Es šalių - narių tarpusavio prekybos politika ir jos įtaka Lietuvos prekybai su ES narėmis

45 psl. / 9968 žod.

Ištrauka

Lietuva yra maža atviros ekonomikos šalis, kurios ekonomikai didelę įtaką turi užsienio prekyba. Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, užsienio prekybos mastas su ES šalimis dar labiau išaugo. Tai turėjo įtakos bendros ES užsienio prekybos politikos taikymas, apribojimų mažinimas, prekybos liberalizavimas.
Užsienio prekyba žemės ūkio ir maisto produktais yra tradiciškai svarbi Lietuvos prekybos dalis. Lietuvos užsienio prekyba žemės ūkio ir maisto produktais vystosi sparčiai ir kasmet sudaro vis didesnę bendros Lietuvos užsienio prekybos dalį. Žemės ūkis yra pagrindinis maisto pramonės šakos šaltinis. Todėl ypač svarbu skirti didesnį dėmesį žemės ūkio politikai, gerinant žemės ūkį, darant jį produktyvesniu.
Darbo objektas: žemės ūkis.
Darbo tikslas: išanalizavus žemės ūkį Europos Sąjungoje ir Lietuvoje, įvertinti ES žemės ūkio politikos įtaką Lietuvos žemės ūkiui, jo produkcijos prekybai su ES šalimis.
Darbo uždaviniai:
• išanalizuoti Europos Sąjungos žemės ūkį.
• įvertinti Europos Sąjungos žemės ūkio politiką.
• išanalizuoti Lietuvos žemės ūkį.
• įvertinti Lietuvos žemės ūkio ir prekybos politiką.
Pirmoje darbo dalyje pristatomas Europos Sąjungos žemės ūkis. Analizuojamas žemės ūkio, tenkančio vienam gyventojui plotas, produktyvumas, bendroji pridėtinė vertė, išlaidos žemės ūkui ir pajamos, išgaunama produkcija bei importas ir eksportas žemės ūkio produktais.
Antroje dalyje apibrėžiama Europos Sąjungos žemės ūkio politika, pristatoma jos istorija, agrarinės aplinkosaugos priemonės, kaimo plėtra, daugiašalės prekybos žemės ūkio produkcija taisyklės bei žemės ūkio biudžetas.
Trečioje darbo dalyje pristatomas Lietuvos žemės ūkis. Analizuojamas Lietuvos ūkių skaičius, plotas, struktūra, produktyvumas, išgaunama produkcija, bei jos importas ir eksportas.
Paskutinėje darbo dalyje pristatoma Lietuvos žemės ūkio ir prekybos politika, jos raida, bei ES politikos įtaka.
Tyrimo metodai ir šaltiniai: darbe naudojama Eurostat bei Lietuvos statistikos departamento paskutinių 5 metų duomenų palyginamoji analizė bei sisteminimas, internetiniai šaltiniai.


Turinys

 • SANTRAUKA3
 • ABSTRACT4
 • PAGRINDINĖS DARBO SĄVOKOS IR TERMINAI5
 • ĮVADAS7
 • 1. EUROPOS SĄJUNGOS ŽEMĖS ŪKIO CHARAKTERISTIKA8
 • 2. EUROPOS SĄJUNGOS ŽEMĖS ŪKIO POLITIKA17
 • 2.1. Žemės ūkio politikos istorija18
 • 2.2. Agrarinės aplinkosaugos priemonės21
 • 2.3. Kaimo plėtra23
 • 2.4. Daugiašalės prekybos taisyklės24
 • 2.5. Žemės ūkio biudžetas25
 • 3. LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO CHARAKTERISTIKA26
 • 4.LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO POLITIKA33
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS39
 • NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS41

Reziumė

Autorius
laimoote
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€9.72
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 8, 2013
Publikuotas
2010 m.
Apimtis
45 psl.

Susiję darbai

Lietuvos užsienio prekyba

Ekonomika Referatas 2012 m. miilda
Šiuolaikiniame gyvenime tarpusavio ryšiai tarp atskirų valstybių tampa vis glaudesni. Jei ankstesniai laikais valstybė sugebėdavo savo turimais gamtiniais ištekliais bei žmogiškaisiais resursais užtikrinti...

Darbo jėgos migracijos įtaka šalies ūkiui

Ekonomika Diplominis darbas 2008 m. teraja
Nors per pastaruosius kelerius metus pagausėjo naujosios emigracijos mokslinių studijų, tačiau jų pagrindiniai tikslai daugeliu atveju buvo susiję su narystės euroatlantinėse struktūrose siekiais....

Lietuvos užsienio prekyba

Ekonomika Kursinis darbas 2012 m. syyypt
Darbe aprašomi esminiai Lietuvos užsienio prekybos teoriniai aspektai bei vertinami realūs Lietuvos duomenys bei jų pokyčiai.