Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Emigracijos priežasčių aspektai ir sprendimo būdai

0 atsiliepimų
Autorius:
Aktualumas. Dabartinė migracija, tai vienas didžiausių visų laikų žmonių judėjimas pagrįstas socialiniu, ekonominiu, politiniu ir kultūriniu požiūriu. Kiekviena pasaulio valstybė – tiek ekonomiškai išsivysčiusi, tiek besivystanti – susiduria su gyventojų migracija ir neišvengia teigiamų bei neigiamų pasekmių. Nuolatos augant migracijos mastams ši problema tapo globaliu reiškiniu. Ypač dėl pasaulį sukrėtusios 2008 – ųjų metų krizės individų judėjimas tapo itin aktualus – asmeniui jis svarbus kaip žingsnis aukštesnės padėties visuomenėje ir geresnių gyvenimo sąlygų link, o visuomenei – kaip priemonė, šalinanti pasiūlos ir paklausos disbalansą darbo rinkoje.
Lietuvoje gyventojų migracija visais laikais buvo pastebimas reiškinys, darantis įtaką šalies ekonomikai. Nuo 1831 metų, kuomet pradėtas statistinių duomenų, susijusių su gyventojų judėjimu, rinkimas, iki Nepriklausomybės atgavimo Lietuva dažniausiai būdavo pasirenkama kaip tikslo šalis. Tačiau nuo 1991 – ųjų tendencijos pasikeitė – emigracijos mastai viršijo atvykusių žmonių kiekį. Šaliai 2004 metų gegužės 1 dieną tapus pilnateise Europos Sąjungos nare, išaugo galimybė laisvai keliauti tarp ES valstybių.Tai sąlygojo migracijos srautų augimą, kuris neigiamai veikia šalies demografinę situaciją.
Darbe analizuojama problema - emigracija, kaip sprendimo būdas siekiant geresnės gyvenimo kokybės.
Darbo objektas – bendros emigracijos priežastys.
Darbo tikslas – aptarti migracijos mastus ateityje ir pateikti pasiūlymus šio reiškinio mažinimui.
Darbo tikslui pasiekti keliami darbo uždaviniai:
Teorinėje Lietuvių ir užsienio autorių literatūroje minimų migracijos sampratų, rūšių ir modelių lyginamoji analizė.
Emigracijos priežasčių ir pasekmių vertinimas
Europos Sąjungos narių gyventojų judėjimo palyginimas ir tendencijos.
Emigracijos priežastingumo tyrimas ir makroekonominių rodiklių įtakos išvykstančių individų srautui lyginamoji analizė.
Nelegalių gyventojų judėjimo galimybių ir mastų įvertinimas.
Priemonių, mažinančių emigracijos procesą ir skatinančių reemigraciją, analizė.
Pasiūlymų emigracijos mažinimui ir ateities prognozių formulavimas.
Darbo išvadų pateikimas.
Darbo metodai: atliekant tiriamąjį darbą, naudotasi įvairiais šaltiniais – analizuota oficialioji statistika, pateikta, sprendimai bei išvados.
Darbo nuoseklumas. Kursinis darbas yra skirstomas į dvi pagrindines dalis:
Pirmojoje dalyje pateikiama migracijos teorinių pagrindų analizė, kurioje palyginama skirtingų autorių pateikiama migracijos sąvokos ir klasifikacijos mokslinėje literatūroje. Analizuojami individų judėjimą aiškinantys modeliai bei pateikiamos teigiamos ir neigiamos pasekmės.
Antrojoje dalyje tiriami vidiniai ir išoriniai veiksniai, makroekonominiai rodikliai, darantys įtaką Lietuvos emigracijos srautams. Gilinamasi į neigiamus emigracijos aspektus ir nelegalaus gyventojų išvykimo kitimą. Analizuojamos valstybės taikomos priemonės emigracijos mažinimui ir gyventojų grįžimo skatinimui. Remiantis atliktos analizės duomenimis pateikiami galimi sprendimo būdai bei tendencijos.
Darbo tipas:
Apimtis:
8642 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. MIGRACIJOS TEORINIAI PAGRINDAI5
 • 1.1. Migracijos sąvokos5
 • 1.2. Makroekonominių migraciją aiškinančių modelių analizė7
 • 1.2.1. Migracijos priežastingumo teorijų apžvalga7
 • 1.2.2. Teorinių migracijos modelių kaita13
 • 1.3. Migracijos teigiamų ir neigiamų pasekmių vertinimas15
 • 1.3.1. Teigiamos migracijos pasekmių analizė16
 • 1.3.2. Neigiamų migracijos pasekmių analizė17
 • 2. EMIGRACIJOS VEIKSNIŲ LIETUVOJE ANALIZĖ20
 • 2.1. Europos Sąjungos šalių makroekonominių rodiklių analizė20
 • 2.2. Emigracijos tikslas22
 • 2.3. Emigracijos ir makroekonominių rodiklių priklausomybė22
 • 2.4. Prekyba žmonėmis mastai24
 • 3. EMIGRACIJOS MAŽINIMO BŪDAI27
 • IŠVADOS29
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS31
 • PRIEDAI36

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Paauglių konfliktai su tėvais, jų priežastys ir sprendimo būdai
Referatas Paauglių konfliktai su tėvais, jų priežastys ir sprendimo būdai

Šiomis dienomis vis labiau aktualėjanti tema – tėvų ir paauglių konfliktai. Paauglystės amžiuje vaikas ieško [...]

