Valstybės skolos ir šešėlinės ekonomikos analizė 2005-2010m.

36 psl. / 9430 žod.

Ištrauka

36 psl.

ĮVADAS

Pasaulio ekonomistai praėjus 2008 m. finansų krizei nerimauja dėl galimo ekonomikos nuosmukio, kuris šįkart gali būti sukeltas sparčiai išaugusių valstybės prisiimtų skolinių įsipareigojimų vidaus ir užsienio kreditoriams. Rinkose jaučiama įtampa, investuotojai ir kiti rinkos dalyviai baiminasi, kad aukštą skolos lygį turinčios valstybės ateityje gali nesugebėti atsiskaityti su kreditoriais, nes kai kurių valstybių skolos viršija metinį šalies BVP ir tai leidžia abejoti valstybių mokumu. Ekonomikos teorijoje yra teigiama, kad valstybės skolinimasis gali valstybės ekonomiką veikti tiek teigiamai, tiek turėti ir neigiamą poveikį, tačiau viena yra aišku, kad valstybės skola veikia ne tik pačią valstybę, jos valdymo institucijas, tačiau ir visus šalies gyventojus bei būsimąją kartą. Todėl reikia, išsiaiškinti, kas lemia valstybių skolos susidarymą, kokios priežastys, veiksniai ir skolinimosi pasekmės.
Kita labai svarbi tiek išsivysčiusių, tiek besivystančių valstybių problema yra šešėlinė ekonomika ir jos mastai. Pasaulyje nėra nei vienos valstybės, kurioje neegzistuotų šis fenomenas. Siekiant jį valdyti, būtina nustatyti veiksnius skatinančius rinkos dalyvius veiklą perkelti į šešėlinę ekonomiką. Šioje ekonomikos dalyje uždirbtos pajamos jas oficialiai apskaičius leistų surinkti didesnį pajamų kiekį į valstybės biudžetą ir, žinoma, paveiktų valstybių skolinimąsi.
Darbo problema. Kaip valstybės kito skoliniai įsipareigojimai, šešėlinės ekonomikos mastai 2005-2010 m. laikotarpiu, kokie veiksniai turėjo įtakos šiems pasikeitimams.
Darbo objektas. Lietuvos valstybės skola ir šešėlinė ekonomika 2005-2010 m.
Darbo tikslas. Išanalizuoti Lietuvos valstybės skolos ir šešėlinės ekonomikos raidą 2005-2010 m. laikotarpiu.
Siekiant tikslo suformuluoti šie uždaviniai:
• išanalizuoti valstybės skolos sampratą, valstybės skolos skirstymą, skolinimosi tikslus, veiksnius ir pasekmes;
• išnagrinėti šešėlinės ekonomikos sampratą, jos priežastis.
• ištirti Lietuvos valstybės skolos ir šešėlinės ekonomikos tendencijas bei pokyčius 2005-2010 m. laikotarpiu;
• darbo gale pateikti išvadas.
Darbo metodika. Darbui parengti buvo naudojama knygų, Lietuvos ir užsienio autorių mokslinių straipsnių įstatymų, susijusių su valstybės skola ir šešėline ekonomika, analizė. Susisteminta įvairiuose šaltiniuose pateikiama informacija. Empirinėje dalyje analizuojami valstybių finansų
departamentuose, ES statistikos departamento, OECD duomenų bazėje pateikiami statistiniai
duomenys bei Lietuvos valstybės kontrolės pateikiamos analitinės išvados. Darbas parengtas naudojant aprašomąjį, lyginimo, grupavimo, apibendrinimo bei statistinės informacijos apdorojimo metodus.
Darbo struktūra. Pirmame skyriuje pateikiamas teorinis valstybės skolos šešėlinės ekonomikos teoriniai aspektai. Teorinės dalies analizė atlikta remiantis įvairiais šaltiniais, lyginant Lietuvos ir užsienio autorių mokslinę literatūrą. Čia aptariamos sampratos, priežastys, veiksniai ir pasekmės. Kitoje darbo dalyje atliekama Lietuvos valstybės skolos ir šešėlinės ekonomikos analizė. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir naudota literatūra.


Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS4
 • I. Valstybės skolos ir šešėlinės ekonomikos teorinis pagrindimas6
 • I.1 Valstybės skolos samprata, skirstymas, tikslai, veiksniai ir pasekmės6
 • I.1.1. Valstybės skolos samprata6
 • I.1.2. Valstybės skolos skirstymas7
 • I.1.3. Valstybės skolinimosi tikslai ir veiksniai10
 • I.1.4. Valstybės skolinimosi pasekmės13
 • I.2 Šešėlinės ekonomikos samprata, priežastys ir jos ryšys su valstybės skola16
 • II.2.1. Šešėlinės ekonomikos samprata16
 • II.2.2 Šešėlinės ekonomikos priežastys16
 • II.2.3.Šešėlinės ekonomikos ir valstybės skolos ryšys18
 • II. Lietuvos valstybės skolos ir šešėlinės ekonomikos analizė20
 • II.1. Lietuvos valstybės skola20
 • II.2. Šešėlinė ekonomika 2005-2010m29
 • IŠVADOS32
 • LITERATŪRA33

Reziumė

Autorius
maiguolida
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€9.48
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 21, 2012
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
36 psl.

Susiję darbai

LR valstybės biudžeto pajamų analizė 2008-2012 m

Finansai Referatas baltojipuga
Pritaikius vertikalią ir horizontalią statistinių duomenų analizę, straipsnyje analizuojamas LR valstybės biudžeto pajamų kitimas, struktūra, kitimo priežastys ir pasekmės 2008-2012 m. LR biudžeto...