Suomijos verslo etiketas

23 psl. / 6929 žod.

Ištrauka

Verslumas yra vienas ryškiausių šiandieninės modernios visuomenės bruožų. Žvelgiant globaliai, vienos tautos mums be dvejonių atrodo kupinos idėjų, kaip pasipelnyti net iš elementariausių dalykų, o kitos atvirkščiai tokio įspūdžio nesudaro. Kad ir kaip bebūtų, verslas dažnai lyginamas su žaidimu ir reikia pastebėti, kad šį žaidimą žaidžia visame pasaulyje, nesvarbu, ar tai būtų šiaurė ar pietūs, dykuma ar didmiestis..
Kaip ir kiekvienas žaidimas, verslas turi taisykles, kurių nesilaikant procesas yra iškraipomas, tampa nepilnavertis ir neteikia naudos. „Verslo etiketas yra žinios ir įgūdžiai, kurie padeda jaustis puikiai ir laisvai kiekvienoje verslo ar visuomeninėje situacijoje“ . Etiketas yra viena pagrindinių sąlygų plėtojant tarptautinį verslą, juk pasaulyje tiek daug skirtingų kultūrų, papročių, kurių negalima tiesiog ignoruoti.
Neišvengiamai vysktantis globalizacijos procesas, darbo kapitalo ir prekių judėjimas skatina domėtis ir pažinti kitų kultūrų mentalitetą ir elegesio ypatumus. Žinios apie nacionalines ypatybes ypač aktualios tarptautiniame versle. Kaip teigia Vilniaus Gedimino technikos profesorius V. Pruskus, „išmokus dekoduoti kitų kultūrų puoselėjamas kultūrines vertybes, suvokus jų vietą ir svarbą, įmanu išplėsti ir savo kultūrinio pažinimo akiratį, tapti ne tik „turistu“ ar pasimetusiu stebėtoju patekus į svetimą kultūrinę aplinką, bet ir sąmojingu jos dalyviu, pasiruošusiu tapti visaverčiu tarptautinės komandos nariu.“
Šiame kursiniame darbe daugiausiai bus analizuojamos Suomijos verslo etiketo subtilybės. Suomija – tai šalis, kurios gyventojai neretam svetimšaliui atrodo nerangūs, gal net tingūs ir labai mažai bendraujantys. Galima būtų pamanyti, kad suomiai yra skurdžiausia Europoje gyvenanti tauta, tačiau iš tikrųjų, verslas Suomijoje klesti. Kompetentingiausi pasaulio verslo žinynai, tokie kaip „Pasaulinis konkurencingumo metraštis“, pripažįsta Suomiją pirmaujančia pasaulyje pagal verslo konkurencijos galimybes. Gal ši verslumo paslaptis glūdi suomiškos kultūros gelmėse?
Dar ne vienas klausimas gali kilti apie šią, iš pirmo žvilgsnio keistą šalį, kaip kad atrodė ir man beveik prieš metus, išvykstant į mažą Suomijos miestelį studijuoti. Išvažiavau turėdama pilną „lagaminą“ stereotipų, kurie pasitvirtino tik iš dalies arba buvo paneigti ir džiaugiuosi, kad vietoje mitų parsivežiau pilną „lagaminą“ informacijos ir praktinių patarimų. Turiu pastebėti, kad suomiai yra ta tauta, su kurios atstovais norint užmegzti ir palaikyti gerus ryšius, reikia nemažai žinoti apie jų kultūrą, tautinį dentitetą ir jokiu būdu šių subtilybių neignoruoti. Ir tada, šalis, kurioje neretas įžvelgia daugelį neigiamų aspektų, taps patraukli, o skirtumai, kurie trigdo taps vertybėmis ir privalumais. Manau, kad asmeninė patirtis šioje šalyje padės įvardinti ir atskleisti tuos dalykus, kurių iš tikrųjų reikia norint, jog ryšiai su suomiais nekeltų keblumų ir teiktų naudą.
Temos aktualumas ir naujumas. Koks yra Suomijos verslo etiketas? Išsamiai šio klausimo Lietuvos etiketo specialistai dar nėra analizavę. Atsižvelgiant į tai, ši tema yra aktuali visų pirma teoriniu aspektu, nes šiame darbe yra apibendrinamas mažai analizuotas konkretus tarptautinio verslo etiketo aspektas. Kadangi bendravimas su skirtingų kultūrų žmonėmis verslo pasaulyje tampa vis dažnesnis reiškinys, darbe pateikti patarimai yra vertingi praktiniu aspektu.
Darbo objektas – pagrindiniai Suomijos verslo etiketo bruožai.
Darbo tikslas – susisteminti ir pateikti pagrindinius Suomijos verslo etiketo bruožus, subtilybes ir patarimus, kuriuos būtų galima lietuviams verslininkams naudoti praktikoje, užmezgant ir plėtojant dalykinius santykius su suomiais.
Kad šio darbo tikslas būtų pasiektas, yra numatyti tokie uždaviniai:
Pirmasis - aptarti kultūros sąvoką, klasifikaciją ir pagrindinius kultūrinius modelius, kad į suomijos verslo etiketą būtų galima žvelgti per kultūrinę prizmę. Kitas uždavinys yra pateikti esminius siuomių tautos bruožus, jų bendravimo stilių ir visuomenines normas, kad konkterūs verslo etiketo aspektai turėtų kultūrinį ir visuomeninį pagrindą. Paskutinis uždavinys – naudojant stebėjimų, apklausos ir interviu rezultatus apibendrinti ir susisteminti medžiagą, pateikiant ją kaip praktinius patarimus būsimiems ir esamiems suomių verslo patrneriams iš lietuvos ir bendrais bruožais palyginti Lietuvos ir Suomijos verslo etiketą.
Metodika ir organizacija – buvo organizuotas interviu su Suomijos benrovės Ido Bathroom LTD (toliau IDO) atstove Lietuvoje. Surinkta medžiaga buvo naudojama rašant analitinę kursinio darbo dalį.
Naudota literatūra – šiame darbe daugiausiai buvo remtasi užsienio autorių šaltiniais ir internetine medžiaga, nes lietuvių autorių knygų analizuojama tema yra labai mažai. Šią temą daugiausiai yra nagrinėjęs R. D. Lewis, D. Foster. Taip pat nemažai remtasi žurnalistės L. Lavaste knyga „Linksma knyga apie suomius ir Suomiją“.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. SUOMIJA… ……………………… …………………………………………………………5
 • 1.1. Trumpas valstybės aprašymas5
 • 1.2. Verslo ypatybės Suomijoje5
 • 1.3. Lietuvos ir Suomijos verslo santykiai6
 • 2. KULTŪRA7
 • 2.1. Kultūros samprata ir įvairovė7
 • 2.2. Ledkalnio kultūrinis modelis8
 • 2.3. Kultūrų klasifikacija8
 • 2.4. Kultūrinės dimensijos9
 • 3. TAUTINIS IDENTITETAS10
 • 3.1. Tautinės suomių savybės10
 • 3.2. Lyčių lygybė11
 • 3.2.1. Suomės moterys11
 • 3.2.2. Suomiai vyrai12
 • 3.3. Bendravimas …………………………………………………….13
 • 3.3.1. Bendravimo stilius13
 • 3.3.2. Kalbos vartojimas14
 • 3.3.3. Tyla ir jos suvokimas Suomijoje14
 • 4. SUOMIJOS VERSLO ETIKETO SUBTILYBĖS15
 • 4.1. Verslo susitikimas15
 • 4.1.1. Vizito planavimas15
 • 4.1.2. Susipažinimas ir sveikinimasis16
 • 4.1.3. Susitiko eiga17
 • 4.1.4. Derybos17
 • 4.2. Elgesys prie stalo18
 • 4.2.1. Maistas18
 • 4.2.2. Gėrimai19
 • 4.2.3. Rūkymas…………………………………………………………20
 • 4.3. Sauna kaip gyvenimo būdas21
 • 4.4. Humoras versle ir jo ypatybės Suomijoje21
 • IŠVADOS24

