Darbuotojų skatinimas ir motyvacija

26 psl. / 5438 žod.

Ištrauka

Didžioji dalis gaunamų pajamų iš verslo priklauso nuo to, kaip įmonės darbuotojai atlieka savo pareigas. Įmonės savininkas, norėdamas, kad jo verslas klestėtų, turi išsirinkti gerus ir kvalifikuotus darbuotojus. Tačiau tai dar nesuteikia garantijos, kad tas darbuotojas nepaliks įmonės, gavęs geresnį pasiūlymą apie didesnį užmokestį ar geresnes darbines sąlygas ir karjeros galimybes. Taip pat negalima žinoti ir to, ar darbuotojas yra pakankamai motyvuotas atlikti savo pareigas, panaudodamas visus savo sugebėjimus ir galimybes.
Lietuvos įmonės, norėdamos konkuruoti su išsivysčiusių pasaulio šalių įmonėmis, turi rasti būdus, kaip didinti darbuotojų motyvaciją ir kuo geriau panaudoti darbuotojų potencialą.
Psichologai teigia, kad žmogus turi poreikį, kai jaučia fiziologinį arba psichologinį ko nors trūkumą. poreikiai. Šie poreikiai paprastai suvokiami, sukaupus patirtį.
Temos aktualumas:
Darbdavys, norėdamas pasiekti maksimalius vykdomos veiklos rezultatus, turi atkreipti savo dėmesį į tai, kokiomis priemonėmis jis galėtų sutelkti visus darbuotojus siekti įmonės tikslų. Motyvacija itin svarbus veiksnys, skatinantis asmenis suderinti savo asmeninius tikslus su įmonės tikslais, kadangi geras įmonės rezultatas galėtų turėti įtakos ir darbuotojo geresniam pasisekimui ir pripažinimui. Nors verslininkai sako, kad darbuotojus labiausiai skatina organizacijos vidinė atmosfera, darbuotojų atstovai tvirtina, jog svarbiausia motyvacija - pinigai. Kvalifikuoti darbuotojai vis dažniau renkasi perspektyvią įmonę, o mažiau kvalifikuoti - didesnę algą. Įmonių vadovai ir ekspertai pripažįsta, kad finansinę sėkmę dažnai lemia žmogiškieji ištekliai. Savo darbuotojais besirūpinančios kompanijos bent kartą per metus stengiasi ištirti mikroklimatą ir darbuotojų lojalumą įmonei.
Darbo objektas: darbuotojų skatinimas ir motyvacija.
Darbo tikslas: atlikti darbuotojų skatinimo ir motyvavimo svarbos analizę iš teorinės pusės ir praktinės - UAB „Daisena“ įmonėje.
Darbo uždaviniai:
• Išanalizuoti darbuotojų skatinimo ir motyvavimo svarbą šiuolaikiniame verslo pasaulyje.
• Išsiaiškinti motyvacijos teorijas ir žmogaus poreikių poveikį skatinimui ir motyvavimui.
• Išanalizuoti UAB „Daisena“ skatinimo ir motyvavimo sistemą ir pateikti išvadas bei pasiūlymus.
Darbe naudojami metodai:
• mokslinės literatūros analizė;
• periodinių leidinių, straipsnių analizė;
• anketinė anoniminė apklausa;
• gautų duomenų susisteminimas ir analizė.


Turinys

 • SANTRUMPŲ SĄRAŠAS2
 • ĮVADAS3
 • 1. DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMAS BEI SKATINIMAS4
 • 1.1. Motyvavimo metodai7
 • 1.2. Darbuotojų skatinimas8
 • 2. DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMAS BEI SKATINIMAS UAB „DAISENA“11
 • 2.1. Personalo skatinimo–motyvavimo UAB „DAISENA“ tyrimas12
 • 3. DARBUOTOJŲ MOTYVAVIMO BEI SKATINIMO UAB „DAISENA“ SISTEMOS ANALIZĖ17
 • IŠVADOS20
 • SIŪLYMAI21
 • LITERATŪRA22
 • PRIEDA23

Reziumė

Autorius
linmat
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€7.56
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 7, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
26 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Mano poreikis ir šios temos suvokimas yra truputį kitoks, tad norėjosi konkretesnių žinių, bet šiaip darbas tikrai neblogas, juk mes visi mąstome skirtingai :)

Susiję darbai

Darbuotojų motyvacijos tyrimas

Vadyba Tyrimas velniasx
Šiuolaikiniame pasaulyje atliekama gausybė įvairiausių rūšių tyrimų. Vieni jų – moksliškai sudėtingi, kiti – paprastesni, labiau sietini su kasdieniniu gyvenimu. Tačiau nepaisant tyrimo...

Motyvacijos vaidmuo X įmonės darbuotojų lojalumui

Vadyba Referatas 2016 m. ingrida.kazakeviciute
ar kitokios organizacijos nariais, organizacijos, kurioje du ar daugiau žmonių, dirbdami tam tikroje struktūroje, siekia užsibrėžtų tikslų. Nuolat keičiantis bei tobulėjant verslo pasauliui...

UAB „Palink“ darbuotojų motyvacijos sistema

Vadyba Kursinis darbas 2016 m. flicka
Darbas rašytas Taikomųjų tyrimų metodologijos paskaitai, siekiant atlikti kuo daugiau empirinių tyrimų ir kuo geriau juos aprašyti pagal visus reikalavimus. Darbas kolegijoje apgintas...