Bendravimo įtakos mūsų gyvenime analizė

21 psl. / 5683 žod.

Ištrauka

“Žmogus linkęs bendrauti su
panašiais į jį, nes tada jis
jaučiasi labiau žmogumi”
I.Kantas
Bendravimas su kitais žmonėmis yra pagrindinis žmogaus dorovinės traukos laukas. Nebendraudamas asmuo skursta ir nyksta, negali tapti pilnaverčiu žmogumi. Dėl to bendravimas yra vienas svarbiausių žmogaus dorovinių poreikių.
Tačiau žmogus yra ne vien paprastas bendravimo santykių dalyvis. Kartu jis ir tų santykių subjektas. Kurdamas ir plėtodamas žmogiškuosius santykius, kiekvienas įtvirtina save ir išreiškia savo dorovinę esmę. Nes tik bendravimas yra pagrindinė žmogaus atsiskleidimo sąlyga. Negalima pažinti žmogaus su juo visai nebendravus. Nes tik bendraujant su kitu žmogumi gali jį pažinti, išryškėja jo bruožai, elgsena, ideologija, jausmai ir kt.
Be žmonių bendravimo neįmanoma jokia žmogiška veikla. Bendravimas yra erdvė , kuriame bręsta asmenybė ,formuojamas jos dorovinis pasaulis, sukuriamos vertybinės orientacijos ir nuostatos.
Mano kursinio darbo tikslas – atskleisti kokią įtaką turi bendravimas mūsų gyvenime. Šiam tikslui iškėliau šiuos uždavinius:
1. Remiantis literatūra išanalizuoti bendravimo ir dorovės sąsają .
2. Apibendrinti bendravimo kultūros svarbą.
3. Apžvelgti pagrindinius principus, turinčius įtakos bendravimo etikai.
Bendravimas turi be galo didelę reikšmę žmogaus gyvenime. Mums yra svarbu užmegzti, kurti ir išlaikyti gerus ir ilgalaikius santykius su kitais.
Bendraudami atrandame kitą , išgyvename tiek teigiamas, tiek neigiamas emocijas, ugdome savo įsitikinimus, kuriame individualų pasaulį.Bendraudami su kitais susitinkame ir su savimi. Sugebėjimas bendrauti –tai viena iš pagrindinių žmogaus vertybių (L.Jekentaitė ,2002.p. 105).


Turinys

 • ĮVADAS1
 • I.DOROVĖ IR BENDRAVIMAS2
 • 1. Dorovinė bendravimo prasmė3
 • 2. Bendrauti – dorovinis poreikis4
 • 3. Bendravimas ir asmenybės tapsmas5
 • II. BENDRAVIMO KULTŪRA7
 • 1. Bendravimas – vertybė7
 • 2. Bendravimo harmonija8
 • 3. Bendravimas su kitais ir su savimi pačiu9
 • 4. Bendravimo kultūros principai10
 • III. BENDRAVIMO DOROVINIAI PRINCIPAI IR REIKALAVIMAI11
 • 1. Lygybė12
 • 2. Altruizmas13
 • 3. Meilė14
 • 4. Atjauta15
 • 5. Pagarba15
 • 6. Tolerancija16
 • 7. Draugystė17
 • 8. Mokėti kalbėtis ir klausytis17
 • 9. Konfliktai18
 • IŠVADOS19
 • LITERATŪRA20

Reziumė

Autorius
judita696
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€7.56
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 8, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
21 psl.

Susiję darbai

Masinių informavimo priemonių įtaka jaunimui

Psichologija Kursinis darbas kiuskiuskius
Kiekvienos demokratinės valstybės, tame tarpe ir Lietuvos, svarbiausia vertybė – žmonės, jų ateities perspektyvos. Didelis dėmesys turi būti nukreiptas į vaikų ir jaunimo...

Analizė apie patyčias mokykloje

Psichologija Referatas evelina
Lietuvoje, kaip ir užsienio šalyse, vis drąsiau prabylama apie patyčias ugdymo įstaigose. Prabylama apie tai, kad ši bėda jau įleido šaknis ir nenuspėjamai...

Bendravimo psichologija. Konfliktai

Psichologija Referatas 2013 m. indrex
Žmogus iš prigimties yra sociali būtybė. Nuo pat pirmos gyvenimo minutės kūdikiui jau reikia ne tik maisto, bet ir aplinkinių meilės bei dėmesio....

Socialinės savivokos ypatumų analizė

Psichologija Tyrimas ingax771
Individo elgesys priklausomai nuo daugybės išorinių ir vidinių faktorių yra įvairiapusiškas ir sudėtingas procesas. Tam tikru laiku ir tam tikroje aplinkoje individas užsiima...