Aplinkos išteklių naudojimas ir apsauga

28 psl. / 8285 žod.

Ištrauka

Aplinka tai gamtoje funkcionuojanti tarpusavyje susijusių elementų (žemės paviršiaus ir gelmių, oro, vandens, dirvožemio, augalų, gyvūnų, organinių ir neorganinių medžiagų bei antropogeninių komponentų) visuma bei juos vienijančios natūraliosios ir antropogeninės sistemos. Švari ir neužteršta aplinka yra didžiausias žmonijos turtas ir būtina sąlyga žmonijos išlikimui bei egzistavimui.
Aplinkos politika – politikos sritis, veikla, kuria siekiama išsaugoti ir tausoti aplinką. Aplinkos teisė – viešosios teisės šaka, visuma teisės normų, reguliuojančių aplinkos visuomeninius santykius. Aplinkos teisės tikslai – išsaugoti natūralią aplinką, išlaikyti (ekosistemų) funkcionalumą. Aplinkos (Žalioji) ekonomika yra tokia ekonomika, kurioje žmonių gyvenimo gerovė ir socialinė lygybė kuriama ženkliai sumažinant žalingą poveikį aplinkai. Pasižymi mažu šiltnamio dujų išmetimu į aplinką, aukštu resursų panaudojimo efektyvumu ir socialine integracija.
Šiame darbe aptariami klausimai:
1. Gamtos išteklių naudojimas ir apsauga. Svarbiausi tarptautinės teisės aktai, reglamentuojantys šių išteklių naudojimą ir apsaugą.
2. Gamtos išteklių naudojimas ir apsauga Europos Sąjungoje. Svarbiausi Europos Sąjungos teisės aktai, reglamentuojantys šių išteklių naudojimą ir apsaugą.
3. Aplinkos oro ir vandens išteklių naudojimas ir apsauga Lietuvoje, svarbiausi tarptautinės teisės aktai, reglamentuojantys šių išteklių naudojimą ir apsaugą Lietuvoje.
4. Gyvūnijos ir augalijos ištekliai, naudojimas ir apsauga Lietuvoje. Svarbiausi teisės aktai, reglamentuojantys šių išteklių naudojimą ir apsaugą.
5. Atliekų tvarkymas Lietuvoje. Svarbiausi teisės aktai, reglamentuojantys šių išteklių naudojimą ir apsaugą.
6. Lietuvos Respublikos teisės aktų sistema.
7. Ekonominių ir administracinių priemonių naudojimas aplinkosaugoje Lietuvoje. Mokesčiai už gamtos išteklius ir taršą. Svarbiausi teisės aktai, reglamentuojantys šių išteklių naudojimą ir apsaugą.
8. Aplinkos ekonominio vertinimo metodai. Kaštų ir naudos analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Gamtos išteklių naudojimas ir apsauga. Svarbiausi tarptautinės teisės aktai, reglamentuojantys gamtos išteklių naudojimą ir apsaugą4
 • 2. Gamtos išteklių naudojimas ir apsauga Europos Sąjungoje.
 • Svarbiausi Europos Sąjungos teisės aktai, reglamentuojantys gamtos išteklių naudojimą ir apsaugą.6
 • 3. Aplinkos oro ir vandens išteklių naudojimas ir apsauga Lietuvoje.
 • Svarbiausi tarptautinės teisės aktai, reglamentuojantys aplinkos oro
 • ir vandens išteklių naudojimą ir apsaugą Lietuvoje.8
 • 4. Gyvūnijos ir augalijos ištekliai, naudojimas ir apsauga Lietuvoje.
 • Svarbiausi teisės aktai, reglamentuojantys gyvūnijos ir augalijos
 • išteklių naudojimą ir apsaugą12
 • 5. Atliekų tvarkymas Lietuvoje.
 • Svarbiausi teisės aktai, reglamentuojantys atliekų tvarkymą16
 • 6. Lietuvos Respublikos teisės aktų sistema19
 • 7. Ekonominių ir administracinių priemonių naudojimas aplinkos apsaugoje Lietuvoje. Mokesčiai už gamtos išteklius ir taršą.
 • Svarbiausi reglamentuojantys teisės aktai22
 • 8. Aplinkos ekonominio vertinimo metodai.
 • Kaštų ir naudos analizė26
 • IŠVADOS28
 • LITERATŪRA29

Reziumė

Autorius
vaivai
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Inžinerija
Kaina
€9.00
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 26, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
28 psl.

Susiję darbai

Natūralaus vyno gamybos įranga

Inžinerija Referatas 2009 m. smylga
Vaisių-uogų vynai paprastai skirstomi į natūralius ir specialios technologijos vynus. Natūralūs vaisių ir uogų vynai gaminami be jokių sintetinių medžiagų, pastiprinančių gėrimo skonį...

Bendras traukos riedmenų įrengimas

Inžinerija Referatas 2015 m. radikas
Reikalavimai dyzelinio variklio įpurškimo sistemoms nuolat didėja. Didesni slėgiai, greitesnis valdymas ir lankstus įpurškimo charakteristikos pritaikymas variklio darbo rėžimui daro dyzelinį variklį taupų,...