Atsargų valdymas gamybinėje įmonėje “Dionisas”

31 psl. / 6796 žod.

Ištrauka

Temos naujumas. Atsargų valdymo problemos gamybinėje įmonėje visada buvo aktualios, tačiau paskutiniu metu sumažėjus pirkimams, labai svarbu teisingai paskirskyti atsargas. Visur tik girdama kaip kalbama apie krizę, įvairių šalių didelius įsiskolinimus, visa tai atsiliepia ir gamybai.
Temos aktualumas ir jos pagrindimas. Įmonės, užsiimančios gamybine arba prekybine veikla, turi atsargas, kuriose yra įdėta didelė dalis įmonės kapitalo. Atsargomis laikomos įmonės žinioje esančios vertybės – trumpalaikis turtas, - kurios skirtos parduoti įprasta tvarka arba sunaudoti teikiant paslaugas ar gaminant parduotinas prekes ir kurios vieną kartą dalyvauja gamybos ir aptarnavimo procese ir yra iš karto sunaudojamos įmonės veikloje uždirbant pajamas. Tai viena iš pagrindinių trumpalaikio turto rūšių, tiesiogiai dalyvaujanti uždirbant pajamas.
Problemos apibūdinimas. Šiuo darbu norima nustatyti, kad efektyvus atsargų valdymas padidintų įmonės pinigų srautus, kas leistų juos panaudoti verslo plėtrai ar veiklos procesų efektyvumui gerinti. Trumpalaikio turto naudojimas ir jo valdymas yra susijęs su investicijomis. Geras atsargų valdymas pagreitina grynųjų pinigų cirkuliaciją ir grąžina investicijas.
Atsargų problemos yra labai panašios į klientų aptarnavimo problemas. Klientai visada tikisi rasti reikiamą produktą. Jei firmoje vidaus vartotojas pritrūksta medžiagų ar dalių, gamybos procesas sustoja; pirkėjas, negalėdamas įsigyti norimo produkto jūsų parduotuvėje, greičiausiai pirks pas konkurentą.
Atsargų valdymas yra jų optimalaus kiekio paieška bei tinkamiausio santykio tarp naudos ir išlaidų išlaikymas.
Tyrimo tikslas – susipažinti su teoriniais atsargų valdymo ir apskaitos ypatumais ir įvertinti gamybinės įmonės atsargų valdymo įtaka pelningumui bei pateikti efektyviausia atsargų valdymo moldelį.
Tyrimo uždaviniai:
1. Susipažinti su mokslinemis teorijomis apie atsargų valdymą ir apskaitą;
2. Išsiaiškinti, kaip įmonėje apskaitomos ir valdomos atsargos;
3. Atlikti atsargų valdymo efektyvumo analizę ir įvertinti jų efektyvumą;
4. Pasiūlyti efektyviausią atsargų valdymo modelį;
5. Pasiūlyti kaip pagerinanti atsargų apskaitos valdymo politiką bei prognozuoti jų valdymo efektyvumą ateinatiems 3 metams.
Problema.
a) Kodėl efektyvus atsargų valdymas įtakoja gamybinės įmonės pelningumą?
b) Įmonėje atsargos askaitomos ir valdomos neefektyviai, o tai yra labai reikšminga įmonėi. Reikia išsiaiškinti, kokia įtaką tinkamas atsargų valdymas ir apskaita turi įmonės veiklos rezultatams ir kaip reikia jas optimaliai valdyti.
Tyrimo objektas. Gamybinės įmonės atsargų apskaita ir valdymas.
Hipotezė. Įmonėje skiriama mažai dėmesio atsargų apskaitai ir valdymui, ir tai turi neigiama įtaką įmonės veiklos pelningumui ir plėtrai.
Tyrimo metodai. Mokslinės literatūros analizė, įmonės apskaitos duomenų lyginamoji analizė, statistinių duomenų analizė.


Turinys

 • ĮVADAS7
 • 1. ATSARGŲ VALDYMAS GAMYBINĖJE ĮMONĖJE9
 • 1.1. Atsargų samprata ir rūšys9
 • 1.1.1. Atsargų samprata9
 • 1.1.2. Atsargų rūšys10
 • 1.2. Atsargų įkainojimai12
 • 1.3.Atsargų įsigijimo ir pasigaminimo vertė15
 • 1.3.1. Atsargų įsigijimo savikaina15
 • 1.3.2. Atsargų pasigaminimo savikaina17
 • 1.4. Atsargų poreikio planavimas22
 • 1.5 Atsargų efektyvumo analizė26
 • 1.6 Atsargų sampratos, savikainos ir prognozavimo apibendrinimas29
 • 2. ATSARGŲ VALDYMO ANALIZĖ GAMYBINĖJE ĮMONĖJE „DIONISAS“31
 • LITERATŪRA32

Reziumė

Autorius
indreb
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 25, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
31 psl.

Susiję darbai

Įmonės “X” valdymo analizė

Vadyba Referatas murka0
Oficialus organizacijos „X” pavadinimas nėra nurodomas, nes taip galima surinkti ir atskleisti daugiau darbui reikalingos informacijos. Pirmoji namų darbo užduotis. Joje aptariamos pasirinktos...

Įmonės “X” valdymo analizė

Vadyba Referatas murka0
Oficialus organizacijos „X” pavadinimas nėra nurodomas, nes taip galima surinkti ir atskleisti daugiau darbui reikalingos informacijos. Pirmoji namų darbo užduotis. Joje aptariamos pasirinktos...

Uab “Dygsniukas” valdymo proceso analizė

Vadyba Kursinis darbas 2013 m. baksas21
Organizacijos daro didelį poveikį mūsų gyvenimui, mūsų gyvenimo lygio standartams ir mūsų ateičiai. Kadangi organizacijos ilgalaikės, jos padeda susieti mūsų praeitį, dabartį ir...

Įmonės “X” planavimo principai

Vadyba Kursinis darbas 2010 m. simaandreja
Temos aktualumas. Pasak Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R „planavimas – ypatinga sprendimų rūšis, nukreipta į konkrečią ateitį, kurios savo organizacijai trokšta vadovai....