Imigracijos procedūros tvarka ir ypatumai

26 psl. / 7824 žod.

Ištrauka

Imigracija kaip reiškinys sietinas su atvykimų gyventi laikinai ar nuolat į pasirinktą valstybę. Šis reiškinys taip pat siejamas su ekonominiu valstybių stabilumu, geros darbo rinkos pasiūla. Su Europos Sąjungos įkūrimu imigacija savo populiarumu tapo politikos objektu reikalaujančiu kruopštaus teisino sureguliavimo. 2011 m. pavasario sukilimas arabų tautose, sukėlė nerimą Europos Sąjungos narėms, dėl plūstančių nelegalių migrantų invazijos. Todėl buvo priimtos skubotos išvados griežtinti teisės aktus reguliuojančius imigraciją, drauge nepažeidžiant laisvo judėjimo principo. Lietuva kaip solidari Europos Sąjungos narė, taip pat prisijungė prie šio projekto sureguliuodama nacionalinį įstatymą imigracijos proceso klausimais.
Temos aktualumą lemiais šiais metais priimta nauja ir aktuali LR įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ redakcija, kuri įsigaliojo 2013 m. sausio 1. Įstatymo pakeitimai ir papildymai, kurie iš dalis supaprastino aukštos kvalifikacijos darbuotojų užsieniečių atvykimo į Lietuvą tvarką. Įstatymo pakeitimai kartu sugriežtino užsieniečių gyvenimo Lietuvoje kontrolę, manoma, tai turi šalies apsauginį pagrindą, taip siekiama apsidrausti nuo imigracinės invazijos iš arabų tautų šalių. Temos naujumas pasireiškia tame, kad teisiniu aspektu tema nagrinėta mažai, daugiau analizuota, socialinėje ir ekonominėje plotmėje.
Literūros šaltinių apžvalga. Pagrindiniai rašto darbo temai surinktos medžiagos šltiniai – moklsininkų J. Guščinskienės , A. Giddenso ir Dr. K. Žibo darbai bei Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ ir Lietuvos vyriausiojo teismo praktika.
Tyrimo objektas – Imigracijos procesas.
Darbo tikslas – aptarti imigracinio proceso reguliavimą naujajoje įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ redakcijoje.
Darbo uždaviniai: 1) išanalizuoti imigracijos ir su jos reikiniu susijusias kitas sąvokas (imigracija, migracija, procedūra, užsienietis, trečiųjų šalių užsienietis); 2) aptarti 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojusį įstatymą „Dėl užsieniečių teisinės padėties“.
Darbo struktūra ir metodologija. Darbas yra vientisos apimties. Temos atskleidimui pasitelkiama teorine moklsinės literatūros / straipsnių analizės ir empyrinė teisės aktų apžvalga, kur vadovaujamasi analitiniu metodu.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. Imigracija ir su jos reiškiniu susijusios sąvokos4
 • 2. Imigracijos procedūrą reguliuojančių teisės aktų raidos analizė6
 • 3. Imigracijos procedūros tvarka ir ypatumai9
 • 3. 1. Atvykstančių į LR užsieniečių kontrolė12
 • 3.2. Užsieniečių neįleidimo į LR sąlygos12
 • 3.3. Užsieniečių buvimas ir gyvenimas LR teritorijoje12
 • 3.4. Leidimų išdavimo, keitimo ir panaikinimo sistema13
 • 4. Lietuvos vyriausiojo teismo praktikos apžvalga imigracijos procedūros srityje20
 • 4.1. Užsieniečių sulaikymas gali būti taikomas tik būtinais atvejais20
 • 4. 2. Santuoka negali būti laikoma fiktyvia vien todėl, kad ji suteikia imigracijos privalumą22
 • Vietoje išvadų24
 • Literatūros sąrašas:25

Reziumė

Autorius
eziukas
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€8.76
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 4, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai

Ne pelno organizacijų veiklos ypatumai

Viešasis administravimas Kursinis darbas vernita
Temos aktualumas. Vienas iš svarbiausių atviros visuomenės bruožų – nevyriausybinių ne pelno organizacijų, kurios aktyviai skleidžia savo idėjas, stengiasi gerinti vietos gyvenimo sąlygas...

Indijos , Kinijos , Irano politinė kultūra

Viešasis administravimas Rašinys maltamok
Prieš keletą dešimtmečių politikos moksluose politinės kultūros koncepcija vis dar išlieka ginčų objektu. Atrodytu, visiems aišku, ką reiškia terminas “politinė kultūra”, tačiau iki...

Unesco veiklos ypatumai ir trūkumai

Viešasis administravimas Prezentacija 2015 m. s1ndrute
Pristatoma unesco organizacija, jos veikla, struktūra, pagrindiniai veiklos ypatumai bei trūkumai, pateikiamos išvados.