UAB „Junaja“ plėtros galimybių vertinimas

31 psl. / 5767 žod.

Ištrauka

Šiuolaikiniame verslo pasaulyje dirbančios įmonės susiduria su ekonomikos nuosmukiu, didele konkurencija, o tai verčia ieškoti naujų būdų išsilaikyti rinkoje. Būtent skirtingos verslo situacijos, vartotojų poreikiai ir konkurentų elgesys skatina nuolat ieškoti naujų sprendimų savo produkcijai ar paslaugoms. Ieškojimas naujų sprendimų, įrodo, jog bet kuris verslas daugiau ar mažiau priklauso nuo aplinkos ir konkurencijos sąlygų.
Labai svarbu numatyti ir įvertinti aplinkybes, galinčias įtakoti institucijos plėtros realizavimą, nustatyti tyrimo ir galimybių situacijos strategiją. Sparčiai keičiantis tiek išorinėms tiek vidinėms sąlygoms nėra lengva prognozuoti pokyčius ir plėtros galimybes. Verslo plėtra gali būti aktuali ne vien dėl ekonominių priežasčių, o taip pat dėl socialių ir visuomeninių. Verslas be plėtros galimybių, veikiamas konkurencijos ir kitų veiksnių, yra pasmerktas sąstingiui ir žūčiai. Plečiantis įmonei, sukuriamos naujos darbo vietos, mažinamas nedarbo lygis. Socialinis efektyvumas rodo teigiamus pokyčius pritaikius tyrimo rezultatus praktikoje.
Stiprios konkurencijos sąlygomis įmonės įgaus pranašumą, jeigu sugebės nusibrėžti ir įgyvendinti trumpalaikius, bei ilgalaikius tikslus. Strategijos parengimas ypač aktualus, kai reikia numatyti paslaugų ir prekių paklausą, išsilaikyti rinkoje ir gauti pelno. Kiekvienos įmonės stabilumo garantas yra strateginis planavimas. Tik turėdamos tinkamai apibrėžtą veiklos strategiją, įmonės išgyvens konkurencinėje kovoje, laiku priims strateginius sprendimus, kuriuos įgyvendinus sėkmingai prisitaikys prie aplinkos pokyčių.
Temos aktualumas. Žinių ir patirties apie subalansuotą plėtros realizavimą reikia visoms verslo įmonėms, nepriklausomai nuo to, ar tai prekes gaminanti, ar parduodanti, ar paslaugas siūlanti įmonė. Labai svarbu išanalizuoti strateginės plėtros apibrėžimus, jos įtaką įmonės veiklai, konkurencingumui bei tobulinimui. Darbe buvo remiamasi moksline literatūros analize, bei praktiniu tyrimu. Pagrindiniu uždaviniu buvo plėtros galimybių įvertinimas teoriniu ir praktiniu aspektais.
Darbo tikslas - atlikus UAB „Junaja“ veiklos analizę, įvertinti plėtros galimybes.
Tyrimo objektas - UAB „Junaja“ plėtros strategijos formavimo galimybės.
Atsižvelgiant į išsikeltą darbo tikslą, šiame darbe siekiama įgyvendinti šiuos uždavinius:
1. Aptarti strateginės plėtros teorinius aspektus;
2. Išnagrinėti įmonių veiklos tyrimo metodus teoriniame kontekste;
3. Atlikti UAB „Junaja“ veiklos analizę;
4. Išanalizuoti strateginės plėtros pritaikymo galimybes UAB „Junaja“ veikloje bei pateikti pasiūlymą, kaip formuoti įmonės filosofiją, misiją, viziją, vertybes.
Tyrimo metodai:
1. Literatūros šaltinių analizė – atlikta, siekiant aptarti strateginės plėtros teorinius aspektus bei išnagrinėti įmonių veiklos tyrimo metodus teoriniame kontekste;
2. Įmonės vidinių dokumentų analizė – atlikta, siekiant atlikti UAB „Junaja“ veiklos analizę;
3. Interviu - atliktas, siekiant ištirti esama situaciją įmonėje, bei įmonės planuojamą veiklą ateityje.

Praktinis darbo reikšmingumas. Praktinėje dalyje atlikto tyrimo bei jo nagrinėjimo rezultatai, bei pasiūlymai yra naudingi tiek UAB „Junaja“, tiek bet kuriai bendrovei užsiimančiai panašia veikla. Darbe naudotasi mokomąja literatūra, moksliniais straipsniais, žodynais, iš bendrovės gautais duomenimis bei pirminiais duomenimis, surinktais interviu metu.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1 TEORINIAI STRATEGINĖS PLĖTROS PAGRINDAI5
 • 1.1 Strateginio valdymo samprata5
 • 1.2 Strateginės plėtros teorinė analizė8
 • 2 ĮMONIŲ VEIKLOS TYRIMO METODAI TEORINIAME KONTEKSTE10
 • 2.1 Makro ir mikro aplinkos analizė10
 • 2.2 SSGG analizės teorinės gairės11
 • 2.3 M. Porter penkių konkurencinių jėgų modelio charakteristika12
 • 2.4 Bostono matricos pagrindiniai aspektai14
 • 3 UAB „JUNAJA“ VEIKLOS ANALIZĖ16
 • 3.1 Bendra UAB „Junaja“ veiklos charakteristika16
 • 3.2 UAB “Junaja” veiklos charakteristika pagal įvairias metodikas17
 • 4 STRATEGINĖS PLĖTROS PRITAIKYMO GALIMYBĖS UAB „JUNAJA“ VEIKLOJE20
 • 4.1 Tyrimo charakteristika20
 • 4.2 Tyrimo duomenų analizė20
 • IŠVADOS23
 • SUMMARY25
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS26
 • PRIEDAI27

Reziumė

Autorius
m.avdejenkov
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 19, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
31 psl.

Susiję darbai

Inovacijos projektavimo ekonominis vertinimas

Vadyba Referatas 2013 m. jurgute
Elektros energijos poreikiai pasaulyje nuolat didėja, elektros naudojimas pasižymi paprastumu ir universalumu. Be to, nuo elektros energijos ūkio priklauso kitų ūkio šakų vystymasis....

Transporto įmonės plėtros galimybių analizė

Vadyba Kursinis darbas 2015 m. studentas2015
Transporto paslaugų įmonės yra labai reikšmingos tiek valstybei, tiek visuomenei. Transporto paslaugos užtikrina prekybos egzistavimą ir klestėjimą, nes jų dėka gamybos procese...