Ekonomika ir verslas / Finansai

Valstybės skolos ir šešėlinės ekonomikos analizė 2005-2010m.

0 atsiliepimų
Autorius:
36 psl.

ĮVADAS

Pasaulio ekonomistai praėjus 2008 m. finansų krizei nerimauja dėl galimo ekonomikos nuosmukio, kuris šįkart gali būti sukeltas sparčiai išaugusių valstybės prisiimtų skolinių įsipareigojimų vidaus ir užsienio kreditoriams. Rinkose jaučiama įtampa, investuotojai ir kiti rinkos dalyviai baiminasi, kad aukštą skolos lygį turinčios valstybės ateityje gali nesugebėti atsiskaityti su kreditoriais, nes kai kurių valstybių skolos viršija metinį šalies BVP ir tai leidžia abejoti valstybių mokumu. Ekonomikos teorijoje yra teigiama, kad valstybės skolinimasis gali valstybės ekonomiką veikti tiek teigiamai, tiek turėti ir neigiamą poveikį, tačiau viena yra aišku, kad valstybės skola veikia ne tik pačią valstybę, jos valdymo institucijas, tačiau ir visus šalies gyventojus bei būsimąją kartą. Todėl reikia, išsiaiškinti, kas lemia valstybių skolos susidarymą, kokios priežastys, veiksniai ir skolinimosi pasekmės.
Kita labai svarbi tiek išsivysčiusių, tiek besivystančių valstybių problema yra šešėlinė ekonomika ir jos mastai. Pasaulyje nėra nei vienos valstybės, kurioje neegzistuotų šis fenomenas. Siekiant jį valdyti, būtina nustatyti veiksnius skatinančius rinkos dalyvius veiklą perkelti į šešėlinę ekonomiką. Šioje ekonomikos dalyje uždirbtos pajamos jas oficialiai apskaičius leistų surinkti didesnį pajamų kiekį į valstybės biudžetą ir, žinoma, paveiktų valstybių skolinimąsi.
Darbo problema. Kaip valstybės kito skoliniai įsipareigojimai, šešėlinės ekonomikos mastai 2005-2010 m. laikotarpiu, kokie veiksniai turėjo įtakos šiems pasikeitimams.
Darbo objektas. Lietuvos valstybės skola ir šešėlinė ekonomika 2005-2010 m.
Darbo tikslas. Išanalizuoti Lietuvos valstybės skolos ir šešėlinės ekonomikos raidą 2005-2010 m. laikotarpiu.
Siekiant tikslo suformuluoti šie uždaviniai:
• išanalizuoti valstybės skolos sampratą, valstybės skolos skirstymą, skolinimosi tikslus, veiksnius ir pasekmes;
• išnagrinėti šešėlinės ekonomikos sampratą, jos priežastis.
• ištirti Lietuvos valstybės skolos ir šešėlinės ekonomikos tendencijas bei pokyčius 2005-2010 m. laikotarpiu;
• darbo gale pateikti išvadas.
Darbo metodika. Darbui parengti buvo naudojama knygų, Lietuvos ir užsienio autorių mokslinių straipsnių įstatymų, susijusių su valstybės skola ir šešėline ekonomika, analizė. Susisteminta įvairiuose šaltiniuose pateikiama informacija. Empirinėje dalyje analizuojami valstybių finansų
departamentuose, ES statistikos departamento, OECD duomenų bazėje pateikiami statistiniai
duomenys bei Lietuvos valstybės kontrolės pateikiamos analitinės išvados. Darbas parengtas naudojant aprašomąjį, lyginimo, grupavimo, apibendrinimo bei statistinės informacijos apdorojimo metodus.
Darbo struktūra. Pirmame skyriuje pateikiamas teorinis valstybės skolos šešėlinės ekonomikos teoriniai aspektai. Teorinės dalies analizė atlikta remiantis įvairiais šaltiniais, lyginant Lietuvos ir užsienio autorių mokslinę literatūrą. Čia aptariamos sampratos, priežastys, veiksniai ir pasekmės. Kitoje darbo dalyje atliekama Lietuvos valstybės skolos ir šešėlinės ekonomikos analizė. Darbo pabaigoje pateikiamos išvados ir naudota literatūra.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
9430 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS4
 • I. Valstybės skolos ir šešėlinės ekonomikos teorinis pagrindimas6
 • I.1 Valstybės skolos samprata, skirstymas, tikslai, veiksniai ir pasekmės6
 • I.1.1. Valstybės skolos samprata6
 • I.1.2. Valstybės skolos skirstymas7
 • I.1.3. Valstybės skolinimosi tikslai ir veiksniai10
 • I.1.4. Valstybės skolinimosi pasekmės13
 • I.2 Šešėlinės ekonomikos samprata, priežastys ir jos ryšys su valstybės skola16
 • II.2.1. Šešėlinės ekonomikos samprata16
 • II.2.2 Šešėlinės ekonomikos priežastys16
 • II.2.3.Šešėlinės ekonomikos ir valstybės skolos ryšys18
 • II. Lietuvos valstybės skolos ir šešėlinės ekonomikos analizė20
 • II.1. Lietuvos valstybės skola20
 • II.2. Šešėlinė ekonomika 2005-2010m29
 • IŠVADOS32
 • LITERATŪRA33

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Įmonių ilgalaikio turto pagal ekonomines veiklos rūšis statistinis tyrimas 2005-2010 m.
Diplominis darbas Įmonių ilgalaikio turto pagal ekonomines veiklos rūšis statistinis tyrimas 2005-2010 m.