Valkatavimas, elgetavimas: istorija, priežastys, pasekmės, požiūris, sprendimo būdai
Referatas Valkatavimas, elgetavimas: istorija, priežastys, pasekmės, požiūris, sprendimo būdai

„Gyvenimas pats savaime nėra nei gėris, nei blogis, o tik jų buveinė; koks jis bus [...]

Agresija, jos atsiradimo priežastys, reiškimasis ir sprendimo būdai
Prezentacija Agresija, jos atsiradimo priežastys, reiškimasis ir sprendimo būdai

Agresija dažniausiai atsiranda kaip žmogaus reakcija į frustruojančią situaciją. Freudas ankstyvuose darbuose (1922 m.) teigė, kad [...]

Tarptautiniai ginčai bei jų sprendimo būdai šiuolaikinėje tarptautinėje teisėje
Diplominis darbas Tarptautiniai ginčai bei jų sprendimo būdai šiuolaikinėje tarptautinėje teisėje

Temos aktualumas. Tarptautinė teisė – pasaulyje tarp valstybių pripažintų principų, papročių, teisės normų, reguliuojančių teisinius [...]

Mokestiniai ginčai ir jų sprendimo teisinis reglamentavimas: teoriniai ir praktiniai aspektai
Diplominis darbas Mokestiniai ginčai ir jų sprendimo teisinis reglamentavimas: teoriniai ir praktiniai aspektai

Visų valstybės atliekamų funkcijų įgyvendinimui reikalingi pinigai, todėl kiekvienos valstybės ekonomikos pagrindas yra surenkami mokesčiai.

Stresų priežastys ir pasekmės, kokie būdai naudojami stresui pašalinti
Referatas Stresų priežastys ir pasekmės, kokie būdai naudojami stresui pašalinti

1. Įžanga Dieve, suteik man nuolankumo, kad galėčiau susitaikyti su [...]

Emigracija ir jos priežastys
Referatas Emigracija ir jos priežastys

Emigracija – sudėtingas, daugialypis ir nevienareikšmis reiškinys. Emigracija suteikia galimybę žmonėms ieškoti geresnių darbo sąlygų [...]

Individualių konfliktų sprendimo būdai kolektyve
Prezentacija Individualių konfliktų sprendimo būdai kolektyve

Vidiniai konfliktai sudaro didelę išgyvenimų dalį. Jau mažas vaikas turi išmokti [...]

Konfliktai, jų rūšys ir sprendimo būdai
Referatas Konfliktai, jų rūšys ir sprendimo būdai

Geriausias būdas išspręsti konfliktą – jo išvengti. Mes visi esame girdėję šį posakį, tačiau gyvenimo [...]

Policija visuomenės akyse: nepasitikėjimo Lietuvos policija problemos sprendimo būdai
Referatas Policija visuomenės akyse: nepasitikėjimo Lietuvos policija problemos sprendimo būdai

Kiekviena institucija visuomenėje atlieka skirtingus vaidmenis ir pagal tai užsitarnauja vienokį ar kitokį visuomenės vertinimą [...]

Vaikų adaptacijos problemos ir jų sprendimo būdai
Referatas Vaikų adaptacijos problemos ir jų sprendimo būdai

Šiandieninė visuomenė teikia didelę reikšmę vaiko vystymuisi ir jo gebėjimų lavinimui. Tačiau vis dažniau yra [...]

Šalių infliacijos priežastys, pasekmės ir sprendimo būdai
Referatas Šalių infliacijos priežastys, pasekmės ir sprendimo būdai

Temos aktualumas. Infliacija yra bendro, nuolat besitęsenčio visų prekių ir paslaugų kainų lygio kilimo reiškinys.

Klimato kaita, jos priežastys ir sprendimo būdai. Lietuvos ekologinė situacija
Prezentacija Klimato kaita, jos priežastys ir sprendimo būdai. Lietuvos ekologinė situacija

Klimato kaita - žymus, neįprastas tam tikro regiono klimato pokytis.Į šią sąvoką gali įeiti vidutinės temperatūros, kritulių kiekio, vėjuotumo pokyčiai. Klimato kaita [...]

Konfliktai ir jų sprendimo būdai
Prezentacija Konfliktai ir jų sprendimo būdai

Pateiktas ir išanalizuotas konfliktas. Pateikiamos strategijos, kaip spręsti konfliktą, kaip buvo elgiamasi ir kaip reikėjo [...]

Konfliktų samprata, jų rūšys ir sprendimo būdai
Prezentacija Konfliktų samprata, jų rūšys ir sprendimo būdai

Temos aktualumas: Kiekvienas žmogus kadanors yra buvęs ,,įsivėlęs” ar sukėlęs didesnį arba mažesnį konfliktą. Dažniausiai [...]