„Gabi“ maitinimo įmonės paslaugų vartotojų lojalumo stiprinimas

35 psl. / 7721 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Maitinimo įmonės pastangos siekti savų tikslų, kuo geriau tenkinant vartotojų poreikius ir siekiant kuo didesnio jų pasitenkinimo paslauga sudaro marketingo orientacijos esmę. Neabejotina, jog kiekvienai įmonei yra naudinga siekti gerų ilgalaikių ir kuo pastovesnių santykių su klientu. Lojalių klientų maitinimo įmonei teikiami privalumai pasiekiami tik tuomet, kai ši sugeba įtikti vartotojui ir išlaikyti jo pasitenkinimą paslauga.Maitinimo įmonės paslaugų vartotojų pasitenkinimo ugdymas – sudėtingas procesas visų pirma reikalaujantis nuodugniai išsiaiškinti klientų poreikius, požiūrius ir nuostatas. Tačiau marketingo orientacija besivadovaujanti įmonė uždirbs daugiau ne tik todėl, kad sugrįš jau kartą aptarnauti vartotojai, bet ir susikurtas geras įvaizdis žymiai padidins jų skaičių.
Darbo tikslas – išnagrinėti lojalių klientų įmonei teikiamus privalumus bei išanalizuoti būdus ir priemones padedančias įmonei ugdyti klientų pasitenkinimą suteikta paslauga bei didinti jų išsaugojimo laipsnį.
Darbo objektas – restorano „GABI“ paslaugų vartotojų lojalumo stiprinimas.
Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti mokslinės literatūros šaltinius, apie lojalumo sampratą, bei jo įtaką maitinimo įmonės kūrimui ir maksimalaus pelno užtikrinimui.
2. Pagrįsti vartotojų pasitenkinimo suteikta paslauga naudą bei svarbą įmonei;
3. Aptarti vartotojų pasitenkinimo suteikta paslauga matavimo būdus ir jų ypatumus;
4. Atlikti restorano „GABI“ vartotojų apie jų poreikių patenkinimą tyrimą.
5. Pateikti galimus paslaugų, kuriomis vartotojai yra nepatenkinti, atitaisymo būdus t.y. paslaugų atitaisymo, tobulinimo strategijas;
Tyrimo metodai:
Mokslinė literatūros analizė;
Anketinė apklausa;
Stebėjimas.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1 KLIENTŲ LOJALUMAS4
 • 1.1 Ilgalaikės vartotojo vertės didinimas4
 • 1.2 Vartotojo pelningumas ir konkurencinis pranašumas5
 • 1.3 Ilgalaikės vartotojo vertės vertinimas6
 • 1.4 Vartotojiška vertė7
 • 1.5 Santykių su vartotojais palaikymas8
 • 1.6 Vartotojų pritaukimas, saugojimas ir auginimas9
 • 1.7 Lojalumo kūrimas10
 • 1.8 Vartotojų nelojalumo mažinimas11
 • 1.9 Stiprių santykių su vartotojais formavimas11
 • 2 RESTORANO „GABI“ PRISTATYMAS13
 • 2.1 Restorano „GABI“ taikomieji aprašomieji tyrimai, paremti statistine analize17
 • 2.2 Restorano „GABI“ vartotojų išsaugojimo sistema, jos komponentai24
 • 2.3 Kainodara ir lojalumas25
 • 2.4 Lengvatų/privilegijų suteikimas klientui25
 • 2.5 Pasitraukimo valdymas26
 • 2.6 Garantijų sistema28
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI30
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS32
 • PRIEDAI33

Reziumė

Autorius
amisu
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€9.37
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 6, 2013
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
35 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Geras

Susiję darbai

Įmonės „x“ teikiamų paslaugų analizė

Vadyba Kursinis darbas magnolija
Temos aktualumas. Transportas, svarbi ūkio šaka, apimanti krovinių ir keleivių gabenimą įvairiomis transporto priemonėmis. Transportui tenka svarbus vaidmuo kuriant materialines vertybes, racionaliai išdėstant...