Socialiniai mokslai / Sociologija

Lietuvos gyventojų migracija ir jos socialinės pasekmės

0 atsiliepimų
Autorius:
Nors darbas publikuotas 2007m. dauguma informacijos išliko aktuali.

Gyventojų migracija arba judėjimas, kilnojimasis iš vienos vietos į kitą vietą, iš vienos šalies į kitą šalį vyksta jau nuo neatmenamų laikų. Taip yra todėl, kad žmogus visada ieškojo ir tebeieško palankesnių gyvenimo sąlygų. Keičiantis istoriniams laikotarpiams keitėsi migracijos požymiai. Pastaruosius penkiolika metų (nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo iki dabar) šalyje vykstantys ekonominiai, politiniai ir socialiniai pokyčiai daro įtaką tiek vidinei, tie tarptautinei migracijai. O ir pats gyventojų judėjimas daro nemažą įtaką Lietuvos ekonomikai, politikai, demografijai.
Temos aktualumas. Darbo tema „Lietuvos gyventojų migracija ir jos socialinės pasekmės“ yra aktuali todėl, kad pastarąjį penkiolikmetį (Lietuvai atgavus nepriklausomybę bei įstojus į Europos Sąjungą ir atsivėrus į ją keliams) labai keičiasi gyventojų migracijos kryptys ir mastai. Tad būtinas yra migracijos procesų stebėjimas, jos priežasčių nustatymas ir pasekmių analizavimas.
Darbo objektas – Lietuvos gyventojų migracija (jos formos emigracija, imigracija) bei migracijos socialinės pasekmės.
Darbo tikslas. Migracija, vienaip ar kitaip, yra palietusi didžiąją dalį Lietuvos gyventojų, todėl pagrindinis darbo tikslas yra pristatyti migraciją kaipo reiškinį ir išsiaiškinti jos pasekmes. Tikslui pasiekti išsikelti šie uždaviniai:
1. Pateikti migracijos sampratą, jos kryptis ir būdingus bruožus.
2. Išanalizuoti Lietuvos gyventojų migracijos priežastis.
3. Išsiaiškinti migracijos pasekmes Lietuvos socialiniame gyvenime.
Darbo šaltiniai. Pagrindiniai darbo šaltiniai yra Lietuvos statistikos departamento parengti „Migracijos metraščiai“ (2003, 2004, 2005 metai, www.migracija.lt ), „Demografijos metraštis 2005“ (Vilnius, 2006) „Lietuvos gyventojų tarptautinė migracija 2005“ (Vilnius, 2006), A. Sipavičienės knyga „Tarptautinė gyventojų migracija Lietuvoje: modelio kaita ir situacijos analizė“ (Vilnius, 2006) ir kt.
Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, trys pagrindinės dalys, išvados bei literatūros sąrašas. Pirmojoje darbo dalyje pateikiama migracijos samprata, išskiriamos jos formos (vidinė, išorinė). Antrojoje darbo dalyje aptariamos bei analizuojamos pagrindinės priežastys, skatinančios Lietuvos gyventojus migruoti. Trečiojoje dalyje aiškinamasi socialinės migracijos pasekmės. Išvadų skyriuje pateikiami trumpi darbo apibendrinimai.
Darbo raktiniai žodžiai: migracija, emigracija, imigracija.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4946 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Duomenys apie migraciją:4
 • 1.1. Migracijos samprata4
 • 1.2. Migracijos kryptys:6
 • 1.2.1. Išorinė migracija6
 • 1.2.2. Vidinė migracija10
 • 2. Lietuvos gyventojų migracijos priežastys12
 • 3. Migracijos pasekmės16
 • 4. Galimi migracijos sprendimo būdai22
 • Išvados23
 • Literatūra24

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Lietuvos gyventojų migracija: priežastys,tendencijos, pasekmės
Prezentacija Lietuvos gyventojų migracija: priežastys,tendencijos, pasekmės

3.Migracijos definicijos 4.Migracijos tendencijos 6.Imigracija į Lietuvą (pagal pagrindus išduoti leidimus               laikinai gyventi), 2013–2015 m. 7.Migracijos priežastys, kodėl [...]

Žmogaus socialinės raidos namų darbas:Mergina neturinti kur gyventi su vaiku Vilniaus rajone. Mergina turi 1 lygio invalidumą, tėvas geria, mama bedarbė
Referatas Žmogaus socialinės raidos namų darbas:Mergina neturinti kur gyventi su vaiku Vilniaus rajone. Mergina turi 1 lygio invalidumą, tėvas geria, mama bedarbė

Pastaraisiais metais tiek Lietuva, tiek daugelis kitų Europos ir tolimesnių valstybių susiduria su tokiomis problemomis [...]

