Taikomieji mokslai / Elektronika

Pereinamųjų procesų skaičiavimas tiesinėse elektros grandinėse

0 atsiliepimų
Autorius:
Elektros grandinės darbo režimas, kai srovė bei įtampa laikui bėgant nekinta (nuolatinės srovės grandinėse) arba yra periodinės laiko funkcijos (kintamosios srovės grandinėse), yra vadinamas nusistovėjusiu. Bet koks grandinės struktūros arba jos parametrų pakeitimas: atskirų šakų prijungimas arba atjungimas, pasyviųjų elementų arba energijos šaltinių parametrų keitimas – sutrukdo šakų srovių bei įtampų periodinį kitimo pobūdį, t.y. grandinės darbo režimas tampa nenusistovėjusiu.
Bet koks šuoliškas pasikeitimas grandinėje (akyviųjų ar pasyviųjų grandinės šakų arba elementų prijungimas, atjungimas ar perjungimas), kuriam įvykus pasikeičia grandinės elementų parametrai ar schema, vadinamas komutacija.

Reaktyviuosiuose imtuvuose – ritėse ir kondensatoriuose – elektros energija yra kaupiama jų magnetiniame ar elektriniame lauke arba grąžinama šaltiniui. Pakisti šuoliu per laiką t=0 energija galetų tik tokioje ritėje ar kondensatoriuje, kurių galia ir yra be galo didelė. To būti negali, todėl ilgesni ar trumpesni pereinamieji procesai ritėse ir kondensatoriuose yra neišvengiami.
Kai kuriais atvejais pereinamasis procesas yra normalus grandinės darbo režimas. Taip veikia relaksaciniai generatoriai, elektriniai filtrai, impulsiniai suvirinimo įrenginiai, impulsinės lempos, skaičiavimo technikos loginiai elementai.
Antra vertus, pereinamasis procesas gali tapti avariniu grandinės režimu, kurio metu srovė ar įtampa gali būti didesnė, negu buvusio ar būsimo stacionarinio režimo.
Pereinamojo proceso sparta priklauso tik nuo grandinės parametrų. Pavyzdžiui, kondensatoriaus įkrovimas truks tuo ilgiau, kuo didesnė bus jo elektrinė talpa C ir didesnė rezistoriaus varža R. Paprastai yra apskaičiuojama tiriamosios grandinės laiko konstanta , iš kurios didumo galima spręsti, kiek praktiškai truks pereinamasis procesas. Dažniausiai praėjus laikui t=3, grandinės elektrinių dydžių vertės sudaro 95 %, o po laiko t=5 – 99 % jų baigties sąlygų. Toks tikslumas praktiškai paprastai yra pakankamas, o pereinamasis procesas laikomas pasibaigusiu. Realūs procesai elektrinėse grandinėse trunka nuo dešimtųjų ar šimtųjų sekundės dalių iki kelių sekundžių.
Pereinamųjų procesų analizės tikslas – nustatyti tiesinės elektros grandinės srovių bei įtampų momentines vertes per laiko tarpą nuo pereinamojo proceso pradžios t=0. T.y. nuo to momento, kai vienas nusistovėjęs režimas staiga pakinta iki tada, kol nusistovės kitas režimas. Pereinamieji procesai gali būti nagrinėjami įvairiais metodais: klasikiniu, operaciniu, Diuamelio ir Borelio, spektriniu, būsenos kintamųjų. Metodas pasirenkamas atsižvelgiant į nagrinėjamos grandinės sudėtingumą, poveikio į grandinę pobūdį bei į pereinamųjų procesų analizės tikslą. Šiame darbe tiesinė elektros grandinė skaičiuojama klasikiniu ir operaciniu metodais.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1524 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

  • 1. ĮVADAS………………………………………………………3
  • 2. ANALITINĖ DALIS…………………………………………4
  • 3. DARBO DUOMENYS…………………………………………7
  • 4. SPRENDIMAS KLASIKINIU METODU………….…….….8
  • 5. SPRENDIMAS OPERACINIU METODU…………………13
  • 6. GRAFINĖ DALIS……………………………………………16
  • 7. IŠVADOS…………………………………………….………18
  • 8. LITERATŪRA………………………………………………19

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Pereinamųjų procesų elektros grandinėse analizė
Referatas Pereinamųjų procesų elektros grandinėse analizė

Elektros grandinės sudarymas ir braižymas. Uždavinio sprendimas klasikiniu metodu. Charakteringosios lygties patikrinimas. Integravimo konstantų A1 [...]

Lygiagrečios kintamosios srovės elektros grandinės tyrimas
Laboratorinis darbas Lygiagrečios kintamosios srovės elektros grandinės tyrimas

Įgyti žinių apie lygiagrečias kintamosios srovės elektros grandines, sujungtas iš R, L, C elementų, išmokti [...]

