Ekonomika ir verslas / Vadyba

Darbuotojų skatinimas ir motyvacija

1 atsiliepimas
Autorius:
Didžioji dalis gaunamų pajamų iš verslo priklauso nuo to, kaip įmonės darbuotojai atlieka savo pareigas. Įmonės savininkas, norėdamas, kad jo verslas klestėtų, turi išsirinkti gerus ir kvalifikuotus darbuotojus. Tačiau tai dar nesuteikia garantijos, kad tas darbuotojas nepaliks įmonės, gavęs geresnį pasiūlymą apie didesnį užmokestį ar geresnes darbines sąlygas ir karjeros galimybes. Taip pat negalima žinoti ir to, ar darbuotojas yra pakankamai motyvuotas atlikti savo pareigas, panaudodamas visus savo sugebėjimus ir galimybes.
Lietuvos įmonės, norėdamos konkuruoti su išsivysčiusių pasaulio šalių įmonėmis, turi rasti būdus, kaip didinti darbuotojų motyvaciją ir kuo geriau panaudoti darbuotojų potencialą.
Psichologai teigia, kad žmogus turi poreikį, kai jaučia fiziologinį arba psichologinį ko nors trūkumą. poreikiai. Šie poreikiai paprastai suvokiami, sukaupus patirtį.
Temos aktualumas:
Darbdavys, norėdamas pasiekti maksimalius vykdomos veiklos rezultatus, turi atkreipti savo dėmesį į tai, kokiomis priemonėmis jis galėtų sutelkti visus darbuotojus siekti įmonės tikslų. Motyvacija itin svarbus veiksnys, skatinantis asmenis suderinti savo asmeninius tikslus su įmonės tikslais, kadangi geras įmonės rezultatas galėtų turėti įtakos ir darbuotojo geresniam pasisekimui ir pripažinimui. Nors verslininkai sako, kad darbuotojus labiausiai skatina organizacijos vidinė atmosfera, darbuotojų atstovai tvirtina, jog svarbiausia motyvacija - pinigai. Kvalifikuoti darbuotojai vis dažniau renkasi perspektyvią įmonę, o mažiau kvalifikuoti - didesnę algą. Įmonių vadovai ir ekspertai pripažįsta, kad finansinę sėkmę dažnai lemia žmogiškieji ištekliai. Savo darbuotojais besirūpinančios kompanijos bent kartą per metus stengiasi ištirti mikroklimatą ir darbuotojų lojalumą įmonei.
Darbo objektas: darbuotojų skatinimas ir motyvacija.
Darbo tikslas: atlikti darbuotojų skatinimo ir motyvavimo svarbos analizę iš teorinės pusės ir praktinės - UAB „Daisena“ įmonėje.
Darbo uždaviniai:
• Išanalizuoti darbuotojų skatinimo ir motyvavimo svarbą šiuolaikiniame verslo pasaulyje.
• Išsiaiškinti motyvacijos teorijas ir žmogaus poreikių poveikį skatinimui ir motyvavimui.
• Išanalizuoti UAB „Daisena“ skatinimo ir motyvavimo sistemą ir pateikti išvadas bei pasiūlymus.
Darbe naudojami metodai:
• mokslinės literatūros analizė;
• periodinių leidinių, straipsnių analizė;
• anketinė anoniminė apklausa;
• gautų duomenų susisteminimas ir analizė.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
5438 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRUMPŲ SĄRAŠAS2
 • ĮVADAS3
 • 1. DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMAS BEI SKATINIMAS4
 • 1.1. Motyvavimo metodai7
 • 1.2. Darbuotojų skatinimas8
 • 2. DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMAS BEI SKATINIMAS UAB „DAISENA“11
 • 2.1. Personalo skatinimo–motyvavimo UAB „DAISENA“ tyrimas12
 • 3. DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMO BEI SKATINIMO UAB „DAISENA“ SISTEMOS ANALIZĖ17
 • IŠVADOS20
 • SIŪLYMAI21
 • LITERATŪRA22
 • PRIEDA23

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
Mano poreikis ir šios temos suvokimas yra truputį kitoks, tad norėjosi konkretesnių žinių, bet šiaip darbas tikrai neblogas, juk mes visi mąstome skirtingai :)
, 2015-10-05

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darbuotojų motyvacija ir motyvacijos teorijos
Prezentacija Darbuotojų motyvacija ir motyvacijos teorijos

Bendrai, kalbama apie tikslo suskaidimą į atskirus žingsnius tam, kad geriau matyti rezultatų grandinę iki [...]

