Taikomieji mokslai / Inžinerija

Aplinkos išteklių naudojimas ir apsauga

0 atsiliepimų
Autorius:
Aplinka tai gamtoje funkcionuojanti tarpusavyje susijusių elementų (žemės paviršiaus ir gelmių, oro, vandens, dirvožemio, augalų, gyvūnų, organinių ir neorganinių medžiagų bei antropogeninių komponentų) visuma bei juos vienijančios natūraliosios ir antropogeninės sistemos. Švari ir neužteršta aplinka yra didžiausias žmonijos turtas ir būtina sąlyga žmonijos išlikimui bei egzistavimui.
Aplinkos politika – politikos sritis, veikla, kuria siekiama išsaugoti ir tausoti aplinką. Aplinkos teisė – viešosios teisės šaka, visuma teisės normų, reguliuojančių aplinkos visuomeninius santykius. Aplinkos teisės tikslai – išsaugoti natūralią aplinką, išlaikyti (ekosistemų) funkcionalumą. Aplinkos (Žalioji) ekonomika yra tokia ekonomika, kurioje žmonių gyvenimo gerovė ir socialinė lygybė kuriama ženkliai sumažinant žalingą poveikį aplinkai. Pasižymi mažu šiltnamio dujų išmetimu į aplinką, aukštu resursų panaudojimo efektyvumu ir socialine integracija.
Šiame darbe aptariami klausimai:
1. Gamtos išteklių naudojimas ir apsauga. Svarbiausi tarptautinės teisės aktai, reglamentuojantys šių išteklių naudojimą ir apsaugą.
2. Gamtos išteklių naudojimas ir apsauga Europos Sąjungoje. Svarbiausi Europos Sąjungos teisės aktai, reglamentuojantys šių išteklių naudojimą ir apsaugą.
3. Aplinkos oro ir vandens išteklių naudojimas ir apsauga Lietuvoje, svarbiausi tarptautinės teisės aktai, reglamentuojantys šių išteklių naudojimą ir apsaugą Lietuvoje.
4. Gyvūnijos ir augalijos ištekliai, naudojimas ir apsauga Lietuvoje. Svarbiausi teisės aktai, reglamentuojantys šių išteklių naudojimą ir apsaugą.
5. Atliekų tvarkymas Lietuvoje. Svarbiausi teisės aktai, reglamentuojantys šių išteklių naudojimą ir apsaugą.
6. Lietuvos Respublikos teisės aktų sistema.
7. Ekonominių ir administracinių priemonių naudojimas aplinkosaugoje Lietuvoje. Mokesčiai už gamtos išteklius ir taršą. Svarbiausi teisės aktai, reglamentuojantys šių išteklių naudojimą ir apsaugą.
8. Aplinkos ekonominio vertinimo metodai. Kaštų ir naudos analizė.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8285 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Gamtos išteklių naudojimas ir apsauga. Svarbiausi tarptautinės teisės aktai, reglamentuojantys gamtos išteklių naudojimą ir apsaugą4
 • 2. Gamtos išteklių naudojimas ir apsauga Europos Sąjungoje.
 • Svarbiausi Europos Sąjungos teisės aktai, reglamentuojantys gamtos išteklių naudojimą ir apsaugą.6
 • 3. Aplinkos oro ir vandens išteklių naudojimas ir apsauga Lietuvoje.
 • Svarbiausi tarptautinės teisės aktai, reglamentuojantys aplinkos oro
 • ir vandens išteklių naudojimą ir apsaugą Lietuvoje.8
 • 4. Gyvūnijos ir augalijos ištekliai, naudojimas ir apsauga Lietuvoje.
 • Svarbiausi teisės aktai, reglamentuojantys gyvūnijos ir augalijos
 • išteklių naudojimą ir apsaugą12
 • 5. Atliekų tvarkymas Lietuvoje.
 • Svarbiausi teisės aktai, reglamentuojantys atliekų tvarkymą16
 • 6. Lietuvos Respublikos teisės aktų sistema19
 • 7. Ekonominių ir administracinių priemonių naudojimas aplinkos apsaugoje Lietuvoje. Mokesčiai už gamtos išteklius ir taršą.
 • Svarbiausi reglamentuojantys teisės aktai22
 • 8. Aplinkos ekonominio vertinimo metodai.
 • Kaštų ir naudos analizė26
 • IŠVADOS28
 • LITERATŪRA29

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darbo ištekliai žemės ūkyje bei jų naudojimo ekonominis įvertinimas
Kursinis darbas Darbo ištekliai žemės ūkyje bei jų naudojimo ekonominis įvertinimas

Prieš dvidešimtmetį Lietuvai atsikračius sovietinės Rusijos okupacijos ir susigrąžinus nepriklausomybę, visose srityse prasidėjo naujas vystymosi [...]

