Dažniausiai pasitaikanti [...]

AB „TELIA LIETUVA“ vadovų įtakos pokyčių valdymui vertinimas
Diplominis darbas AB „TELIA LIETUVA“ vadovų įtakos pokyčių valdymui vertinimas

Temos aktualumas. Organizaciniai pokyčiai yra neatskiriama šiuolaikinės ekonominės veiklos dalis. Organizacijoms yra būtini efektyviai organizuojami [...]