Darbuotojų motyvacijos tyrimas Šiaulių miesto viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų pavyzdžiu
Diplominis darbas Darbuotojų motyvacijos tyrimas Šiaulių miesto viešojo ir privataus sektoriaus organizacijų pavyzdžiu

Temos naujumas ir aktualumas. Paskutiniuoju metu vis dažniau diskutuojama bei kasdien aktualesnė tampa darbuotojų motyvacijos [...]

Darbuotojų kūrybiškumas ir jo skatinimo tyrimas
Kursinis darbas Darbuotojų kūrybiškumas ir jo skatinimo tyrimas

Kūrybiškas mąstymas skiriasi nuo mums įprasto mąstymo. Atlikdami kasdieninius darbus mes negalvojame kodėl ir kaip [...]

Darbuotojų motyvavimo (skatinimo) šiuolaikinės tendencijos, jo reikšmė dabarties organizacijoje
Referatas Darbuotojų motyvavimo (skatinimo) šiuolaikinės tendencijos, jo reikšmė dabarties organizacijoje

Kuomet kalbame apie darbuotojų motyvaciją , kalbame apie gausą veiksnių, skatinančių darbuotis. Tai ir darbo [...]

Darbuotojų skatinimo būdai organizacijoje
Referatas Darbuotojų skatinimo būdai organizacijoje

Įmonės vadovas pasirenka motyvacinį metodą, atitinkantį jo įmonės tikslus. Tie metodai yra naudojami darbuotojų darbui [...]

UAB
Diplominis darbas UAB "X" darbuotojų skatinimo įvertinimas

Šios temos aktualumą lemia personalo vaidmuo valdyme. Vadybininkus dažnai vadinami administraciniais vadovais, nes jų veiklos [...]

“X” įmonės darbuotojų motyvacijos ir kūrybiškumo praktinis aspektas
Diplominis darbas “X” įmonės darbuotojų motyvacijos ir kūrybiškumo praktinis aspektas

pasirinkta tema UAB „Z“ įmonės produktų pardavimo paskirstymo efektyvumas yra aktuali. Darbo tikslas – ištirti [...]

Darbuotojų motyvacinės sistemos analizė
Referatas Darbuotojų motyvacinės sistemos analizė

Darbuotojų motyvavimas yra svarbi ir nauja mokslinių tyrimų kryptis, orientuota į socialinės, kultūrinės ir ekonominės [...]

Valdymo stilių įtaka darbuotojų motyvacijai X organizacijoje
Diplominis darbas Valdymo stilių įtaka darbuotojų motyvacijai X organizacijoje

Temos aktualumas ir reikšmingumas. Vadovo ir pavaldinio tarpusavio santykiai yra labai reikšmingi kiekvienos organizacijos darbo [...]

Darbuotojų motyvacijos tyrimas AB “Šiaulių energija”
Referatas Darbuotojų motyvacijos tyrimas AB “Šiaulių energija”

Šiuo metu Lietuvos darbdaviai vis dažniau atkreipia dėmesį į savo darbuotojus, jų lūkesčius bei pasitenkinimą [...]

Darbuotojų motyvacijos tyrimas
Tyrimas Darbuotojų motyvacijos tyrimas

Šiuolaikiniame pasaulyje atliekama gausybė įvairiausių rūšių tyrimų. Vieni jų – moksliškai sudėtingi, kiti – paprastesni [...]

Motyvacijos vaidmuo X įmonės darbuotojų lojalumui
Referatas Motyvacijos vaidmuo X įmonės darbuotojų lojalumui

ar kitokios organizacijos nariais, organizacijos, kurioje du ar daugiau žmonių, dirbdami tam tikroje struktūroje, siekia [...]

UAB „Palink“ darbuotojų motyvacijos sistema
Kursinis darbas UAB „Palink“ darbuotojų motyvacijos sistema

Tyrimo problema – motyvavimo sistemos trūkumai. Tyrimo tikslas – identifikuoti problemas ir rasti jų sprendimą UAB [...]

Darbuotojų lojalumo ryšys su motyvacija UAB
Diplominis darbas Darbuotojų lojalumo ryšys su motyvacija UAB "Lintel" pavyzdžiu

Temos aktualumas. Šiuolaikiniame verslo pasaulyje vis dažniau yra pastebimas darbuotojų lojalumo mažėjimas, todėl darbuotojai dažniau [...]

Darbo motyvacija ir pasitenkinimas darbu
Prezentacija Darbo motyvacija ir pasitenkinimas darbu

PRISTATYMO UŽDAVINIAI: (DARBO MOTYVACIJOS PAŽINIMAS): Išnagrinėti darbo motyvacijos sampratą. Apžvelgti ankstyvąsias ir šiuolaikines motyvacijos teorijas. Aptarti [...]