Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Inovacijų finansavimo būdai ir jų taikymas Lietuvoje ir kitose ES šalyse

1 atsiliepimas
Autorius:
Temos aktualumas
XXI amžiuje didėjant šalių verslingumui bei konkurencingumui, pirmaujančioje vietoje siekia išlikti tiek įmonės, tiek pačios valstybės. Valstybės siekia gerinti savo piliečių gyvenimo lygį, įmonės – didinti produktyvumą, mažinti gamybos kaštus, rasti alternatyvius išteklius gaminamiems produktams ir taip rinkoje išlinkti konkurencingiems. Geriausias šių tikslų įgyvendinimo įrankis - eksperimentinė plėtra. Valstybės masiškai remia technologijų vystymą šalyje, taip tikėdamiesi išklimpti iš ekonominio nuosmukio. Tuo tarpu įmonių eksperimentinės plėtros pagrindu yra inovacijų diegimas. Inovacijų diegimo procesas yra vis labiau pripažįstamas kaip gyvybiškai svarbi sėkmingo šiuolaikinio verslo sąlyga, tad įmonių bei šalių inovatyvumo lygio augimas įgauna vis didesnį pagreitį. Tačiau inovacijų diegimas finansiškai atsiperka tik po tam tikro laiko, o finansuoti jį reikia iškart. Nuosavas įmonės kapitalas greitai išsenka, o resursų banko paskoloms imti turi toligražu ne kiekviena įmonė. Taip verslininkai susiduria su viena didžiausių inovacijų diegimo problemų – finansavimo šaltinių trūkumu.
Inovacijų diegimas egzistuoja gan seniai, tačiau dėl spartaus šalių vystymosi bei pokyčių rinkose, inovacijų diegimas įmonės viduje tampa vis aktualesnė problema būtent pastaruoju laikotarpiu. Tema taip pat aktuali dėl to, jog didėjant inovatyvių projektų skaičiui ir jų svarbai valstybių ekonomikose, informacijos apie inovacijų finansavimą visdar nėra daug.
Darbo objektas –
Inovacijų finansavimo būdai bei jų taikymo praktika pasirinktose ES šalyse bei Lietuvoje.
Darbo uždaviniai:
1. Remiantis moksline literatūra pateikti inovacijos sampratą, apibrėžti inovacijų finansavimo poreikį, etapus bei apžvelgti pagrindinius inovacijų finansavimo šaltinius.
2. Išanalizuoti inovacijų finansavimo būdų taikymą Lietuvoje bei kitose ES šalyse, išnagrinėti tų šalių įmonių požiūrį į nagrinėjamus finansavimo šaltinius.
3. Pateikti pasiūlymus Lietuvos bei kitų ES šalių įmonėms ir institucijoms, atsakingoms už šalies inovatyvumo lygio skatinimą.
Darbo metodai:
mokslinių šaltinių analizė, antrinių šaltinių statistikos analizė, apibendrinimas.
Darbo sudėtis
Pirmame darbo skyriuje nagrinėjama inovacijų samprata, aptariamas bendras inovacijų finansavimo poreikis bei finansavimo etapai, apžvelgiami inovacijų finansavimo būdai bei jų apimtys ir taikymo galimybės atskiruose inovacijų vystymo etapuose.
Antrame skyriuje trumpai išnagrinėjamas ES šalių inovatyvumo lygis, išanalizuotos pasirinktų šalių MTEP finansavimo struktūros, įvertinta rizikos kapitalo finansavimo įtaka šalių inovatyvumui, išanalizuotas verslininkų požiūris į rizikos kapitalą bei verslo angelus, išnagrinėtas banko paskolų gavimo sudėtingumas bei pasirinktų šalių įmonių teikiamos pirmenybės finansavimo šaltiniams struktūra.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8151 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. INOVACIJOS BEI JŲ FINANSAVIMAS5
 • 1.1. Inovacijų samprata bei jų finansavimo etapai5
 • 1.2. Inovacijų finansavimo šaltinių apžvalga8
 • 2. INOVACIJŲ FINANSAVIMO BŪDŲ EFEKTYVUMO ANALIZĖ LIETUVOJE IR KITOSE ES ŠALYSE15
 • 2.1. Inovatyvumo lygis Lietuvoje ir kitose ES šalyse15
 • 2.2. Inovacijų finansavimo įvertinimas Lietuvoje ir kitose ES šalyse17
 • 2.2.1. MTEP finansavimas17
 • 2.2.2. Rizikos kapitalo teikiamas finansavimas21
 • 2.2.3. Verslo angelų teikiamas finansavimas22
 • 2.2.4. Finansavimas banko paskolomis23
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI26
 • SANTRAUKA UŽSIENIO KALBA (SUMMARY)28
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS29
 • PRIEDAI32

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
gers darbs
, 2015-04-29

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Prekių ženklų apsauga Lietuvoje ir kitose ES šalyse
Referatas Prekių ženklų apsauga Lietuvoje ir kitose ES šalyse

Kiekvienas gamintojas, nesvarbu ką jis begamintų, tikisi, kad jo pagaminta prekė bus išskirta iš gausybės [...]

