Veiklos (produkto, paslaugų) kūrimas ir vykdymas

34 psl. / 6611 žod.

Ištrauka

Šio namų darbo tikslas - pagilinti įgytas žinias, pritaikyti šias žinias konkrečiai užduočiai spręsti, įgyti skaičiavimo atlikimo ir aiškinamųjų raštų sudarymo įgūdžių, pagrindžiant priimtus sprendimus.
Bet kuri veikla pagal savo pobūdį gali būti įvairiapusė, daugialypė, plati jungianti daugelio krypčių ir sričių veiklą ir labai siaura, giliai specializuota.
Norint ją sklandžiai organizuoti būtina iš anksto numatyti ir duoti atsakymus į šiuos klausimus:
kokią naują veiklą (produktą, paslaugą) kursime, koks tai produktas (paslauga), kiek reikės įdėti laiko (koks kūrimo darbo imlumas), jei jį patys kursime savo jėgomis (paruošime jo projektinę dokumentaciją ir pagal ją pradėsime naujo produkto ar paslaugų vykdymo technologiją), kiek reikės projektuotojų ir kokių;
kokie konkretūs siekiai, tikslai (ko siekiama, kokiais mąstais, apimtimi);
galimi veiklos variantai;
veiklos organizavimui reikalingus pagrindinius elementus, ko ir kiek mums reikia: mašinų, įrengimų, pastatų, žmonių, medžiagų, įvairių energijos rūšių ir kt.;
kaip organizuosime pačią veiklą, kur, kada ir kiek (vietos, laiko ir apimčių atžvilgiu);
veiklos gamybinės ir valdymo struktūros.


Turinys

 • ĮVADAS5
 • 1. Veiklos organizavimo vadybinė charakteristika6
 • 2. Darbo priemonių poreikio nustatymas veiklos organizavimui7
 • 2.1. Technologiniai įrengimai pagrindiniams gamybos procesams7
 • 2.1.1. Daiktiniai specializuotas baras11
 • 2.2. Pastatai11
 • 2.3. Medžiagos13
 • 2.4. Įrankiai14
 • 2.5. Visų rūšių energija15
 • 3.Veiklos organizavimas17
 • 3.1. Pagalbinės, aptarnavimo, kokybės kontrolės veiklos patalpos17
 • 3.2. Pagrindinės gamybinės veiklos organizavimas (išdėstymas laike)18
 • 3.2.1. Operacijų derinimo būdai18
 • 3.2.2. Darbo grafikų formavimas srovinėje linijoje, tarpoperacinių atsargų mažinimo galimybių išsiaiškinimas21
 • 4. Personalas25
 • 4.1. Pagrindiniai darbininkai25
 • 4.2. Pagalbiniai ir aptarnavimo darbininkai27
 • 4.3.Vadovai, specialistai, tarnautojai30
 • 5. Gamybinės struktūros formavimas31
 • 6. Organizacinė valdymo struktūra31
 • IŠVADOS33
 • Literatūros sąrašas:34

Reziumė

Autorius
linmat
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€8.04
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 7, 2013
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
34 psl.

Susiję darbai

Socialinių paslaugų rinkos padėtis Kaune

Vadyba Referatas donatak
Paslauga yra specifinė prekė, nors ir turi daugelį paprastos prekės požymių. Ji nėra pirmo būtinumo prekė. Terminas „socialinės paslaugos“ labai populiarus, kai kalbama...