Ataskaitinių duomenų analizės ir prognozavimo tikslai ir metodai

15 psl. / 2940 žod.

Ištrauka

Kiekvienos organizacijos valdyme svarbią reikšmę turi vykdomos veiklos pla¬navimas ateičiai. Ilgalaikė organizacijos sėkmė glaudžiai susijusi su tuo, ar vadovai sugeba numatyti perspektyvą ir plėtoti atitinkamą stra¬tegiją ar strategijas. Intuicija ir ekonominės situacijos suvokimas gali pa¬dėti vadovui nujausti, kas įvyks ateityje. Tačiau gana sudėtinga paversti tą nuojautą tiksliais skaičiais, kaip antai pardavimų apimtimi ar kitų metų ža¬liavų produkcijos vienetui išlaidomis. Prognozavimas yra neatsiejama val¬dymo dalis analizuojant veiklos rezultatus ir numatant daugelį būsimų aspektų ver¬slo operacijoms. Prognozavimo metodai gali būti suklasifikuoti į kiekybinius ir kokybinius. Kiekybiniai prognozavimo metodai pagrįsti praeities duomenų laiko eilučių ir su jomis susietų eilučių analize. Kokybiniai prognozavimo metodai prognozėms sudaryti paprastai naudoja ekspertų nuomones.

Šio darbo objektas – analitinių duomenų analizės ir prognozavimo tikslai ir metodai.

Darbo tikslas – atlikti literatūros apžvalgą ir aprašyti pagrindinius duomenų analizės ir prognozavimo metodus naudojamus organizacijų valdyme.

Kursinis darbas susideda iš trijų dalių. Pradžioje trumpai apibrėžiama prognozavimo samprata, išskiriami pagrindiniai prognozavimo uždaviniai bei metodai. Atliekama literatūros šaltinių apžvalga, aprašomi ir suklasifikuojami literatūroje minimi ekonominių rodiklių prognozavimo metodai. Antroji dalis plačiau skirta kiekybiniams, o trečioji – kokybiniams prognozavimo metodams. Įvertinamos aprašytų metodų taikymo galimybės, privalumai bei trūkumai. Darbo pabaigoje suformuluojamos išvados.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Prognozavimo samprata4
 • 2. Kiekybiniai prognozavimo metodai6
 • 2. 1. Ekstrapoliacijos metodai6
 • 2. 1. 1. Išlyginamieji metodai7
 • 2. 1. 2. Trendo metodai8
 • 2. 2. Ekonometriniai modeliai9
 • 2. 2. 1. Regresinės analizės metodas10
 • 3. Kokybiniai prognozavimo metodai10
 • IŠVADOS13
 • LITERATŪRA14

Reziumė

Autorius
vaivai
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 26, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Uab „Irnukas“ planavimo sistemos tobulinimas

Vadyba Diplominis darbas magnolija
Temos aktualumas. Planavimą galėtume įsivaizduoti kaip garvežį, traukiantį organizavimo, vadovavimo ir kontrolės traukinį. Planavimas - prioritetinė vadybos funkcija. Jis nėra vienkartinis veiksmas, kurio...

Chester Irving Bernard. Biografija ir darbai

Vadyba Referatas studentas151
Žmogiškųjų santykių teorijos atstovai pirmieji pradėjo tyrinėti darbuotojų elgsenos motyvavimo problemas. Šioje srityje ypač pasižymėjo Ch. I. Barnard’as. Tikriausiai niekas nesitikėjo, kad ir...

Statistinės duomenų analizės kursinis

Vadyba Kursinis darbas 2016 m. grazinab
Statistinėje duomenų analizėje naudojama ne tik aprašomoji statistika, bet ir regresinė analizė. Regresinė analizė- yra statistinis metodas, kai naudojant matematines procedūras, gaunama lygtis...