Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Viešojo ir privataus sektorių partnerystės samprata, teigiamybės, neigiamybės

0 atsiliepimų
Autorius:
Mano pasirinkto darbo tema – „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės samprata, teigiamybės, neigiamybės“.
Pasirinktos temos tikslas – savo darbe noriu išanalizuoti tokias sąvokas kaip viešasis bei privatusis sektoriai, jų partnerystė, kodėl atsirado ši partnerystė, kur ir kodėl ši partnerystė yra taikoma, kas viešojo ir privataus sektorių partnerystėje yra teigiamo, kas neigiamo.
„Paskutiniais dviem XX amžiaus dešimtmečiais, vykstant technologijų plėtrai ir globalizacijai, daugelio išsivysčiusių pasaulio šalių viešasis sektorius išgyveno reikšmingų permainų. Siekdamos efektyviai ir kokybiškai patenkinti vis didėjančius visuomenės poreikius, valstybės vykdė viešojo sektoriaus pertvarkymo reformas: buvo mažinamas biurokratinis aparatas ir valstybinis reguliavimas, privatizuojamos viešosios įmonės, privataus sektoriaus vadybos patirtis buvo perkeliama į viešąjį valdymą. Be to, vis plačiau buvo naudojami ir naujoviški viešųjų paslaugų teikimo ir infrastruktūros plėtojimo būdai, pavyzdžiui, viešojo ir privataus sektorių partnerystė.“
Viešojo ir privataus sektorių partnerystė užima svarbią vietą kiekvienos valstybės ekonomikoje, kadangi yra matoma akivaizdi nauda visuomenei ir valstybei. Tokios partnerystės metu privatus sektorius panaudodamas savo lėšas bei patirtį gali pagerinti paslaugų teikimo kokybę.
Viešojo ir privataus sektorių partnerystė – tai viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimas. Toks bendradarbiavimas yra pagrįstas ilgalaike sutartimi, o jo esmė - „teikti tradiciškai viešojo sektoriaus kompetencijai priskiriamas paslaugas ir plėtoti šių paslaugų teikimui reikalingą infrastruktūrą.“ Viešasis sektorius negalėtų išgyventi be privataus sektoriaus, kadangi viešasis sektorius nekuria aptarnavimo paslaugų, o abipusė nauda yra sukuriama tik tada, kai bendradarbiauja abu sektoriai.
Taigi tam, kad kuo išsamiau atskleisti pasirinktą temą nusprendžiau nagrinėti aprašomuoju, analizuojamuoju metodu, o taip pat remtis būtent šiais žemiau išvardintais šaltiniais, t. y. tiek teisinio pobūdžio informaciniais šaltiniais, tiek moksliniais straipsniais, kadangi mano nuomone jie tiksliausiai atitinka mano nagrinėjamą temą.
Mano naudota literatūra:
1. Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymas. Jame nurodoma, kaip valstybė ar savivaldybės gali joms priklausantį turtą patikėjimo teise perduoti valdyti ir naudotis kitiems asmenims.

2. Lietuvos Respublikos Investicijų įstatymas. Jame nustatomos investicijų Lietuvos Respublikoje sąlygos.
3. LR Investicijų įstatymo 2 ir 4 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo ketvirtuoju1 skirsniu įstatymas
4. D.Gudelis, V.Rozenbergaitė - Viešojo ir privataus sektorių partnerystės galimybės.
5. LR Valstybės kontrolė – Valstybinio audito ataskaita “Viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas“
Taip pat naudojausi ir internete esančia medžiaga, o visos savo naudotos literatūros sąrašą pateikiau savo darbo gale.
Remiantis šiais šaltiniais savo darbe stengsiuosi parodyti kokią naudą gali teikti viešųjų ir privačiųjų sektorių partnerystė, taip pat kokių trūkumų ar neaiškumų galima įžvelgti šioje partnerystėje, bei kitus svarbius dalykus, susijusius su šia partneryste.
Darbo tipas:
Apimtis:
3588 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖ5
 • 1.1. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės atsiradimas5
 • 1.2. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės samprata5
 • 1.3. Viešieji ir privatieji sektoriai, jų apibrėžimai7
 • 1.4. Pagrindiniai viešojo ir privataus sektorių partnerystės bruožai8
 • 1.5. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės taikymo priežastys9
 • 1.6. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės taikymo sritys9
 • 1.7. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarčių esmė9
 • 1.8. Viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo būdai10
 • 1.8.1. Koncesija10
 • 1.8.2. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartys11
 • 1.9. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarčių šalys12
 • 2. VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS TEIGIAMYBĖS14
 • 3. VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS NEIGIAMYBĖS16
 • IŠVADOS17
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI18
 • KURSINIO DARBO ĮVERTINIMAS19

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Viešojo ir privataus sektorių partnerystė
Diplominis darbas Viešojo ir privataus sektorių partnerystė

Temos aktualumas. Baigiamojo darbo temos „Viešojo ir privataus sektorių partnerystė“ aktualumą sąlygoja tai, jog paskutiniu [...]

