AB „Alita“ ilgalaikio mokumo analizė

29 psl. / 5361 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas. Finansinė analizė yra viena svarbiausių įmonės veiklos vertinimo sričių, kad būtų užtikrintas sėkmingas įmonės gyvavimas reiktų nuolat kokybiškai ir sistemiškai analizuoti įmonės finansinę būklę. Gavus ekonominę informaciją iš tyrimo subjekto funkcinių padalinių ir pasitelkus finansų analizės metodus bei būdus, siekiama objektyviai įvertinti tyrimo subjekto finansinę veiklą ir būklę, kad būtų galima įvertinti anksčiau priimtus sprendimus bei priimti perspektyvius valdymo sprendimus. Finansinė analizė padeda kuo anksčiau pastebėti įvairius negatyvius reiškinius įmonės veikloje, o analizės išvados leidžia imtis priemonių, kad būtų išvengta krizės ir sumažėtų pavojų grėsmė.
Finansinė analizė – tai procesas, kurio metu, taikant tam tikrus matematinius ir statistinius metodus, įmonės veiklos duomenis siekiama paversti naudinga informacija.
Problematika. Nėra verslo įmonės, kuri neturėtų nuosavo kapitalo. Nuo nuosavo kapitalo dydžio ir jo sudėties priklauso įmonės verslo plėtra, konkurencingumas ir vieta rinkoje, naujos technikos ir technologijų diegimas, gaminamos produkcijos ir teikiamų paslaugų apimtis ir kokybė bei daugelis kitų dalykų. Kiekviena nuosavo kapitalo sudedamoji dalis turi įtakos įmonės veiklos efektyvumui. Todėl labai svarbu išanalizuoti nuosavą kapitalą ir jo sudedamųjų dalių pokyčius bei jų įtaką įmonės veiklos rezultatams. Įmonės finansinei būklei didžiausią įtaką turi įsipareigojimų dydis ir trukmė. Norint įvertinti įmonės mokumą, svarbu tiksliai žinoti, kokios yra gaunamos pajamos ir kokios patiriamos išlaidos, kaip mokama kreditoriams ir tiekėjams. Mokumo rodikliams apskaičiuoti yra naudojami finansinės apskaitos duomenys.
Darbo objektas: AB „Alita“ ilgalaikis mokumas 2010-2011 m.
Darbo tikslas: atlikti AB „Alita“ ilgalaikio mokumo analizę.
Darbo uždaviniai:
1. Teoriškai išnagrinėti ilgalaikio mokumo analizės principus.
2. Išanalizuoti AB „Alita“ ilgalaikio mokumo rodiklius.
3. Išanalizuoti kokie veiksniai, turi svarbiausią įtaką AB „Alita“ ilgalaikiam mokumui.
Darbo metodai:
1. Mokslinės literatūros palyginamoji analizė.
2. Įmonės duomenų analizė.


Turinys

 • Santrauka3
 • Įvadas4
 • 1. AB „Alita“ veiklos aprašymas ir informacijos šaltinių apžvalga5
 • 2. Ilgalaikio mokumo teorijos analizė7
 • 2.1. Mokumo analizė7
 • 2.2. Mokumas ir likvidumas8
 • 2.3. Įsipareigojimų įtaka įmonės mokumui ir jų analizės reikšmė9
 • 2.4 Įmonės mokumo ir pelningumo ryšys11
 • 2.5. Įmonės ilgalaikio mokumo analizė.12
 • 2.6. Ilgalaikio mokumo rodikliai.12
 • 3. Ilgalaikio mokumo analizė16
 • 3.1. AB „Alita“ ilgalaikio mokumo rodiklių analizė.16
 • Išvados ir pasiūlymai23
 • Terminų ir sąvokų žodynas24
 • Literatūros sąrašas25
 • Priedų sąrašas:
 • 1 priedas. AB „Alita“ Finansinės būklės ataskaita.
 • 2 priedas. AB „Alita“ Ilgalaikės ir trumpalaikės paskolos išperkamosios nuomos įsipareigojimai.
 • 3 priedas. Ilgalaikio mokumo rodiklių skaičiavimas.
 • 4 priedas. Ilgalaikio mokumo rodiklių skaičiavimas.

Reziumė

Autorius
pikonas
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€7.56
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 17, 2013
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
29 psl.

Susiję darbai

Ediko ūkio finansinė analizė

Finansai Referatas 2013 m. brigita99
Ediko ūkis susikūrė 1999 m. Kupiškio rajone (ūkininkas nesutiko skelbti savo tikslaus adreso ir ūkio rekvizitų). Ediko ūkis verčiasi žemės ūkio veikla, ūkis...

AB "Anykščių vynas" mokumo būklės analizė

Finansai Kursinis darbas 2014 m. nori123
Mokumas yra labai svarbi įmonės išlikimo sąlyga. Visoms įstaigoms būtina vykdyti savo įsipareigojimus. Priešingu atveju įmonė praranda autoritetą ir gebejimą konkuruoti...

Įmonės trumpalaikio mokumo analizė

Finansai Kursinis darbas 2014 m. lina sam
Įmonės trumpalaikio mokumo analizė, apibendrinimas.Klaipėdos valstybinė kolegija.Kursinis darbas.Darbe analizuota įmonė, užsiimanti didmenine prekyba. Naudotos pagrindinės analizės rūšis – vertikalioji, horizontalioji....