Santrauka Savarankiško darbo pavadinimas yra ,,Įmonių ilgalaikis turtas pagal ekonomines veiklos rūšis statistinis tyrimas 2005-2010 m.“ [...]

Joniškio rajono savivaldybės materialinių investicijų pagal ekonominės veiklos rūšis 2005-2009 m. Statistinis tyrimas
Diplominis darbas Joniškio rajono savivaldybės materialinių investicijų pagal ekonominės veiklos rūšis 2005-2009 m. Statistinis tyrimas

Savarankiško darbo tikslas - ištirti materialinių investicijų kaitą Joniškio rajono savivaldybėje. Taip pat nustatyti materialinių [...]

Lietuvos Respublikos 2005 – 2009 m. mokėjimų balanso analizė
Referatas Lietuvos Respublikos 2005 – 2009 m. mokėjimų balanso analizė

Skirtingų šalių dalyvavimo aktyvumas, integracijos laipsnis pasauliniame ūkyje yra skirtingas, tačiau nėra pasaulyje tokios šalies [...]

Šešėlinės ekonomikos analizė
Referatas Šešėlinės ekonomikos analizė

Šešėlinė ekonomika Lietuvoje yra itin aktuali problema. Skaičiuojama, kad pas mus šios pilkosios ekonominės veiklos [...]

LR valstybės biudžeto pajamų kitimo analizė 2002-2011 metais
Kursinis darbas LR valstybės biudžeto pajamų kitimo analizė 2002-2011 metais

Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas – valstybės piniginių pajamų ir išlaidų per tam tikrą laikotarpį planas [...]

Lietuvos valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų ir išmokų analizė 2004 – 2010 metų laikotarpiu
Referatas Lietuvos valstybinio socialinio draudimo fondo įmokų ir išmokų analizė 2004 – 2010 metų laikotarpiu

Pastaruoju metu vyksta reikšmingi pokyčiai Lietuvos Socialinio draudimo srityje. Tai paliečia kiekvieną šalies gyventoją. Tam [...]

Namų ūkių pajamų ir išlaidų ekonominė analizė 2007-2012
Kursinis darbas Namų ūkių pajamų ir išlaidų ekonominė analizė 2007-2012

Temos aktualumas. Namų ūkis yra svarbus ekonominis sektorius, kadangi būdamas gamybos veiksnių savininku, jis gauna [...]

LR valstybės biudžeto pajamų analizė 2008-2012 m
Referatas LR valstybės biudžeto pajamų analizė 2008-2012 m

Pritaikius vertikalią ir horizontalią statistinių duomenų analizę, straipsnyje analizuojamas LR valstybės biudžeto pajamų kitimas, struktūra [...]

Valstybės skolų analizė 2008-2013m. Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Vokietijoje: struktūra, dinamika, ryšys su kredito reitingais ir priežastys
Kursinis darbas Valstybės skolų analizė 2008-2013m. Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Vokietijoje: struktūra, dinamika, ryšys su kredito reitingais ir priežastys

Šiais laikais valstybės skolinimasis yra tapęs įprastu ir netgi neišvengiamu reiškiniu. Esant augančiai ekonomikai tinkamas [...]

LR valstybės biudžeto 2008-2009 ir 2013-2014 metų analizė
Referatas LR valstybės biudžeto 2008-2009 ir 2013-2014 metų analizė

Vienas iš svarbiausių Lietuvos Respublikos Seimo uždavinių yra sudaryti ir patvirtinti valstybės biudžetą.  Lietuvos valstybės biudžetas – [...]

Pietų Europos valstybių ekonominė situacija šiandien: Ispanijos atvejo analizė
Referatas Pietų Europos valstybių ekonominė situacija šiandien: Ispanijos atvejo analizė

Ekonominės, ir ypač skolų, krizės Europos Sąjungoje iškėlė nemažai naujų klausimų dėl vidinių Sąjungos problemų [...]

Valstybės skolos priežastys ir pasekmės
Referatas Valstybės skolos priežastys ir pasekmės

Darbo tikslas – išsiaiškinti, kas yra valstybės skola, jos priežastis ir pasekmes. Tuo pačiu apžvelgti [...]

Šešėlinė ekonomika
Prezentacija Šešėlinė ekonomika

19 skaidrių.

Ekonomikos teorijos kūrėjų analizė
Referatas Ekonomikos teorijos kūrėjų analizė

Ekonominė teorija – tai susisteminta visuma ekonominių minčių, kategorijų, dėsnių, teiginių ar hipotezių apie ekonominę [...]

Nekilnojamojo turto ekonomika „Gyvenamųjų namų vertės ir ją lemiančių veiksnių analizė Vilniuje“
Referatas Nekilnojamojo turto ekonomika „Gyvenamųjų namų vertės ir ją lemiančių veiksnių analizė Vilniuje“

Nekilnojamasis turtas - žemė ir su ja susiję objektai, kurių buvimo vietos negalima pakeisti, nekeičiant [...]