Ekonomika ir verslas / Finansai

AB „Alita“ ilgalaikio mokumo analizė

0 atsiliepimų
Autorius: pikonas
Temos aktualumas. Finansinė analizė yra viena svarbiausių įmonės veiklos vertinimo sričių, kad būtų užtikrintas sėkmingas įmonės gyvavimas reiktų nuolat kokybiškai ir sistemiškai analizuoti įmonės finansinę būklę. Gavus ekonominę informaciją iš tyrimo subjekto funkcinių padalinių ir pasitelkus finansų analizės metodus bei būdus, siekiama objektyviai įvertinti tyrimo subjekto finansinę veiklą ir būklę, kad būtų galima įvertinti anksčiau priimtus sprendimus bei priimti perspektyvius valdymo sprendimus. Finansinė analizė padeda kuo anksčiau pastebėti įvairius negatyvius reiškinius įmonės veikloje, o analizės išvados leidžia imtis priemonių, kad būtų išvengta krizės ir sumažėtų pavojų grėsmė.
Finansinė analizė – tai procesas, kurio metu, taikant tam tikrus matematinius ir statistinius metodus, įmonės veiklos duomenis siekiama paversti naudinga informacija.
Problematika. Nėra verslo įmonės, kuri neturėtų nuosavo kapitalo. Nuo nuosavo kapitalo dydžio ir jo sudėties priklauso įmonės verslo plėtra, konkurencingumas ir vieta rinkoje, naujos technikos ir technologijų diegimas, gaminamos produkcijos ir teikiamų paslaugų apimtis ir kokybė bei daugelis kitų dalykų. Kiekviena nuosavo kapitalo sudedamoji dalis turi įtakos įmonės veiklos efektyvumui. Todėl labai svarbu išanalizuoti nuosavą kapitalą ir jo sudedamųjų dalių pokyčius bei jų įtaką įmonės veiklos rezultatams. Įmonės finansinei būklei didžiausią įtaką turi įsipareigojimų dydis ir trukmė. Norint įvertinti įmonės mokumą, svarbu tiksliai žinoti, kokios yra gaunamos pajamos ir kokios patiriamos išlaidos, kaip mokama kreditoriams ir tiekėjams. Mokumo rodikliams apskaičiuoti yra naudojami finansinės apskaitos duomenys.
Darbo objektas: AB „Alita“ ilgalaikis mokumas 2010-2011 m.
Darbo tikslas: atlikti AB „Alita“ ilgalaikio mokumo analizę.
Darbo uždaviniai:
1. Teoriškai išnagrinėti ilgalaikio mokumo analizės principus.
2. Išanalizuoti AB „Alita“ ilgalaikio mokumo rodiklius.
3. Išanalizuoti kokie veiksniai, turi svarbiausią įtaką AB „Alita“ ilgalaikiam mokumui.
Darbo metodai:
1. Mokslinės literatūros palyginamoji analizė.
2. Įmonės duomenų analizė.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5361 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Įsigyti

Turinys

 • Santrauka3
 • Įvadas4
 • 1. AB „Alita“ veiklos aprašymas ir informacijos šaltinių apžvalga5
 • 2. Ilgalaikio mokumo teorijos analizė7
 • 2.1. Mokumo analizė7
 • 2.2. Mokumas ir likvidumas8
 • 2.3. Įsipareigojimų įtaka įmonės mokumui ir jų analizės reikšmė9
 • 2.4 Įmonės mokumo ir pelningumo ryšys11
 • 2.5. Įmonės ilgalaikio mokumo analizė.12
 • 2.6. Ilgalaikio mokumo rodikliai.12
 • 3. Ilgalaikio mokumo analizė16
 • 3.1. AB „Alita“ ilgalaikio mokumo rodiklių analizė.16
 • Išvados ir pasiūlymai23
 • Terminų ir sąvokų žodynas24
 • Literatūros sąrašas25
 • Priedų sąrašas:
 • 1 priedas. AB „Alita“ Finansinės būklės ataskaita.
 • 2 priedas. AB „Alita“ Ilgalaikės ir trumpalaikės paskolos išperkamosios nuomos įsipareigojimai.
 • 3 priedas. Ilgalaikio mokumo rodiklių skaičiavimas.
 • 4 priedas. Ilgalaikio mokumo rodiklių skaičiavimas.

