Modeliavimo principų taikymas nustatant reikalavimus sistemai

25 psl. / 4874 žod.

Ištrauka

Šiuolaikiniame pasaulyje informacinės technologijos, informacinės sistemos bei pati informacija turi vis svarbesnį vaidmenį, nes dažnai informacinių technologijų sprendimai bei veiksmai turi didelę reikšmę organizacijos veiklos procesams. Dabartinės organizacijos yra neatsiejamos nuo besiplečiančių informacinių technologijų, kurių sėkmė kartais priklauso nuo sugebėjimų rinkti, kaupti, saugoti, apdoroti ir skleisti informaciją. Įmonės kiekvieną dieną susiduria su dideliu informacijos kiekiu, kurią yra itin svarbu atsirinkti būtiną informaciją ir ją tinkamai pritaikyti reaguojant į esančius pokyčius bei naują informaciją. Taigi informacinės sistemos (IS) įdiegimas organizacijoje gali padėti išspręsti šias problemas. Informacinė sistema turi padėti valdyti ir analizuoti visus įmonės duomenis vienos programos pagalba. Pagrindinė jos paskirtis palengvinti įmonės vadovams ir personalui valdyti, analizuoti, prognozuoti ir ieškoti duomenis bei informaciją. Taip pat sistemos modeliavimas padeda suprasti ir išanalizuoti analitikui kuriamos sistemos veikimą, padeda atskleisti keliamus reikalavimus informacinei sistemai bei tobulinti toliau esamą ar kuriamą sistemą. Sistemos modeliavimas – tai tam tikras būdas aprašyti tikrovę su turima informacija bei sisteminti ir klasifikuoti surinktas žinias. Tagi pagrindinis šio darbo tikslas – išsiaiškinti sistemos modeliavimo principus bei keliamus reikalavimus sistemai. Pagrindiniai šio darbo uždaviniai:
1. aptarti keliamų reikalavimų sampratą informacinei sistemai;
2. išsiaiškinti modeliavimo taikymo esmę bei pagrindinius modeliavimo etapus;
3. apžvelgti pasirinktą pagrindinę modeliavimo priemonę;
4. pateikti keletą pavyzdžių pagal modeliavimo priemonę.
Kursinis darbas susideda iš įvado, trijų dalių bei išvadų. Pirmojoje dalyje aptarsiu informacinės sistemos reikalavimus ir jų nustatymą. Smulkiau apžvelgsiu sistemos kūrimą bei kūrimo etapus, reikalavimų sampratą bei kaip yra nustatomi reikalavimai. Antra šio darbo dalis yra apie modeliavimą: kokia yra jo pagrindinė esmė, kokie vyrauja modelių tipai bei kokie pagrindiniai modeliavimo etapai. Trečiojoje dalyje apžvelgsiu vieną iš programinių priemonių, kuri yra taikoma modeliavimui. Taip pat pateiksiu kelis pagrindinius diagramų pavyzdžius, kaip yra modeliuojami reikalavimai. Aptarsiu panaudojimo atvejų, klasių, veiklos bei sekų diagramų esmę.


Turinys

 • Turinys
 • Įvadas3
 • 1. Informacinės sistemos reikalavimai ir jų nustatymas4
 • 1.1. Sistemos kūrimas bei kūrimo etapai4
 • 1.2. Reikalavimų samprata6
 • 1.3. Reikalavimų nustatymas7
 • 2. Modeliavimo samprata8
 • 2.1. Modeliavimo esmė8
 • 2.2. Modelių tipai9
 • 2.3. Pagrindiniai modeliavimo etapai12
 • 3. Programinė priemonė naudojama modeliavimui14
 • 3.1. Panaudojimo atvejų diagrama16
 • 3.2. Klasių diagrama18
 • 3.3. Veiklos diagrama19
 • 3.4. Sekų diagrama22
 • Išvados23
 • Literatūra ir šaltiniai24

Reziumė

Autorius
dowiliukas91
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Informatika
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 18, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
25 psl.

Susiję darbai

UDDI technologijos principai

Informatika Referatas jurgute
Nauja interneto taikomųjų programų rūšis yra web servisai. Jie gali vykdyti tiek paprastas užklausas, tiek ir sudėtingus verslo procesus. Web servisų naudojimas internetinių...

Įsilaužimų aptikimo sistema

Informatika Referatas 2012 m. meduolis
Didėjant interneto paklausai vartotojų tarpe, atsiranda daugiau ir įsilaužėlų į įvairias sistemas. Kadangi internetu platinami ne tik vieši, bet skelbiami privatūs duomenys –...

Kompiuterių tinklo modeliavimas ir projektavimas

Informatika Praktikos ataskaita 2018 m. inesa10
Suprojektuotas ir sumodeliuotas Kelmės rajono 5 mokyklų (Liolių, Grinių, Vaiguvos, Kražių, Užvenčio) kompiuterių tinklas, panaudojant Cisco Packet Tracer Student programą. Pateikiamos iliustracijos.