Elektrinės ir pastotys: trumpojo jungimo metodas,  jo skaičiavimo metodai
Referatas Elektrinės ir pastotys: trumpojo jungimo metodas, jo skaičiavimo metodai

Trumpasis jungimas - šaltinio polių sujungimas laidininku, kurio varža maža, palyginti su kitų grandinės dalių [...]

Signalų perdavimo terpės elektrinių parametrų skaičiavimas
Laboratorinis darbas Signalų perdavimo terpės elektrinių parametrų skaičiavimas

Išvada: Apskaičiavau savo regeneracinį ilgį pagal duotą leistiną regeneracinio ruožo slopinimą, tuomet pagal duotą ilgį [...]

Sudėtingų nuolatinės srovės grandinių parametrų skaičiavimas
Laboratorinis darbas Sudėtingų nuolatinės srovės grandinių parametrų skaičiavimas

Praktinio darbo tikslai: išnagrinėti metodus sudėtingų nuolatinės srovės grandinių parametrams apskaičiuoti; įvertinti Kirchhofo lygčių ir kontūrinių srovių [...]

Elementariųjų elektrinių grandinių tyrimas
Tyrimas Elementariųjų elektrinių grandinių tyrimas

    Užduotys Susipažinti su elementariosiomis elektrinėmis grandinėmis bei jų tyrimo būdais. Įsisavinti pagrindinius elektrinius parametrus, jų matavimo priemones [...]

Asinchroninės elektros pavaros patikrinamasis skaičiavimas
Kursinis darbas Asinchroninės elektros pavaros patikrinamasis skaičiavimas

Elektros pavara – tai elektromechaninis įrenginys, kuris verčia judėti darbo mechanizmus. Elektros pavaros pradėtos plačiai [...]

Elektros grandinių charakteristikų matavimas
Laboratorinis darbas Elektros grandinių charakteristikų matavimas

Darbo tikslas: susipažinti su elektros grandinių tipais, pagrindinėmis charakteristikomis, jų matavimo ir atvaizdavimo būdais, išmokti [...]

Terminės difuzijos proceso tyrimas, tranzistorių ekvivalentinių grandinių schemų sudarymas ir akustoelektroninio įtaiso projektavimas
Kursinis darbas Terminės difuzijos proceso tyrimas, tranzistorių ekvivalentinių grandinių schemų sudarymas ir akustoelektroninio įtaiso projektavimas

Elektronikos itaisu kursinis darbas. Elektroninės aparatūros ir kompiuterizuotų informacinių sistemų pagrindą sudaro puslaidininkiniai integriniai grandynai [...]

Terminės difuzijos proceso tyrimas, tranzistorių ekvivalentinių grandinių schemų sudarymas ir akustoelektroninio įtaiso projektavimas
Kursinis darbas Terminės difuzijos proceso tyrimas, tranzistorių ekvivalentinių grandinių schemų sudarymas ir akustoelektroninio įtaiso projektavimas

Šiuolaikinis žmogaus gyvenimas yra neįsivaizduojamas be įvairiausių elektroninių prietaisų. Mikroprocesoriai – pagrindinė šiandieninės technikos sudėtinė [...]

Šalto rūkymo dešrų technologinio proceso gamybos planavimas ir ekonominiai skaičiavimai
Referatas Šalto rūkymo dešrų technologinio proceso gamybos planavimas ir ekonominiai skaičiavimai

Įmonė – tai, užsiimanti ūkine veikla, organizacija, kurį vykdo vieną ar kelias jai būdingas funkcijas.

Pereinamųjų procesų RC ir RL grandyse tyrimas
Laboratorinis darbas Pereinamųjų procesų RC ir RL grandyse tyrimas

Darbo tikslas: Išmokti oscilografu nuimti signalų oscilogramas ir tirti pereinamuosius procesus paprasčiausiose grandinėse. Išsiaiškinti stačiakampių impulsų [...]

AB
Referatas AB "Žemaitijos pienas" tiekimo grandinė ir jos valdymo procesai

Kiekvienos įmonės pagrindinis tikslas yra maksimizuoti gaunama grynąjį pelną. Tam yra reikalingas tinkamas įmonės vidaus [...]

Išsišakojusios grandinės elektrinės varžos matavimas
Laboratorinis darbas Išsišakojusios grandinės elektrinės varžos matavimas

DARBO TIKSLAS: 1. Nustatyti išsišakojusios grandinės dalies bendrąją varžą. 2. Apskaičiuoti matavimo paklaidas. PRIEMONĖS: Ampermetras: tipas – astatinis(AST) [...]

Virdulio panaudotos elektros energijos skaičiavimas
Laboratorinis darbas Virdulio panaudotos elektros energijos skaičiavimas

Darbo tikslas: Panagrinėti, surasti, kiek elektros energijos išnaudoja virdulys per 1 mėnesį; per 1 metus.