Statistikos departamento veiklos analizė. Pagrindinė strategijos kryptis

31 psl. / 7174 žod.

Ištrauka

Darbo tikslas: atlikti Statistikos departamento veiklos ir jos pagrindinių strateginių krypčių analizę.
Darbo uždaviniai:
Išnagrinėti Statistikos departamento prie LR Vyriausybės veiklą;
Atlikti Statistikos departamento aplinkos ir išteklių analizę;
Išanalizuoti departamento SSGG (stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes);
Išnagrinėti Statistikos departamento teikiamas paslaugas;
Išanalizuoti elektroninės statistinių ataskaitų surinkimo sistemos (E-formos) apklausą;
Atlikti nuodugnią vienos iš pagrindinių Statistikos departamento strategijos krypčių - naštos respondentams mažinimo – analizę.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • I. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės4
 • 1.1. Statistikos departamento prie LR Vyriausybės 2008–2010 metų4
 • strateginis veiklos planas4
 • 1.1.1. Aplinkos analizė4
 • 1.1.2. Išteklių analizė6
 • 1.1.3. SSGG analizė8
 • 1.1.4. Strateginiai ryšiai10
 • 1.2. Statistikos departamento teikiamos paslaugos11
 • II. Elektroninė statistinių ataskaitų surinkimo sistema (E-formos). Apklausa15
 • III. Statistinės naštos mažinimas18
 • 3.1. Respondentų statistinės atskaitomybės naštos mažinimo politika19
 • 3.2. Administracinių duomenų panaudojimas statistikos tikslams19
 • 3.3. Statistinių ataskaitų formų tobulinimas20
 • 3.4. Imčių išrinkimo sistemos tobulinimas21
 • 3.5. Grįžtamojo ryšio su respondentais stiprinimas22
 • 3.6. Respondentų dalyvavimas statistiniuose tyrimuose23
 • 3.7. Respondentų sugaištas laikas statistinėms ataskaitoms pildyti25
 • 3.8. Statistinių ataskaitų teikimas elektroniniu būdu28
 • IŠVADOS29

Reziumė

Autorius
linadina
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 11, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
31 psl.

Susiję darbai

AB „TEO“ veiklos analizė

Vadyba Referatas 2012 m. dagne125
Tyrimo tikslas Surinkti duomenis susijusius su AB „TEO“ įmone, juos susisteminti ir atlikti su įmonės AB „TEO“ veikla susijusių rodiklių 2008 – 2011...

Kauno apskrities policijos įstaigų veiklos analizė

Vadyba Referatas debesiux
Šiame darbe bandysiu apžvelgti Kauno apskrities policijos įstaigų veiklos organizavimą, jo ypatumus, vadovų valdymo būdingiausius bruožus, darbuotojų ir darbdavių tarpusavio santykius, veiksnius darančius...

Personalo valdymo veiklų analizė

Vadyba Kursinis darbas 2014 m. karmis2
Darbo tikslas – išanalizuoti UAB „FnB“ „1410“ padalinio personalo valdymo veiklas. Tyrimo metodika – tyrimo metu apklausti padalinio vadovę, bei dirbantį personalą....

"X" įmonės strateginė veiklos analizė

Vadyba Referatas 2019 m. simonyti4
Strateginis planavimas – tai sprendimų procesas. Šio proceso metu numatomi būsimi įvykiai, į kuriuos organizacija galėtų atsižvelgti realizuodama savo galimybes ir apsisaugoti nuo...