Lietuvos gyventojų migracija ir jos socialinės pasekmės

25 psl. / 4946 žod.

Ištrauka

Nors darbas publikuotas 2007m. dauguma informacijos išliko aktuali.

Gyventojų migracija arba judėjimas, kilnojimasis iš vienos vietos į kitą vietą, iš vienos šalies į kitą šalį vyksta jau nuo neatmenamų laikų. Taip yra todėl, kad žmogus visada ieškojo ir tebeieško palankesnių gyvenimo sąlygų. Keičiantis istoriniams laikotarpiams keitėsi migracijos požymiai. Pastaruosius penkiolika metų (nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo iki dabar) šalyje vykstantys ekonominiai, politiniai ir socialiniai pokyčiai daro įtaką tiek vidinei, tie tarptautinei migracijai. O ir pats gyventojų judėjimas daro nemažą įtaką Lietuvos ekonomikai, politikai, demografijai.
Temos aktualumas. Darbo tema „Lietuvos gyventojų migracija ir jos socialinės pasekmės“ yra aktuali todėl, kad pastarąjį penkiolikmetį (Lietuvai atgavus nepriklausomybę bei įstojus į Europos Sąjungą ir atsivėrus į ją keliams) labai keičiasi gyventojų migracijos kryptys ir mastai. Tad būtinas yra migracijos procesų stebėjimas, jos priežasčių nustatymas ir pasekmių analizavimas.
Darbo objektas – Lietuvos gyventojų migracija (jos formos emigracija, imigracija) bei migracijos socialinės pasekmės.
Darbo tikslas. Migracija, vienaip ar kitaip, yra palietusi didžiąją dalį Lietuvos gyventojų, todėl pagrindinis darbo tikslas yra pristatyti migraciją kaipo reiškinį ir išsiaiškinti jos pasekmes. Tikslui pasiekti išsikelti šie uždaviniai:
1. Pateikti migracijos sampratą, jos kryptis ir būdingus bruožus.
2. Išanalizuoti Lietuvos gyventojų migracijos priežastis.
3. Išsiaiškinti migracijos pasekmes Lietuvos socialiniame gyvenime.
Darbo šaltiniai. Pagrindiniai darbo šaltiniai yra Lietuvos statistikos departamento parengti „Migracijos metraščiai“ (2003, 2004, 2005 metai, www.migracija.lt ), „Demografijos metraštis 2005“ (Vilnius, 2006) „Lietuvos gyventojų tarptautinė migracija 2005“ (Vilnius, 2006), A. Sipavičienės knyga „Tarptautinė gyventojų migracija Lietuvoje: modelio kaita ir situacijos analizė“ (Vilnius, 2006) ir kt.
Darbo struktūra. Darbą sudaro įvadas, trys pagrindinės dalys, išvados bei literatūros sąrašas. Pirmojoje darbo dalyje pateikiama migracijos samprata, išskiriamos jos formos (vidinė, išorinė). Antrojoje darbo dalyje aptariamos bei analizuojamos pagrindinės priežastys, skatinančios Lietuvos gyventojus migruoti. Trečiojoje dalyje aiškinamasi socialinės migracijos pasekmės. Išvadų skyriuje pateikiami trumpi darbo apibendrinimai.
Darbo raktiniai žodžiai: migracija, emigracija, imigracija.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Duomenys apie migraciją:4
 • 1.1. Migracijos samprata4
 • 1.2. Migracijos kryptys:6
 • 1.2.1. Išorinė migracija6
 • 1.2.2. Vidinė migracija10
 • 2. Lietuvos gyventojų migracijos priežastys12
 • 3. Migracijos pasekmės16
 • 4. Galimi migracijos sprendimo būdai22
 • Išvados23
 • Literatūra24

Reziumė

Autorius
kristale10
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Sociologija
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 8, 2013
Publikuotas
2007 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

Migracija kaip socialinis reiškinys

Sociologija Referatas 2011 m. lukask
Vienas iš globalių pokyčių rezultatų yra galinga, visuomenes keičianti jėga – migracija. Tiesioginį jos poveikį greitai pajunta ekonomika, tačiau migracija turi įtakos ir...

Socialinės problemos Lietuvoje ir pasaulyje

Sociologija Referatas 2014 m. ursulee
Socialinė problema (atskirtis) - Tai įvairių visuomenės grupių atskyrimas nuo galimybės dalyvauti pagrindiniuose visuomenės plėtros procesuose. Pagrindinės socialinės problemos – tai mažos pajamos,...

Lietuvos jaunimo pasitenkimas gyvenimo lygiu

Sociologija Tyrimas 2016 m. jovitakotryna
Andriaus Gintalo moksliniame darbe Metodologijos ir metodo samprata tyrimo metodologija apibrėžiama kaip mokslas apie veiklos organizavimą. Tokia definicija išskiria ir metodologijos dalyką –...