Aitros upės baiseno vandens išteklių naudojimas ir apsauga
Kursinis darbas Aitros upės baiseno vandens išteklių naudojimas ir apsauga

Vandens ištekliai yra labai svrabus kiekvienos šalies gamtos turtas, todėl labai svarbu juos racionaliai naudoti [...]

Juostos upės baseino vandens išteklių naudojimas ir apsauga
Laboratorinis darbas Juostos upės baseino vandens išteklių naudojimas ir apsauga

Vandens ištekliai yra labai svarbus kiekvienos šalies gamtos turtas, todėl labai aktualu juos racionaliai naudoti [...]

Rašės upės baseino vandens išteklių naudojimas ir apsauga
Laboratorinis darbas Rašės upės baseino vandens išteklių naudojimas ir apsauga

Viena aktualiausių dabarties problemų – apsaugoti mus supančią aplinką nuo užteršimo. Tobulinant vandens išteklių, kaip [...]

Ažytės upės baseino vandens išteklių naudojimas ir apsauga
Laboratorinis darbas Ažytės upės baseino vandens išteklių naudojimas ir apsauga

AŽYTĖS UPĖS BASEINO GAMTINĖS SĄLYGOS IR HIDROGRAFINIS TINKLAS Upė – tai gamtinė tėkmė, tekanti išgraužta vaga [...]

Gamtos išteklių žemės ūkyje naudojimo problemos
Referatas Gamtos išteklių žemės ūkyje naudojimo problemos

     Ekonomikos mokslas nagrinėja, kaip iš ribotų išteklių pagaminti kuo daugiau produkcijos, skirtos patenkinti [...]

Medžio ir metalo konstrukcijų apsauga nuo aplinkos veiksnių (VGTU)
Tyrimas Medžio ir metalo konstrukcijų apsauga nuo aplinkos veiksnių (VGTU)

Kaip matome suprojektuotos plieninės kolonos iš karštai valcuoto keturkampio profilio(TUB 90x90x6) ugniai atsparumo geba [...]

Aplinkos apsaugos kaštų analizė AB „ORLEN Lietuva“ įmonėje
Referatas Aplinkos apsaugos kaštų analizė AB „ORLEN Lietuva“ įmonėje

Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ yra naftos perdirbimo įmonė, valdanti vienintelę Baltijos šalyse naftos produktų gamyklą [...]

Darbo ištekliai žemės ūkyje ir jų naudojimo ekonominis įvertinimas
Kursinis darbas Darbo ištekliai žemės ūkyje ir jų naudojimo ekonominis įvertinimas

Žemės ūkis iš kitų veiklos sričių išsiskiria savo specifinėmis savybėmis tokiomis kaip: sezoniškumas, klimatinės sąlygos [...]

Kiškių, kaip medžiojamosios faunos, naudojimo ir apsaugos Kėdainių rajone analizė
Diplominis darbas Kiškių, kaip medžiojamosios faunos, naudojimo ir apsaugos Kėdainių rajone analizė

Siekdamas savo tikslų, kurie dažnai neatitinka natūralių gyvūnų poreikių, žmogus keičia gyvūnų gyvenamąją aplinką bei [...]

Aplinkos apsaugos politikos administravimo istorija JAV
Tyrimas Aplinkos apsaugos politikos administravimo istorija JAV

Istorija (gr. `ἱστορία – žinios, paremtos tyrimu, aprašymu, pasakojimu), dabartine prasme suvokiama kaip bet kokios pasakojimo [...]

Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija
Prezentacija Nacionalinė aplinkos apsaugos strategija

Vanduo, Esminės politikos įgyvendinimo kryptys, Dirvožemis, Esminės politikos įgyvendinimo kryptys, Aplinkos oras, Esminės politikos įgyvendinimo kryptys [...]

Triušių auginimo, taikant ekologinę aplinką tausojančią technologiją, analizė
Tyrimas Triušių auginimo, taikant ekologinę aplinką tausojančią technologiją, analizė

Triušininkystė yra viena iš seniausių gyvulininkystės šakų. Romėnai juos veisė daugiau kaip prieš 2000 metų [...]

Triušių auginimas, taikant ekologinę aplinką tausojančią technologiją
Referatas Triušių auginimas, taikant ekologinę aplinką tausojančią technologiją

Ekologinis žemės ūkis - tai žemės ūkio sistema, pagrįsta ekologinių, socialinių ir ekonominių principų, užtikrinančių [...]

Vandens ūkio įmonės turtas, jo formavimas ir naudojimas
Referatas Vandens ūkio įmonės turtas, jo formavimas ir naudojimas

Nuo neatmenamų laikų žmogus stengėsi gerinti savo aplinką, kovoti su gamtos negandomis. Visas žmogaus gyvenimas [...]