Ekonomika ir verslas / Apskaita

N ūkininko mokami mokesčiai valstybei ir savivaldybei

0 atsiliepimų
Autorius:
Žemės ūkis yra pagrindinis žaliavų tiekėjas apdirbamajai pramonei. Tokią veiklą vykdantys ūkiai dalyvauja bendroje šalies veikloje – perka medžiagas, kurias panaudoja žemės ūkio produktams gaminti. Nuo žemės ūkio išsivystimo lygio priklauso ir jį aptarnaujančių įmonių veiklos rezultatai (technikos, trąšų, kuro, cheminių augalų apsaugos priemonių tiekėjai). Žemės ūkis sparčiai auga – mažėja jų skaičius, tačiau ūkiai didėja, specializuojasi. Palaipsniui žemės ūkis tampa verslu, todėl vis labiau įtraukiamas į mokesčių sistemą. Dėl šios priežasties ši tema yra aktuali šiandien.
Vykdydamas žemės ūkio veiklą ūkininkas tampa neatsiejama mokesčių sistemos dalimi. Mokesčiai tai tam tikros įmokos į valstybės ir savivaldybių biudžetus, kurias moka kiekvienas ekonomine veikla užsiimantis subjektas, tarp jų ir ūkininkai. Šiame darbe nagrinėjami N ūkininko mokami mokesčiai į valstybės ir savivaldybės biudžetus.
Tytimo tikslas – išanalizavus ekonominę, metodinę, mokslinę, normatyvinę literatūrą, ištirti kokius mokesčius ūkininkai moka valstybei ir savivaldybei, pateikti išvadas.
Iškeltam tikslui pasiekti iškelti šie uždaviniai:
• Išanalizuoti ekonominę, mokslinę, metodinę, normatyvinę literatūrą, nustatyti ir pateikti svarbiausius ūkininkų mokamų mokesčių valstbei ir savivaldybei, padaryti išvadas.
• Išanalizuoti N ūkininko per trejus metus (2009, 2010, 2011) sumokėtus mokesčius valstybei ir savivaldybei, padaryti išvadas.
Tyrimo objektas – N ūkininko mokami mokesčiai valstybei ir savivaldybei.
Tyrimo metodai:
• mokslinės, metodinės bei dalykinės literatūros analizė;
• grafinio vaizdavimo būdas;
• palyginamosios analizės būdas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5450 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. ŪKININKO MOKAMŲ MOKESČIŲ VALSTYBEI IR SAVIVALDYBEI LITERATŪROS APŽVALGA5
 • 2. N ŪKININKO MOKAMŲ MOKESČIŲ APSKAIČIAVIMAS11
 • 2.1 Ūkininko mokami mokesčiai valstybei, jų apskaičiavimas11
 • 2.1.1. Pridėtinės vertės mokesčio apskaičiavimas11
 • 2.1.2. Gyventojų pajamų mokesčio apskaičiavimas15
 • 2.2 Ūkininko mokami mokesčiai savivaldybei, jų apskaičiavimas16
 • 2.2.1 Žemės mokesčio apskaičiavimas16
 • 2.2.2 Žemės nuomos mokestis17
 • 3. N ŪKININKO MOKAMŲ MOKESČIŲ ANALIZĖ18
 • 3.1 Pridėtinės vertės mokestis18
 • 3.2 Žemės mokestis19
 • 3.3 Žemės nuomos mokestis20
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI21
 • LITERATŪRA22
 • PRIEDAI24

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Mokesčiai, mokami Lietuvoje
Referatas Mokesčiai, mokami Lietuvoje

       Nuo seniausių laikų žinomas svarbiausias finansinis šaltinis, duodantis lėšų atlikti įvairias – apsaugos, gamybines [...]

Verslininkas ir jo mokami mokesčiai Lietuvoje: verslininko sąvokos dviprasmiškumas, verslininko mokestinė našta
Referatas Verslininkas ir jo mokami mokesčiai Lietuvoje: verslininko sąvokos dviprasmiškumas, verslininko mokestinė našta

Verslininko samprata ir verslo funkcijos visuomenėje per visą žmogaus istoriją keitėsi dėl ekonominių ir gamybinių [...]

