N ūkininko mokami mokesčiai valstybei ir savivaldybei

26 psl. / 5450 žod.

Ištrauka

Žemės ūkis yra pagrindinis žaliavų tiekėjas apdirbamajai pramonei. Tokią veiklą vykdantys ūkiai dalyvauja bendroje šalies veikloje – perka medžiagas, kurias panaudoja žemės ūkio produktams gaminti. Nuo žemės ūkio išsivystimo lygio priklauso ir jį aptarnaujančių įmonių veiklos rezultatai (technikos, trąšų, kuro, cheminių augalų apsaugos priemonių tiekėjai). Žemės ūkis sparčiai auga – mažėja jų skaičius, tačiau ūkiai didėja, specializuojasi. Palaipsniui žemės ūkis tampa verslu, todėl vis labiau įtraukiamas į mokesčių sistemą. Dėl šios priežasties ši tema yra aktuali šiandien.
Vykdydamas žemės ūkio veiklą ūkininkas tampa neatsiejama mokesčių sistemos dalimi. Mokesčiai tai tam tikros įmokos į valstybės ir savivaldybių biudžetus, kurias moka kiekvienas ekonomine veikla užsiimantis subjektas, tarp jų ir ūkininkai. Šiame darbe nagrinėjami N ūkininko mokami mokesčiai į valstybės ir savivaldybės biudžetus.
Tytimo tikslas – išanalizavus ekonominę, metodinę, mokslinę, normatyvinę literatūrą, ištirti kokius mokesčius ūkininkai moka valstybei ir savivaldybei, pateikti išvadas.
Iškeltam tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai:
• Išanalizuoti ekonominę, mokslinę, metodinę, normatyvinę literatūrą, nustatyti ir pateikti svarbiausius ūkininkų mokamų mokesčių valstbei ir savivaldybei, padaryti išvadas.
• Išanalizuoti N ūkininko per trejus metus (2009, 2010, 2011) sumokėtus mokesčius valstybei ir savivaldybei, padaryti išvadas.
Tyrimo objektas – N ūkininko mokami mokesčiai valstybei ir savivaldybei.
Tyrimo metodai:
• mokslinės, metodinės bei dalykinės literatūros analizė;
• grafinio vaizdavimo būdas;
• palyginamosios analizės būdas.


Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. ŪKININKO MOKAMŲ MOKESČIŲ VALSTYBEI IR SAVIVALDYBEI LITERATŪROS APŽVALGA5
 • 2. N ŪKININKO MOKAMŲ MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMAS11
 • 2.1 Ūkininko mokami mokesčiai valstybei, jų apskaičiavimas11
 • 2.1.1. Pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimas11
 • 2.1.2. Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimas15
 • 2.2 Ūkininko mokami mokesčiai savivaldybei, jų apskaičiavimas16
 • 2.2.1 Žemės mokesčio apskaičiavimas16
 • 2.2.2 Žemės nuomos mokestis17
 • 3. N ŪKININKO MOKAMŲ MOKESČIŲ ANALIZĖ18
 • 3.1 Pridėtinės vertės mokestis18
 • 3.2 Žemės mokestis19
 • 3.3 Žemės nuomos mokestis20
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI21
 • LITERATŪRA22
 • PRIEDAI24

Reziumė

Autorius
dovile01
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€7.56
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 9, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai