Pastato aprūpinimas šiluma

65 psl. / 12000 žod.

Ištrauka

Aplinkos bendrieji duomenys:
Pasaulio lietuvių kultūros rūmai projektuojami Vilniaus centre, šalia J. Tumo Vaižganto ir J. Savicko gatvių sankryžos. Į pastato požeminę parkavimo aikštelę galima įvažiuoti iš J. Savicko gatvės pusės. Šalia pastato teritorijos yra visos reikalingos komunikacijos: vandentiekis, nuotekų šalinimas, galimybė prisijungti elektrą, centralizuotas šilumos tiekimas, dujų tinklas. Aplink projektuojamo pastato teritoriją niekur arti nėra šilumos gamybos įmonės, nes pastatas yra Vilniaus centre.
Pastato bendrieji duomenys:
Projektuojamas 5 aukštų viešosios paskirties pastatas , kuriame dirbs apie 70 žmonių. Pastate nuolat lankysis žmonės, todėl bendras žmonių skaičius pastate bus apie 100-150.
Patalpų plotai:
Bendrasis: 3717,1m2
Šildomasis plotas: 3717,1m2
Nešildomas: 1281,6 m2
Natūraliai vėdinamų patalpų plotas: 325,5 m2
Mechaniškai vėdinamų patalpų plotas: 3391,6 m2
Patalpų tūriai:
Pastato šildomos dalies tūris: 13404m3
Vyraujantis patalpų aukštis ~3m, aukšto aukštis ~3,3m, pastate yra 2 laiptinės.
Specifiniai pastato elementai ir architektūriniai sprendimai:
Visas pastatas yra nestandartinės formos ir skirtingų aukščių. Viena pastato dalis yra 5 aukštų, kita 4 aukštų, o trečia 3 aukštų. Lauko durys projektuojamos su oro užtvaromis, kad sumažinti šilumos nuostolius. Apie 65% išorės pastato ploto sudaro langai, todėl jie parenkami labai kokybiški ir su labai žemu šilumos perdavimo koeficientu U, W/m2K


Turinys

 • 1. Statinio ir jo aplinkos bendrieji duomenys4
 • 2. Pagrindinių normatyvinių statybos dokumentų, kuriais vadovaujantis parengtas techninis projektas, sąrašas4
 • 3. Aiškinamasis raštas5
 • 4. Pastato statybos vietovės klimato duomenys6
 • 5. Pakankamos šiluminės aplinkos ir šiluminio komforto parametrai7
 • 6. Šildomų patalpų mikroklimatas ir projektiniai sprendimai7
 • 7. Šildymo sistemos galios skaičiavimas9
 • 7.1. Atitvarų šilumos perdavimo koeficientai9
 • 8. Atitvarų šilumos nuostoliai10
 • 9. Ilginių šiluminių tiltelių savitieji šilumos nuostoliai11
 • 10. Vėdinimo savitieji šilumos nuostoliai11
 • 11. Patalpų ir pastato šildymo sistemos projektinė galia13
 • 12. Karšto vandentiekio sistemos galia14
 • 13. Vidutinis šilumos prietėkis nuo saulės spinduliuotės ir vidinių šilumos šaltinių per mėnesį15
 • 13.1 Per mėnesį į patalpą patenkantis projektinis šilumos srautas iš vidinių šilumos šaltinių18
 • 13.2 Per mėnesį į patalpą iš vidinių šilumos šaltinių bei dėl saulės spinduliuotės patenkantis projektinis šilumos kiekis19
 • 14. Projektinis šilumos poreikis pastato ir patalpų šilymui20
 • 14.1 Projektinis šilumos poreikis šildymui per mėnesį, kai šildymo sistemoje projektuojamas nustatytosios patalpos temperatūros valdymas20
 • 14.2 Šilumos poreikis patalpos šildymui per mėnesį20
 • 14.3 Projektinis šilumos poreikis pastato šildymui23
 • 15. Pastato šiluminės lyginamosios charakteristikos23
 • 16. Pastate projektuojamos šildymo sistemos darbo rėžimų aprašas24
 • 17. Šildymo prietaisai, jų techniniai duomenys ir parinkimas24
 • 17.1 Šildymo prietaisų parinkimas25
 • Prietaiso galia:25
 • 18. Hidraulinis šildymo sistemos skaičiavimas29
 • Šildymo sistemos nuostoliai iki nepatogiausio taško yra lygus (Rl+Z)= 27320Pa.30
 • 19. Termostatinių ventilių parinkimas31
 • 20. Balansinių ventilių parinkimas32
 • 21. Šilumos punkto įrangos parinkimas32
 • 21.1 Šildymo sistemos šilumokaičio parinkimas32
 • 21.2 Uždaro išsiplėtimo indo parinkimas33
 • 21.3 Cirkuliacinio siurblio šildymo sistemai parinkimas34
 • 21.4 Šildymo sistemos reguliatorius35
 • 22. Medžiagų žiniaraštis36
 • 23. Šilumos punkto principinė schema39
 • Literatūros sąrašas40

Reziumė

Autorius
zivylka
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Statyba
Kaina
€10.68
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 11, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
65 psl.

Susiję darbai

Pramonės pastato vėdinimas

Statyba Kursinis darbas 2015 m. kristi605
VGTU vedinimo kursinis darbas, su visais skaičiavimais, įrangos parinkimu ir visų formulių detaliais paaiškinimais.

Geoterminė energija. Energetiškai taupūs pastatai

Statyba Praktikos ataskaita 2013 m. oniksas
Viena iš labiausiai išplitusių atsinaujinančių energijos rūšių yra geoterminė energija. Jos visuotinį, tačiau nevienodą pasiskirstimą žemės gelmėse lemia įvairios geologinės sąlygos. Jau pagal...

Šilumos tiltelių skaičiavimas

Statyba Laboratorinis darbas 2018 m. lengvai
  Ilginiai šiluminiai tilteliai – tai padidintų šilumos srautų vietos atitvarų konstrukcijose. Jie yra svarbūs dėl šių priežasčių: šilumos nuostolių padidėjimo, žemesnių paviršių...