Reziumė

Autorius
evysniux@gmail.com
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€9.11
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 30, 2013
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
23 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Tikrai geras.

Susiję darbai

Verslininkystės raida Lietuvoje

Vadyba Referatas gabbare
Remiantis įvairiais istoriniais šaltiniais galima teigti, kad smulkiuoju verslu Lietuvoje žmonės vertėsi jau feodalizmo laikotarpiu. Lietuvoje buvo nemažai vietinių bei užsienio šalių amatininkų,...

Verslo etiketas

Vadyba Referatas 2013 m. leguska
Kiekvienas žmogus žino, norint kopti karjeros laiptais, vien specialybės žinių nebepakanka.Vis dažniau tenka pasitelkti ,,šeštąjį pojūtį‘‘, sugebėti įsijausti į situaciją. Geros manieros...

Verslininkų etiketas

Vadyba Prezentacija zymantez
Darbo tikslas. Išanalizuoti verslininkų etiketą. Darbo uždaviniai: 1.Išnagrinėti etiketą versle ir karjeroje.2.Išanalizuoti verslininkų etiketo reikalavimus. Darbo metodai. Literatūros referavimas.

Tarptautinis verslo etiketas

Vadyba Referatas evee66
Tarptautinis verslo etiketas nurodo manieras ir elgesį,kurie yra laikomi tinkamais tarptautinėse verslo ir socialinėse situacijose.Jis apima elgesį,įpročius,konkrečius neverbalinio bendravimo aspektus.Socialinėje aplinkoje elgesys apima...

Etiketo reikalavimai verslo organizacijose

Vadyba Referatas 2005 m. vaivulis
Etiketas labiau liečia mūsų tarpusavio santykių taisykles, kuriomis reguliuojame mūsų tarpusavio veiksmus su aplinkiniais. Liudviko XIV laikais prabangaus priėmimo metu svečiams įteikdavo korteles,...