Mažinant skurdą Lietuboje: socialinių pašalpų veiksmingumas. Šalčininkų rajono atvejis
Diplominis darbas Mažinant skurdą Lietuboje: socialinių pašalpų veiksmingumas. Šalčininkų rajono atvejis

Temos aktualumas.Skurdas egzistavo šimtmečius, tačiau buvo laikomas natūraliu reiškiniu būdingu didžiajai daugumai gyventojų. Skirtingos socialinės [...]

Migracija kaip socialinis reiškinys
Referatas Migracija kaip socialinis reiškinys

Vienas iš globalių pokyčių rezultatų yra galinga, visuomenes keičianti jėga – migracija. Tiesioginį jos poveikį [...]

Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė
Diplominis darbas Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė

Nepriklausomai nuo šalies rasės, lyties, pajamų ir daug kitokių faktorių, kiekvienas žmogus susiduria su problemomis.

Nelegali migracija ir jos valdymas: Lietuvos atvejo analizė
Referatas Nelegali migracija ir jos valdymas: Lietuvos atvejo analizė

Migracija nuo seno buvo laikoma natūraliu ir nenutrūkstamu procesu. Šiuo metu pasaulis, įtakojamas globalizacijos ir [...]

Svarstomosios demokratijos prielaidos ir apraiškos virtualiuose socialiniuose tinkluose Lietuvoje
Diplominis darbas Svarstomosios demokratijos prielaidos ir apraiškos virtualiuose socialiniuose tinkluose Lietuvoje

Temos aktualumas: Žinių visuomenėje mūsų kasdieninio gyvenimo ir bendravimo rutinos yra persmelktos naujųjų komunikacinių technologijų.

Socialinę gerovę nusakančio veiksnio (gyventojų raštingumo lygio) įtaka šalies gyvenimo kokybei
Referatas Socialinę gerovę nusakančio veiksnio (gyventojų raštingumo lygio) įtaka šalies gyvenimo kokybei

Šiuolaikinėje visuomenėje išsilavinimas tampa paklausia preke švietimo paslaugų rinkoje. Kadangi nuo jo priklauso karjera ir [...]

Socialinė migracijos nauda
Rašinys Socialinė migracijos nauda

  Migracija šiuolaikiniame globalėjančiame pasaulyje yra neišvengiamas ir vis labiau plintantis reiškinys. Atsivėrus sienoms, plintant techniniams [...]

Nelegalios migracijos problema Lietuvoje
Referatas Nelegalios migracijos problema Lietuvoje

Nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais, šalis susidūrė su daugeliu iki tol nebūtų problemų.

Socialinės globos namų gyventojų, turinčių psichinę negalią, poreikių tenkinimas
Diplominis darbas Socialinės globos namų gyventojų, turinčių psichinę negalią, poreikių tenkinimas

Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, visame pasaulyje 1500 milijonų žmonių turi psichikos sveikatos sutrikimų. Deja, jų [...]

Nacionalinės gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo 2005-2013 M. strategijos įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo 2009-2010m. ataskaitos analizė
Referatas Nacionalinės gyventojų senėjimo pasekmių įveikimo 2005-2013 M. strategijos įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo 2009-2010m. ataskaitos analizė

Gyventojų senėjimas yra neišvengimas visuomenės demografinės raidos etapas, susijęs su perėjimu iš tradicinės visuomenės į [...]

Dvikalbių vaikų socializacija lietuviškajame darželyje
Diplominis darbas Dvikalbių vaikų socializacija lietuviškajame darželyje

Darbo tikslas – atskleisti dvikalbių vaikų socializacijos ypatumus lietuviškame vaikų darželyje. Darbe yra analizuojama mokslinė literatūra [...]

Nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimas, teikiant socialines paslaugas Lietuvoje
Kursinis darbas Nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimas, teikiant socialines paslaugas Lietuvoje

Iškart po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo LR vyriausybė išleido nutarimą „Dėl nevyriausybinių institucijų, dalyvaujančių [...]

Rinkimų technologijos Lietuvoje. Dabartis ir ateitis. Socialinių tyrimų tiriamasis projektas
Tyrimas Rinkimų technologijos Lietuvoje. Dabartis ir ateitis. Socialinių tyrimų tiriamasis projektas

Darbo tema. Naujų balsavimo technologijų perspektyvos Lietuvoje. Tyrimo problemos pristatymas. Lietuva demokratinės valstybės keliu eina jau [...]