Įmonės „X“ veiklos analizė ir įvertinimas

43 psl. / 10596 žod.

Ištrauka

Įmonių finansinės veiklos analizė parodo kaip įmonė dirbo analizuojamu laikotarpiu, jos metu apskaičiuojami įvairūs rodikliai, kurių pagalba įvertinama veikla, mokumas, įsiskolinimas, veiklos efektyvumas, bei bankroto rizika. Finansinė analizė taip pat gali padėti investuotojam nuspręsti ar investuoti. Vienas finansinių analizės tikslų yra pakankamai aiškiai paaiškinti įmonės duomenis, juo įvertinti ir aprašyti, kad mažai nusimanantis žmogus sugebėtų suprasti esamą įmonės finansinę situaciją.

Darbo tikslas – Išanalizuoti ir įvertinti įmonės „X“ veiklą.
Darbo uždaviniai:
• Alikti ir įvertinti balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitų analizę;
• Apskaičiuoti ir įvertini įmonės veiklos pelningumo rodiklius;
• Atlikti trumpalaikio ir ilgalaikio mokumo analizes ir jas įvertinti;
• Įvertinti veiklos efektyvumą, jo kitimą, bei atlikti bankroto tikimybės tyrimą;
• Įvertinti stipriąsias ir silpnąsias verslo puses.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. BALANSO IR PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITŲ ANALIZĖ4
 • 1.1. BALANSO ATASKAITOS HORIZONTALI ANALIZĖ4
 • 1.2. BALANSO ATASKAITOS VERTIKALI ANALIZĖ7
 • 1.3. PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITOS HORIZONTALI ANALIZĖ10
 • 1.4. PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITOS VERTIKALI ANALIZĖ12
 • 2. PARDAVIMŲ IR INVESTICIJŲ PELNINGUMO IR JŲ JUOS ĮTAKOJANČIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ14
 • 3. GRYNOJO APYVARTINIO KAPITALO IR SANTYKINIŲ TRUMPALAIKIO MOKUMO RODIKLIŲ ANALIZĖ17
 • 4. ĮSISKOLINIMO LAIPSNIO ANALIZĖ19
 • 5. VEIKLOS EFEKTYVUMO, ATSARGŲ APYVARTUMO ANALIZĖ IR BANKROTO RIZIKOS VERTINIMAS21
 • IŠVADOS24
 • PRIEDAI25
 • 1 priedas. Balanso rodiklių horizontalioji analizė
 • 2 priedas. Balanso rodiklių vertikalioji analizė
 • 3 priedas. Pelno (nuostolio) ataskaitos horizontalioji analizė
 • 4 priedas. Pelno (nuostolio) ataskaitos vertikalioji analizė
 • 5 priedas. Pardavimų ir investicijų pelningumo analizė
 • 6 priedas. Veiksnių įtakos analizė
 • 7 priedas. Grynojo apyvartinio kapitalo analizė
 • 8 priedas. Santykinių trumpalaikio mokumo rodiklių analizė
 • 9 priedas. Įsiskolinimo laipsnio analizė
 • 10 priedas. Veiklos efektyvumo analizė
 • 11 priedas. Atsargų apyvartumas
 • 12 priedas. Bankroto tikimybės analizė

Reziumė

Autorius
gabzys
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€9.96
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 10, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
43 psl.

Susiję darbai

Įmonės veiklos aplinkos analizė

Apskaita Kursinis darbas 2011 m. bynkis
ĮVADAS AB Linas Agrogoup – viena iš didžiausių Baltijos šalyse agroverslo grupių, kurios pagrindinė veikla yra žemės ūkio kultūrų auginimas, supirkimas ir pardavimas....

AB “TEO” įmonės veiklos analizė

Apskaita Prezentacija 2013 m. ecstazy
Tikslas – atilkti AB „TEO“ įmonės veiklos analizę. Uždaviniai:Susipažindinti su įmonės veikla ir išanalizuoti įmonės veiklą.Pateikti balanso ir pelno...

Gautinų sumų apskaita ir analizė įmonėje

Apskaita Kursinis darbas 2015 m. julicka
Materialiniam visuomenės gyvenimo pagrindui sukurti būtina ūkinė veikla, kurios dėka visuomenės nariai gali tenkinti savo materialinius, socialinius, dvasinius ir kitus reikalingus poreikius. Pagrindiniai...

Finansinė veiklos analizė UAB "Steidas"

Apskaita Referatas 2012 m. bastarda
Temos aktualumas. Finansinė analizė yra vienas iš objektyviausių būdų tinkamai įvertinti įmonės finansinę informaciją, ji suteikia galimybę tiksliau suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir...

Įmonės trumpalaikio turto analizė

Apskaita Kursinis darbas 2018 m. simonadauk
Kursinį darbą sudaro dvi pagrindinės dalys: teorinė ir praktinė. Teorinėje dalyje nagrinėjama trumpalaikio turto samprata, bei aptariama, kaip turėtų būti įmonėse vykdoma trumpalaikio...