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
AB „Alita“ įmonės marketingo analizė
Referatas AB „Alita“ įmonės marketingo analizė

AB „Alitos“ vyno gamykloje pirmasis vyno lašas pasirodė dar 1963 metais. Laikas nuo bendrovės įkūrimo [...]

Įmonių grupės ”Alita” vertės pokyčių bei juos įtakojančių veiksnių analizė
Referatas Įmonių grupės ”Alita” vertės pokyčių bei juos įtakojančių veiksnių analizė

Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos [...]

Palangos ,,Gintaras“ vaikų reabilitacinės sanatorijos ilgalaikio turto analizė
Praktikos ataskaita Palangos ,,Gintaras“ vaikų reabilitacinės sanatorijos ilgalaikio turto analizė

Temos aktualumas. Viena iš didžiausių bei svarbiausių įmonės turto dalių yra ilgalaikis turtas, o nuo [...]

Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė AB “Anykščių Vynas”
Kursinis darbas Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė AB “Anykščių Vynas”

Temos aktualumas. Ilgalaikis materialusis turtas vaidina labai reikšmingą vaidmenį daugelio įmonių veikloje, nes jo neturint [...]

Ilgalaikio materialaus turto apskaita ir analizė Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro pavyzdžiu
Kursinis darbas Ilgalaikio materialaus turto apskaita ir analizė Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro pavyzdžiu

            Temos aktualumas ir svarba. Ilgalaikį materialųjį turtą turi ir naudoja visos įmonės, nepriklausomai nuo [...]

AB
Kursinis darbas AB "Anykščių vynas" mokumo būklės analizė

  Mokumas yra labai svarbi įmonės išlikimo sąlyga. Visoms įstaigoms būtina vykdyti savo įsipareigojimus. Priešingu atveju [...]

AB „LESTO“ išteklių vertinimas, ilgalaikio turto analizė
Laboratorinis darbas AB „LESTO“ išteklių vertinimas, ilgalaikio turto analizė

Kiekvienai įmonei svarbu siekti savo veiklos tikslų – pelno. Materialusis veiksnys yra vienas iš svarbiausių [...]

UAB
Referatas UAB "X" ilgalaikio turto valdymo efektyvumo analizė

TEMOS AKTUALUMAS: pelno siekimas, teikiant paslaugas ir gaminant produkciją bei ją parduodant vartotojams, yra visų [...]

AB „Alita“ finansinės būklės analizė
Referatas AB „Alita“ finansinės būklės analizė

Įmonės istorija 1963 m. Alytuje buvo įkurta Valstybinė vyno gamykla [1]. 1995 m. valstybinė firma ALITA buvo [...]

Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė įmonėje
Diplominis darbas Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė įmonėje

Kiekviena įmonė rinkoje siekia sėkmingai konkuruoti ar bendradarbiauti su klientais, bei kitomis įmonėmis. Kiekvienos įmonės [...]

 Įmonės trumpalaikio mokumo analizė
Kursinis darbas Įmonės trumpalaikio mokumo analizė

Įmonės trumpalaikio mokumo analizė, apibendrinimas.Klaipėdos valstybinė kolegija.Kursinis darbas.Darbe analizuota įmonė, užsiimanti didmenine [...]

Ilgalaikio finansinio turto apskaita
Referatas Ilgalaikio finansinio turto apskaita

Finansiniu turtu laikomas turtas, atspindintis tam tikras įmonės teises bei privilegijas, kurios atsiranda jai dalyvaujant [...]

Kretingos rajono Salantų kultūros centro ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaita
Diplominis darbas Kretingos rajono Salantų kultūros centro ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaita

Darbo objektas: Kretingos rajono Salantų kultūros centro ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai Tikslas: išanalizuoti ilgalaikių ir trumpalaikių [...]

Ilgalaikiai finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas UAB „Degalinė“
Diplominis darbas Ilgalaikiai finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas UAB „Degalinė“

Temos aktualumas ir problematika. Kiekvienos įmonės veiklos rezultatus įtakoja daugelis veiksnių. Globalios ekonomikos procesų poveikyje [...]

Lojalumo programos analizė
Tyrimas Lojalumo programos analizė

Darbe pristatoma "lojalumo" samprata ir svarba. Kartu pristatomas "Camelia" vaistinių tinklas bei jų lojalumo programa [...]