AB “Lietuvos dujos” finansinis įvertinimas, planavimas ir prognozė

29 psl. / 7242 žod.

Ištrauka

Kad įmonė sėkmingai vystytų savo veiklą sistemiškai atliekama finansų vertinimas, t.y. objektyviai vertinama finansinė informacija. Tinkamas informacijos vertinimas padės priimti naudingus sprendimus. Įmonės finansinis vertinimas padeda suvokti vykstančius procesus įmonėje ir priimti optimalius sprendimus ateities veiklos plėtrai užtikrinti. Šis vertinimas leidžia atskleisti įmonės nepanaudotus rezervus, valdyti sudėtingus ūkinius procesus.
Šiame darbe bus aprašyta su AB“Lietuvos dujos“ veikla, išanalizuoti finansiniai ir kiti įmonės rodikliai, paplanuota bei atlikta finansinė prognozė.
Taip pat darbo eigoje bus paaiškinta kodėl svarbu atlikti įmonės veiklos planavimą, ką įtakoja finansiniai rodikliai, kam reikalinga atlikti prognozę.
Temos aktualumas: įmonės veiklos finansinio įvertinimo svarbumo pagrindimas.
Darbo objektas: AB „Lietuvos dujos“ veikla.
Darbo tikslas: : Įvertinti AB“ Lietuvos dujos“ 2008-2010 metų veiklą, atlikti pardavimų ir pelno planavimą ir prognozę.
Darbo uždaviniai:
• Aprašyti teorinius įmonių veiklos vertinimo, planavimo bei prognozavimo aspektus;
• Atlikti AB“ Lietuvos dujos“ 2008-2010 metų turto pokyčių bei struktūros analizę
• Atlikti AB“ Lietuvos dujos“ 2008-2010 metų įsipareigojimų bei pajamų ir pelno rodiklių analizes
• Išanalizuoti darbo išteklių rodiklius
• Pateikti AB“Lietuvos dujos“ pardavimų ir pelno planavimą ir prognozę
Darbe naudojami metodai:
• mokslinės literatūros analizė;
• periodinių leidinių, straipsnių analizė;
• darbo rodikliai; įmonės turto pokyčių rodikliai, kiti įmonės finansiniai rodikliai
• gautų duomenų susisteminimas ir analizė.


Turinys

 • ĮVADAS 2 psl
 • 1. ĮMONIŲ VEIKLOS VERTINIMO, PLANAVIMO BEI PROGNOZĖS TEORINIAI ASPEKTAI 3 psl.
 • 1.1. Įmonių veiklos vertinimo būdai, šaltiniai bei rodikliai 3 psl.
 • 1.2. Įmonių veiklos planavimo metodai 8 psl.
 • 1.3. Įmonių veiklos prognozavimas 10psl
 • 2. AB "LIETUVOS DUJOS" 2009-2011 M. VEIKLOS ĮVERTINIMAS 13psl
 • 2.1. AB „Lietuvos dujos“, įmonės veiklos aprašymas 13psl
 • 2.2. Įmonės turto pokyčių bei struktūros analizė 15psl
 • 2.3. Įmonės įsipareigojimų analizė 17psl
 • 2.4. Pajamų ir pelno rodiklių analizė 18psl
 • 2.5. Darbo rodiklių analizė 20psl
 • 3. AB "LIETUVOS DUJOS" VEIKLOS PLANAVIMAS IR PROGNOZĖ 21psl
 • IŠVADOS 26psl
 • LITERATŪRA 28psl

Reziumė

Autorius
linmat
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€8.28
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 7, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
29 psl.

Susiję darbai

UAB “Aukso gijos” teisinės aplinkos analizė

Vadyba Referatas vernita
Brangakmeniai ir taurieji metalai yra tobuliausių elementų įsikūnijimas iš visų esamų gamtoje. Profesionalo ranka suteikia tauriosioms medžiagoms eleganciją, aukštą meninę vertę ir ypatingą...

Abipusiai naudingi ryšiai su tiekėju UAB “X”

Vadyba Referatas 2011 m. linmat
Anksčiau organizacijos mažai rūpindavosi savo klientais. Vartotojai neturėjo didelio tiekėjų pasirinkimo, kitos įmonės siūlė tokią pat prastą gaminių ir paslaugų kokybę arba rinka...

Įmonės “X” planavimo principai

Vadyba Kursinis darbas 2010 m. simaandreja
Temos aktualumas. Pasak Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R „planavimas – ypatinga sprendimų rūšis, nukreipta į konkrečią ateitį, kurios savo organizacijai trokšta vadovai....