Mokesčiai, kaip valstybės pajamų šaltinis
Referatas Mokesčiai, kaip valstybės pajamų šaltinis

Kiekvienas Lietuvos pilietis žino, kad viena iš jam skirtų prievolių yra mokėti mokesčius. Tačiau retas [...]

Tiesioginiai mokesčiai ir pajamos iš jų į valstybės biudžetą Kanadoje, Vokietijoje, Danijoje ir Italijoje
Referatas Tiesioginiai mokesčiai ir pajamos iš jų į valstybės biudžetą Kanadoje, Vokietijoje, Danijoje ir Italijoje

Temos Aktualumas. Formuojantis valstybinėms sistemoms, atsirado poreikis imti mokesčius valstybės išlaidoms padengti. Valstybių mokesčių sistemos [...]

Netiesioginiai mokesčiai ir jų reikšmė valstybei
Referatas Netiesioginiai mokesčiai ir jų reikšmė valstybei

Šiuolaikinį gyvenimą, ne tik ekonominį ar finansinį, neįmanoma įsivaizduoti be įvairiausių mokesčių. Valstybės mokesčių politika [...]

Ūkininkų ir jų partnerių mokamų mokesčių analizė
Referatas Ūkininkų ir jų partnerių mokamų mokesčių analizė

Visos įmonės, organizacijos, asmenys vykdantys individualią veiklą ir visi kiti ūkio subjektai privalo mokėti mokesčius [...]

Valstybės mokesčių sistema
Referatas Valstybės mokesčių sistema

Valstybės vykdomoms funkcijoms finansuoti reikalingi finansiniai ištekliai, kurių pagrindu išlieka surenkamos pajamos, iš šalyje veikiančių [...]

Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise surinkimo efektyvumo analizė
Referatas Mokesčio už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise surinkimo efektyvumo analizė

Mokestį už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise moka tik valstybinės įmonės, nes Vyriausybė joms patiki [...]

Valstybės mokesčių sistemos analizė
Kursinis darbas Valstybės mokesčių sistemos analizė

Tyrimo aktualumas. Mokesčiai buvo renkami jau daugiau nei prieš 6000 metų. Iš pradžių, mokesčiai buvo [...]

Valstybės ir savivaldybių biudžetų asignavimų paskirtis, valdytojai, jų teisės ir pareigos
Referatas Valstybės ir savivaldybių biudžetų asignavimų paskirtis, valdytojai, jų teisės ir pareigos

Asignavimai - tai tam tikrame biudžete patvirtinta išlaidoms ir ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui bei [...]

Valstybės mokesčių inspekcijos pokyčio įgyvendinimo analizė
Referatas Valstybės mokesčių inspekcijos pokyčio įgyvendinimo analizė

Pokyčiai organizacijų veikloje yra nuolatiniai, juos lemia daugelis dalykų, jų neįmanoma išvengti, todėl žvelgti į [...]

Valstybės ir savivaldybių teikiamos viešosios paslaugos verslui, patirtis užsienyje
Prezentacija Valstybės ir savivaldybių teikiamos viešosios paslaugos verslui, patirtis užsienyje

Pagrindiniai verslo sektoriaus aprūpinimo paslaugomis, konsultacijomis ir informacija teikėjai: Verslo informacijos centrai ir verslo inkubatoriai; Versli Lietuva; Paslaugų [...]

Lietuvoje mokami mokesčiai
Referatas Lietuvoje mokami mokesčiai

Visi mokesčiai ir jų nustatymo metodai bei principai sudaro mūsų šalies mokesčių sistemą. Valstybės mokesčių [...]

Informacija, kurią privalu pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai
Referatas Informacija, kurią privalu pateikti Valstybinei mokesčių inspekcijai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos yra centrinis šalies mokesčių administratorius. Tai biudžetinė [...]

Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje ir jos savivaldybėse biudžetų pajamos pagal prekių ir paslaugų mokesčius, 2004 – 2012 metais statistinis tyrimas
Tyrimas Lietuvos Respublikoje, Alytaus apskrityje ir jos savivaldybėse biudžetų pajamos pagal prekių ir paslaugų mokesčius, 2004 – 2012 metais statistinis tyrimas

               Statistika – tai metodologinis taikomasis mokslas, tiriantis skaitmeninių duomenų rinkimo, sisteminimo, analizės ir interpretacijos [...]