Ilgalaikių mokėtinų sumų apskaita

30 psl. / 5599 žod.

Ištrauka

Mokėjimų apskaita arba kitaip prisiimtų arba suteiktų įsipareigojimų vykdymas yra ko gero vienas iš svarbiausių apskaitinių veiksmų, kurie vyksta įmonėje. Juk turbūt ir taip aišku, jog jeigu nebus sekama mokėjimų eiga , (t.y. pirkimai, pardavimai, skolos tiekėjams, pirkėjų skolos...) įmonė negalės ilgai gyvuoti. Gali atsitikti taip, kad išlaidos viršys pajamas. Tokiu atveju įmonė tiesiog paskelbs bankrotą. Todėl nuo 2005 metų Lietuvoje buvo įvesta nauja buhalterinė apskaitos tvarka, kuri daugiau dėmesio skyrė įsipareigojimų apskaitai. Buvo išleisti du gana sudėtingi įsipareigojimų apskaitą reglamentuojantys Verslo apskaitos standartai (VAS): 18 VAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ bei 19 VAS „Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai“. Pradėtos dažniau vartoti anksčiau retos sąvokos: finansiniai įsipareigojimai, atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai.
Šiame darbe noriu aptarti įsipareigojimų sąvoka. Kokius privalumus ir trūkumus turi atskiros įsipareigojimų grupės, Aprašysiu, kas sudaro finansinius įsipareigojimus, kaip jie grupuojami ,jų pripažinimą, įvertinimą, nurašymą, ,jų tikrąją vertę bei vertės pasikeitimo pelną ir nuostolius, nepamirštant ir atidėjimų, su jų neapibrėžtais įsipareigojimais, lizingą bei per inventorizaciją rastų įsipareigojimų neatitikimų registraciją., kaip įsipareigojimų buhalterinė apskaita atrodo praktiškai. Tai ir bandysiu aptarti šiame darbe.


Turinys

 • Įžanga3
 • 1. Įsipareigojimai, jų apskaita4
 • 1.1. Įsipareigojimų rūšys4
 • 1.1.1. Įprastiniai įsipareigojimai4
 • 1.1.2. Atidėjimai5
 • 1.1.3. Neapibrėžtieji įsipareigojimai7
 • 1.2. Finansiniai įsipareigojimai7
 • 1.3. Įsipareigojimų grupavimas9
 • 1.4. Ilgalaikių mokėtinų sumų apskaita11
 • 1.4.1. Financinės skolos12
 • 1.4.2. Prekybos skolos13
 • 1.4.3. Avansu gautos sumos pagal pasirašytus vekselius14
 • 1.4.4. Lizingas16
 • 1.4.5. Skolos sąskaitų užrašymas18
 • 2. Praktinė ilgalaikių mokėjimų apskaita19
 • 2.2. Įmonės balansas19
 • 2.2. Bendrasis žurnalas21
 • Išvados29
 • Literatūra30

Reziumė

Autorius
meduolis
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€8.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 24, 2013
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
30 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
sdfg

Susiję darbai

Ilgalaikio materialaus turto apskaita įmonėje

Apskaita Diplominis darbas 2016 m. gabrieleluk
diplominiame darbe vaizdžiai aprašyta IMT apskaita įmonėje, pasitelkiant įvairius paveikslus, diagramas ir lenteles. analizuoti galiojantys IMT apskaitos įstatymai, teisės aktai. Antroje dalyje išsamiai...