Ekonomika ir verslas / Apskaita

Ilgalaikių mokėtinų sumų apskaita

1 atsiliepimas
Autorius:
Mokėjimų apskaita arba kitaip prisiimtų arba suteiktų įsipareigojimų vykdymas yra ko gero vienas iš svarbiausių apskaitinių veiksmų, kurie vyksta įmonėje. Juk turbūt ir taip aišku, jog jeigu nebus sekama mokėjimų eiga , (t.y. pirkimai, pardavimai, skolos tiekėjams, pirkėjų skolos...) įmonė negalės ilgai gyvuoti. Gali atsitikti taip, kad išlaidos viršys pajamas. Tokiu atveju įmonė tiesiog paskelbs bankrotą. Todėl nuo 2005 metų Lietuvoje buvo įvesta nauja buhalterinė apskaitos tvarka, kuri daugiau dėmesio skyrė įsipareigojimų apskaitai. Buvo išleisti du gana sudėtingi įsipareigojimų apskaitą reglamentuojantys Verslo apskaitos standartai (VAS): 18 VAS „Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai“ bei 19 VAS „Atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas bei pobalansiniai įvykiai“. Pradėtos dažniau vartoti anksčiau retos sąvokos: finansiniai įsipareigojimai, atidėjimai, neapibrėžtieji įsipareigojimai.
Šiame darbe noriu aptarti įsipareigojimų sąvoka. Kokius privalumus ir trūkumus turi atskiros įsipareigojimų grupės, Aprašysiu, kas sudaro finansinius įsipareigojimus, kaip jie grupuojami ,jų pripažinimą, įvertinimą, nurašymą, ,jų tikrąją vertę bei vertės pasikeitimo pelną ir nuostolius, nepamirštant ir atidėjimų, su jų neapibrėžtais įsipareigojimais, lizingą bei per inventorizaciją rastų įsipareigojimų neatitikimų registraciją., kaip įsipareigojimų buhalterinė apskaita atrodo praktiškai. Tai ir bandysiu aptarti šiame darbe.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5599 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įžanga3
 • 1. Įsipareigojimai, jų apskaita4
 • 1.1. Įsipareigojimų rūšys4
 • 1.1.1. Įprastiniai įsipareigojimai4
 • 1.1.2. Atidėjimai5
 • 1.1.3. Neapibrėžtieji įsipareigojimai7
 • 1.2. Finansiniai įsipareigojimai7
 • 1.3. Įsipareigojimų grupavimas9
 • 1.4. Ilgalaikių mokėtinų sumų apskaita11
 • 1.4.1. Financinės skolos12
 • 1.4.2. Prekybos skolos13
 • 1.4.3. Avansu gautos sumos pagal pasirašytus vekselius14
 • 1.4.4. Lizingas16
 • 1.4.5. Skolos sąskaitų užrašymas18
 • 2. Praktinė ilgalaikių mokėjimų apskaita19
 • 2.2. Įmonės balansas19
 • 2.2. Bendrasis žurnalas21
 • Išvados29
 • Literatūra30

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
sdfg
, 2015-12-15

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Gautinų sumų apskaita ir analizė įmonėje
Kursinis darbas Gautinų sumų apskaita ir analizė įmonėje

Materialiniam visuomenės gyvenimo pagrindui sukurti būtina ūkinė veikla, kurios dėka visuomenės nariai gali tenkinti savo [...]

Kretingos rajono Salantų kultūros centro ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaita
Diplominis darbas Kretingos rajono Salantų kultūros centro ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų apskaita

Darbo objektas: Kretingos rajono Salantų kultūros centro ilgalaikiai ir trumpalaikiai įsipareigojimai Tikslas: išanalizuoti ilgalaikių ir trumpalaikių [...]

Ilgalaikio finansinio turto apskaita
Referatas Ilgalaikio finansinio turto apskaita

Finansiniu turtu laikomas turtas, atspindintis tam tikras įmonės teises bei privilegijas, kurios atsiranda jai dalyvaujant [...]

Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė AB “Anykščių Vynas”
Kursinis darbas Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė AB “Anykščių Vynas”

Temos aktualumas. Ilgalaikis materialusis turtas vaidina labai reikšmingą vaidmenį daugelio įmonių veikloje, nes jo neturint [...]

Ilgalaikio materialaus turto apskaita ir analizė Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro pavyzdžiu
Kursinis darbas Ilgalaikio materialaus turto apskaita ir analizė Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro pavyzdžiu

            Temos aktualumas ir svarba. Ilgalaikį materialųjį turtą turi ir naudoja visos įmonės, nepriklausomai nuo [...]

Ilgalaikio materialiaus turto apskaita
Kursinis darbas Ilgalaikio materialiaus turto apskaita

   Kiekvienoje įmonėje buhalterinė apskaita yra labai svarbi ir būtina. Su apskaitos procesais tiesiogiai ar [...]

Ilgalaikio materialaus turto apskaita įmonėje
Diplominis darbas Ilgalaikio materialaus turto apskaita įmonėje

Baigiamajame darbe nagrinėjama  ilgalaikio materialaus turto apskaita. Įmonės ilgalaikis materialusis turtas sudaro labai svarbią įmonės [...]

Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė įmonėje
Diplominis darbas Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė įmonėje

Kiekviena įmonė rinkoje siekia sėkmingai konkuruoti ar bendradarbiauti su klientais, bei kitomis įmonėmis. Kiekvienos įmonės [...]

Ilgalaikio materialaus turto apskaita
Kursinis darbas Ilgalaikio materialaus turto apskaita

Įvadas Apskaita – nuoseklus įmonės atliktų ūkinių operacijų fiksavimas bei jų analizavimas, būsimųjų įvykių prognozavimas. Beveik [...]

Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos ypatumai UAB “X”
Diplominis darbas Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos ypatumai UAB “X”

Darbo aktualumas - Beveik kiekvienos įmonės sėkmingai veiklai reikalingos tam tikros sąlygos, taip pat ir [...]

Mokesčių apskaičiavimas
Prezentacija Mokesčių apskaičiavimas

1. Mokesčių deklaracijos sąvoka, deklaracijos pateikimo būdai ir terminai; 3. Mokesčio apskaičiavimo tvarka. 4. Mokesčio apskaičiavimo [...]

Rugines duonos cecho sąnaudų ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas
Kursinis darbas Rugines duonos cecho sąnaudų ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas

Darbo aktualumas. Įmonėje bus gaminami 2 gaminiai:rugine ir namine duona.. Bus reikalingos patalpos, kuriose bus [...]

AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita
Diplominis darbas AB “Rokiškio sūris” trumpalaikio turto apskaita

Temos aktualumas. Trumpalaikis turtas yra būtinas kiekvienos įmonės veiklai vykdyti. Trumpalaikis turtas yra vienas iš [...]

Duonos cecho sąnaudų ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas
Duonos cecho sąnaudų ir ekonominių rodiklių apskaičiavimas

Darbo tikslas: geriau įsisavinti ekonomikos dalyko temas; praktiškai pritaikyti ekonomikos dalyke įgytas žinias ir įgūdžius; geriau pasirengti egzaminui; ugdyti [...]

Darbo užmokesčio dokumentacija ir apskaita UAB “X”
Diplominis darbas Darbo užmokesčio dokumentacija ir apskaita UAB “X”

Temos aktualumas. Darbo apmokėjimas visada buvo aktuali socialinė, teisinė ir ekonominė problema. Įžengus į XXI [...]