Kainodaros organizavimas AB “Žemaitijos pienas”

27 psl. / 4939 žod.

Ištrauka

Kainodaros politika – tai sritis, kurią kiekvienas verslininkas turi išmanyti, norėdamas užsitikrinti patogią nišą rinkoje. Dažnas kiekvieną dieną priima sprendimus, kurie siejasi su kainodaros klausimais: sudarinėja kainoraščius, dalyvauja derybose dėl palankesnių kainų, prekybai skatinti taiko nuolaidas ir pan. Tačiau paminėti veiksmai neretai turi momentinį pobūdį. Kainodaros klausimus panagrinėti giliau verčia šių dienų realijos: praėjo laikai, kai galima buvo be atodairos taikyti nuolaidas siekiant prisivilioti pirkėjus - spaudžiant aštrėjančiai konkurencijai kainos natūraliai mažėjo. Tačiau mažėjo pelno sąskaita ir didelės erdvės taikyti nuolaidas neliko. Tokių įmonių darbuotojams tenka ieškoti alternatyvų vykdomai kainų politikai. Efektyviau kainodaroje remtis ne pavieniais veiksmais, o klausimus spręsti kompleksiškai, žvelgiant į šią problemą kaip į procesą. Kainos apibrėžimas gali būti nusakomas kaip marketingo instrumentas arba kaip prekės vertės piniginė išraiška. Kainos pagrindu vyksta prekių mainai, todėl kaina yra pagrindinis viso prekinio ūkio reguliatorius.
Darbo tikslas - aptarti kainodaros objektą, bei kainodaros organizavimą AB ,,Žemaitijos pienas”, taip pat apskaičiuoti geriamojo jogurto “Magija” kainą.

Darbo uždaviniai:
• Pateikti teorinę medžiagą, kuri apibūdintų kainodaros objektą.
• Apibūdinti pasirinktą įmonę, rinką, kurioje įmonė veikia;
• Išnagrinėti įmonės prekės kainos nustatymo principus;
• Apžvelgti įmonės esamos kainodaros strategiją;
• Pateikti išvadas ir pasiūlymus.


Turinys

 • Turinys2
 • Įvadas3
 • Teorinė dalis4
 • Kainų politikos tikslų nustatymas4
 • Kainodaros esmė ir tikslai5
 • Kainų politikai įtakos turintys veiksniai7
 • Kainos nustatymo metodai7
 • Kainodara skirtinguose rinkos etapuose8
 • Kainų strategijos10
 • Kainų keitimo strategijos10
 • Nuolaidos11
 • Kainodaroje daromos klaidos12
 • Praktinė dalis13
 • Kainodaros organizavimas AB ,,Žemaitijos pienas”13
 • Trumpa AB ,,Žemaitijos pienas” istorija13
 • Gamybos (paslaugų) charakteristika13
 • Pagrindiniai produktai14
 • Realizavimo rinkos14
 • Šalis15
 • Rizikos veiksniai, susiję su veikla15
 • Patentai, licencijos, kontraktai15
 • Konkurentai16
 • AB ,,Žemaitijos pienas” kainos nustatymo pricipai17
 • Geriamojo jogurto “Magija” kainos skaičiavimas EXW sąlygomis17
 • Produkto pardavimo vartotojui kainos nustatymas18
 • Kainos nustatymas nenuostolingumo metodu18
 • Optimalaus kainų lygio nustatymas20
 • Esama įmonės kainodaros strategija, taikomos kainų nuolaidos25
 • Išvados ir pasiūlymai25
 • Literatūros sąrašas27

Reziumė

Autorius
meduolis
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€8.05
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 24, 2013
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
27 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Ačiū už darbą. :) Geros dienos!

Susiję darbai

Kainodaros organizavimas UAB “Lelija”

Rinkodara Kursinis darbas 2011 m. meduolis
Šio kursinio projekto tikslas – smulkiai ir kuo nuodugniau išanalizuoti akcinės bendrovės „Lelija“ kainodaros organizavimo, bei strategijos ypatumus. Tyrimo objektas – išsiaiškinti kaip...

Kainodaros organizavimas UAB “x”

Rinkodara Kursinis darbas 2007 m. donatas
Kainodara sudėtingas prekių rinkos konjunktūros mechanizmas, tai tam tikras rinkos barometras. Kainą parodo visą kainodaros veiksnių sistemą. Jos nustatymas yra vienas svarbiausių įmonės...

Kainodaros organizavimas įmonėje UAB „Refra“

Rinkodara Kursinis darbas 2011 m. meduolis
Kainodara – tai visų kainą formuojančių, psichologinių, socialinių, politinių, rinkos ir kitokių veiksnių sistema. Kaina atspindi visą kainodaros veiksnių sistemą: sąnaudų dinamiką, darbo...

Kainodara, kainų nustatymo metodai

Rinkodara Referatas iiiiingrida
Kaina yra labai svarbus įmonės ekonominis rodiklis, kuris yra priemonė įmonės tikslams pasiekti. Teisinga kainodaros metodika ir protinga taktika, nuosekliai įgyvendinama ir gerai...

Kainodaros organizavimas UAB "X"

Rinkodara Kursinis darbas 2015 m. wwwww
Tarp pirkėjų ir pardavėjų mainų metu nusistovėjusi kaina šiandien yra lyg „signalas“ gamintojui apie vertės pripažinimą. Kainos nustato gamybos struktūrą, daro lemiamą poveikį...