Viešojo ir privataus sektorių partnerystės samprata, teigiamybės, neigiamybės

19 psl. / 3588 žod.

Ištrauka

Mano pasirinkto darbo tema – „Viešojo ir privataus sektorių partnerystės samprata, teigiamybės, neigiamybės“.
Pasirinktos temos tikslas – savo darbe noriu išanalizuoti tokias sąvokas kaip viešasis bei privatusis sektoriai, jų partnerystė, kodėl atsirado ši partnerystė, kur ir kodėl ši partnerystė yra taikoma, kas viešojo ir privataus sektorių partnerystėje yra teigiamo, kas neigiamo.
„Paskutiniais dviem XX amžiaus dešimtmečiais, vykstant technologijų plėtrai ir globalizacijai, daugelio išsivysčiusių pasaulio šalių viešasis sektorius išgyveno reikšmingų permainų. Siekdamos efektyviai ir kokybiškai patenkinti vis didėjančius visuomenės poreikius, valstybės vykdė viešojo sektoriaus pertvarkymo reformas: buvo mažinamas biurokratinis aparatas ir valstybinis reguliavimas, privatizuojamos viešosios įmonės, privataus sektoriaus vadybos patirtis buvo perkeliama į viešąjį valdymą. Be to, vis plačiau buvo naudojami ir naujoviški viešųjų paslaugų teikimo ir infrastruktūros plėtojimo būdai, pavyzdžiui, viešojo ir privataus sektorių partnerystė.“
Viešojo ir privataus sektorių partnerystė užima svarbią vietą kiekvienos valstybės ekonomikoje, kadangi yra matoma akivaizdi nauda visuomenei ir valstybei. Tokios partnerystės metu privatus sektorius panaudodamas savo lėšas bei patirtį gali pagerinti paslaugų teikimo kokybę.
Viešojo ir privataus sektorių partnerystė – tai viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimas. Toks bendradarbiavimas yra pagrįstas ilgalaike sutartimi, o jo esmė - „teikti tradiciškai viešojo sektoriaus kompetencijai priskiriamas paslaugas ir plėtoti šių paslaugų teikimui reikalingą infrastruktūrą.“ Viešasis sektorius negalėtų išgyventi be privataus sektoriaus, kadangi viešasis sektorius nekuria aptarnavimo paslaugų, o abipusė nauda yra sukuriama tik tada, kai bendradarbiauja abu sektoriai.
Taigi tam, kad kuo išsamiau atskleisti pasirinktą temą nusprendžiau nagrinėti aprašomuoju, analizuojamuoju metodu, o taip pat remtis būtent šiais žemiau išvardintais šaltiniais, t. y. tiek teisinio pobūdžio informaciniais šaltiniais, tiek moksliniais straipsniais, kadangi mano nuomone jie tiksliausiai atitinka mano nagrinėjamą temą.
Mano naudota literatūra:
1. Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymas. Jame nurodoma, kaip valstybė ar savivaldybės gali joms priklausantį turtą patikėjimo teise perduoti valdyti ir naudotis kitiems asmenims.

2. Lietuvos Respublikos Investicijų įstatymas. Jame nustatomos investicijų Lietuvos Respublikoje sąlygos.
3. LR Investicijų įstatymo 2 ir 4 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo ketvirtuoju1 skirsniu įstatymas
4. D.Gudelis, V.Rozenbergaitė - Viešojo ir privataus sektorių partnerystės galimybės.
5. LR Valstybės kontrolė – Valstybinio audito ataskaita “Viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas“
Taip pat naudojausi ir internete esančia medžiaga, o visos savo naudotos literatūros sąrašą pateikiau savo darbo gale.
Remiantis šiais šaltiniais savo darbe stengsiuosi parodyti kokią naudą gali teikti viešųjų ir privačiųjų sektorių partnerystė, taip pat kokių trūkumų ar neaiškumų galima įžvelgti šioje partnerystėje, bei kitus svarbius dalykus, susijusius su šia partneryste.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖ5
 • 1.1. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės atsiradimas5
 • 1.2. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės samprata5
 • 1.3. Viešieji ir privatieji sektoriai, jų apibrėžimai7
 • 1.4. Pagrindiniai viešojo ir privataus sektorių partnerystės bruožai8
 • 1.5. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės taikymo priežastys9
 • 1.6. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės taikymo sritys9
 • 1.7. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarčių esmė9
 • 1.8. Viešojo ir privataus sektorių bendradarbiavimo būdai10
 • 1.8.1. Koncesija10
 • 1.8.2. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartys11
 • 1.9. Viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarčių šalys12
 • 2. VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS TEIGIAMYBĖS14
 • 3. VIEŠOJO IR PRIVATAUS SEKTORIŲ PARTNERYSTĖS NEIGIAMYBĖS16
 • IŠVADOS17
 • LITERATŪRA IR ŠALTINIAI18
 • KURSINIO DARBO ĮVERTINIMAS19

Reziumė

Autorius
ABC12345
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Viešasis administravimas
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 12, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
19 psl.

Susiję darbai

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė

Viešasis administravimas Diplominis darbas ABC12345
Temos aktualumas. Baigiamojo darbo temos „Viešojo ir privataus sektorių partnerystė“ aktualumą sąlygoja tai, jog paskutiniu metu Lietuvoje, kaip ir daugelyje kitų valstybių auga...

Viešosios politikos analizės instrumentai: sąvokos, koncepcijos, metaforos, schemos, modeliai, teorijos, paradigmos - jų prasmės, reikšmės ir kritiškas požiūris. Viešojo ir privataus, analizės ir sintezės, politikos kitų sričių kontekste sąvokų samprata

Viešasis administravimas Referatas neringusinas
Aktualumas. Viešoji politika daugiausia dėmesio skiria tam, kaip problemos iškeliamos ir artikuliuojamos, ir kaip jos įtraukiamos į politikos darbotvarkę.Tačiau be viso to yra...