Pridėtinės vertės mokesčio lyginamasis tyrimas Lietuvoje ir kitose Baltijos jūros regiono šalyse
Kursinis darbas Pridėtinės vertės mokesčio lyginamasis tyrimas Lietuvoje ir kitose Baltijos jūros regiono šalyse

Pridėtinės vertės mokestis (toliau PVM) – tai vienas iš plačiausiai pasaulyje naudojamų netiesioginių mokesčių. PVM [...]

Turto draudimo ypatumai Lietuvoje ir kitose ES šalyse
Referatas Turto draudimo ypatumai Lietuvoje ir kitose ES šalyse

     Temos aktualumas: ši tema yra aktuali, nes parodo turto draudimo svarbą Lietuvoje ir ES [...]

Savanorystė Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse. Savanoriškos veiklos teisinis reglamentavimas.
Referatas Savanorystė Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse. Savanoriškos veiklos teisinis reglamentavimas.

Tikslas – Pateikti informacija apie savanoryste Lietuvoje ir kitose pasaulio šalyse. Taip pat pateikti savanoriškos [...]

Inovacijos Lietuvos modelių agentūrose
Referatas Inovacijos Lietuvos modelių agentūrose

Visame pasaulyje vyksta reikšmingi pokyčiai, sparti globalinė integracija ir augantys socialiniai skirtumai, kurie daro didelę [...]

Kūčių tradicijos bei papročiai Lietuvoje ir kitose Europos šalyse
Referatas Kūčių tradicijos bei papročiai Lietuvoje ir kitose Europos šalyse

Agrariniai bei kalendoriniai papročiai ir apeigos yra kilusios jau nuo pat ankstyvųjų laikų, kuomet mūsų [...]

Nedarbas: priežastys, tipai, skirtumai tarp regionų pasaulyje, Lietuvoje, Baltijos šalyse
Referatas Nedarbas: priežastys, tipai, skirtumai tarp regionų pasaulyje, Lietuvoje, Baltijos šalyse

Viena opiausių šių dienų makroekonomikos problemų yra nedarbas, kadangi jis paveikia ne tik pavienius asmenis [...]

Skurdo matavimo būdai, jo pasiskirstymas Lietuvoje ir pasaulyje
Referatas Skurdo matavimo būdai, jo pasiskirstymas Lietuvoje ir pasaulyje

  Skurdas – viena iš didžiausių pasaulio problemų, kurios, atrodo, neįmanoma sustabdyti. Kasmet visame pasaulyje yra [...]

“Vieno langelio”praktiko kitose šalyse
Tyrimas “Vieno langelio”praktiko kitose šalyse

“Vieno langelio" taikymo modelius, praktiką ir perspektyvas taiko  Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos, Pasaulio muitinių [...]

Politinė reklama Lietuvoje ir kitose šalyse
Prezentacija Politinė reklama Lietuvoje ir kitose šalyse

Politinė reklama – informacija, skleidžiama politiko vardu ar interesais, kuria siekiama paveikti rinkėjų motyvaciją arba propoguojamas [...]

Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko Lietuvos projektų finansavimas
Referatas Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko Lietuvos projektų finansavimas

Šiam savarankiškam darbui pasirinkome temą „Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko Lietuvos projektų finansavimas“. Nagrinėti šią [...]

Lietuvos inovacijų ekosistema
Prezentacija Lietuvos inovacijų ekosistema

Inovacijų ekosistema - tai kompleksinė struktūra, kurią sudaro tarpusavyje sąveikaujantys akademinis ir viešasis sektoriai bei [...]

AB „Telia Lietuva“ susijungimas ir pasiskirstymas užsienio šalyse
Tyrimas AB „Telia Lietuva“ susijungimas ir pasiskirstymas užsienio šalyse

Aktualumas. „Verslas – tai aktyvi žmonių veikla, siekianti gauti pelną.“ Kiekvieno žmogaus, kuris kuria verslą [...]

Žemės mokesčio taikymas ir surinkimas Lietuvoje, Vilniaus apskrityje 2011 - 2012m.
Referatas Žemės mokesčio taikymas ir surinkimas Lietuvoje, Vilniaus apskrityje 2011 - 2012m.

Mokesčiai – tai įstatymų nustatyti individualių asmenų, įmonių ir kitų ūkio subjektų privalomieji mokėjimai. Kiekviena [...]