Personalo vadybos skirtumai viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoje Lietuvoje
Diplominis darbas Personalo vadybos skirtumai viešojo ir privataus sektoriaus organizacijoje Lietuvoje

Šiuolaikinėje aplinkoje personalo vadyba yra laikoma vienu iš svarbiausių veiksnių, darančių įtaką organizacijos konkurencingumui ir [...]

Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė
Prezentacija Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė

VPSP - tai valstybės arba savivaldybės institucijos ir privataus subjekto teisės aktais nustatyti bendradarbiavimo būdai [...]

Privataus bei viešojo sektorių bendradarbiavimas pagal naująją viešąją vadybą (NVV)
Referatas Privataus bei viešojo sektorių bendradarbiavimas pagal naująją viešąją vadybą (NVV)

Žmonių, gyvenančių visuomenėje tam tikri klausimai, gali būti išspręsti tik visų bendromis pastangomis. Valstybės, kaip [...]

Privataus bei viešojo sektorių bendradarbiavimas pagal naująją viešąją vadybą
Referatas Privataus bei viešojo sektorių bendradarbiavimas pagal naująją viešąją vadybą

Žmonių, gyvenančių visuomenėje tam tikri klausimai, gali būti išspręsti tik visų bendromis pastangomis. Valstybės, kaip [...]

Viešosios tvarkos samprata ir jos užtikrinimo priemonės pasienio ruože
Kursinis darbas Viešosios tvarkos samprata ir jos užtikrinimo priemonės pasienio ruože

Šiame kursiniame darbe išsamiau susipažindinama su Lietuvos policijos raida bei santykiais su kitomis valstybės institucijomis [...]

Darbuotojų motyvacijos tyrimas Šiaulių miesto viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų pavyzdžiu
Diplominis darbas Darbuotojų motyvacijos tyrimas Šiaulių miesto viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų pavyzdžiu

Temos naujumas ir aktualumas. Paskutiniuoju metu vis dažniau diskutuojama bei kasdien aktualesnė tampa darbuotojų motyvacijos [...]

Viešosios nuosavybės teisės samprata
Prezentacija Viešosios nuosavybės teisės samprata

Tai gėrybių priskyrimas visai tautai, visuomenei, neišskiriant atskirų jos dalių. Valstybės ir savivaldybių nuosavybę apjungianti nuosavybės [...]

Tarptautinės privatinės teisės samprata ir šaltiniai
Prezentacija Tarptautinės privatinės teisės samprata ir šaltiniai

Tarptautinės privatinės teisės samprata. Tarptautinės privatinės teisės reguliavimo dalykas ir metodas. Tarptautinės privatinės teisės sistema [...]

Biudžetinės įstaigos
Referatas Biudžetinės įstaigos "Profesinio rengimo centras" ir viešosios įstaigos "Regitra" viešojo sektoriaus organizacijų lyginamoji analizė

Šiuolaikinėje visuomenėje daugelis žmonių painioja biudžetines ir viešąsias įstaigas. Todėl norėdami išsiaiškinti, kuo skiriasi šios [...]

Viešosios įstaigos „X“ ir biudžetinės įstaigos „Y“ viešojo sektoriaus analizė
Referatas Viešosios įstaigos „X“ ir biudžetinės įstaigos „Y“ viešojo sektoriaus analizė

Temą „Viešosios įstaigos X ir biudžetinės įstaigos Y viešojo sektoriaus organizacijų lyginamoji analizė“ aktualu nagrinėti, nes [...]

Viešojo valdymo reforma: samprata ir priežastys
Kursinis darbas Viešojo valdymo reforma: samprata ir priežastys

Temos aktualumas: Vis labiau pasauliui globalėjant, kasdieną jam tampant vis atviresniam įvairių pasaulio šalių įtakai [...]

E. valdžios ir viešojo sektoriaus sąveika
Rašinys E. valdžios ir viešojo sektoriaus sąveika

Bet kokios veiklos efektyvesniam vykdymui pasiekti  yra pasitelkiamos šiuolaikinės informacinės ir komunikacinės technologijos. Kalbant apie [...]

Viešojo sektoriaus ekonomikos problemos Portugalijoje.
Referatas Viešojo sektoriaus ekonomikos problemos Portugalijoje.

Kiekviena valstybė yra kaip specifinis ekonominės veiklos subjektas. Visos jos siekia visiško užimtumo, ekonomikos augimo [...]