UAB „Solemio“ rinkodaros sprendimų analizė

26 psl. / 5825 žod.

Ištrauka

Pasak Kotler ir kt. (2007) šiandienos sėkmingai veikiančios bendrovės – didelės ar mažos, siekiančios ar nesiekiančios pelno – turi vieną bendrą bruožą: jos labai daug dėmesio skiria rinkodarai. Per paskutinius penkerius metus sparčiai augo soliariumų skaičius, tačiau daugelyje rinkos prognozių skelbiama, jog per ateinančius dvejus ar trejus metus soliariumų paklausa dėl didėjančio žmonių sveikatos išprusimo gali mažėti. Taip pat, kalbant apie soliariumų paslaugas teikiančias įmones, konkurencija rinkoje yra ypatingai didelė, nes tokias paslaugas teikiančių įmonių yra tikrai nemažai.
Sprendimų priėmimas yra neatsiejama kiekvieno žmogaus gyvenimo ir, žinoma, verslo dalis. Valdymo procesas yra orientuotas pasiekti tikslą, t.y. norimai, galimai ir būtinai organizacinės sistemos būklei pasiekti. Įmonės valdymas – valdymo sprendimų priėmimas (Kotler ir kt. 2003). Todėl įmonėms, ypatingai svarbu, planuoti rinkodaros veiklą ir nuolat analizuoti įmonės veikloje taikomus rinkodaros sprendimus bei juos tobulinti, kad įmonė galėtų išsiskirti iš konkurentų, taip įgydama konkurencinį pranašumą ir pritraukdama daugiau vartotojų (Seilius, 2001).
Nagrinėjama įmonė yra UAB „Solemio“ – soliariumų studija, kuri užsiima soliariumo paslaugomis. Per paskutinius metus pastebima, jog įmonėje sumažėjo klientų, todėl šios įmonės atveju ypatingai svarbu išnagrinėti įmonės veikloje taikomus rinkodaros sprendimus. Rinkodaros sprendimų vertinimas, padės sužinoti įmonės silpnąsias savybes, bei suteiks daugiau informacijos, ką reikia tobulinti įmonėje, kad būtų pritraukta naujų vartotojų bei būtų padidinamas įmonės pelnas.
Darbo tikslas – nustatyti rinkodaros sprendimus, taikomus UAB „Solemio“ soliariumų studijoje.
Darbo uždaviniai:
1. Pateikti apibendrintus rinkodaros sprendimus, teorinę analizę;
2. Apibrėžti paslaugų rinkodaros komplekso elementus ir juos teoriškai pagrįsti;
3. Išanalizuoti UAB „Solemio“ veikiančius įmonės rinkodaros sprendimus ir pateikti jų gerinimo siūlymus.
Darbo objektas – UAB „Solemio“ – soliariumų studijos rinkodaros sprendimai.
Tyrimo metodai – mokslinės ir vadovėlių literatūros analizė, UAB „Solemio“ duomenų analizė, išvados.


Turinys

 • ĮVADAS4
 • 1. RINKODAROS SPRENDIMAI5
 • 1.1. Rinkodaros sprendimų priėmimo įgyvendinimo etapai5
 • 1.2. Valdymo sprendimai ir sprendimų paruošimas8
 • 1.3. Rinkodaros sprendimo proceso modeliai10
 • 1.4. Vadovo pareigos priimant rinkodaros sprendimus11
 • 1.5. Rinkodaros sprendimams turintys įtaką išoriniai ir vidiniai veiksniai13
 • 2. UAB „SOELMIO“ RINKODAROS SPRENDIMŲ ANALIZĖ14
 • 2.1. Įmonės charakteristika14
 • 2.2. Veiklos apibūdinimas14
 • 2.3. Valdymo funkcijos ir metodai15
 • 2.4. UAB „SOLEMIO“ valdymo sprendimo priėmimas16
 • 2.5. UAB „SOLEMIO“ išoriniai ir vidiniai veiksniai18
 • IŠVADOS22
 • ŽODYNAS24
 • LITERATŪRA25

Reziumė

Autorius
dinara
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Rinkodara
Kaina
€7.80
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 16, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai

“Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė

Rinkodara Referatas karolyte038
Kiekviena įmonė išsiskiria savo teikiamomis paslaugomis ar produktais rinkoje. Vienos įmonės pataiko į rinkos segmentą ir išlieka garsiomis bei paklausiomis, kitos įmonės nepataikiusios...

„EOLA“ rinkodaros komplekso analizė

Rinkodara Referatas 2015 m. zymantez
Temos aktualumas. Kiekviena įmonė siekia sėkmingai vykdyti savo veiklą, todėl privalo stebėti nuolat ją supančią ir besikeičiantį aplinką, joje vykstančius pokyčius, juos reguliuoti...

UAB „Topo centras“ rinkodaros komplekso analizė

Rinkodara Referatas 2015 m. zymantez
Temos aktualumas. Rinkodara yra svarbi organizacijos valdymo funkcinė sritis, kurioje būtina stebėti įmonę supančią ir besikeičiančią aplinką, joje vykstančius pokyčius, juos reguliuoti arba...

UAB "X" rinkodaros analizė

Rinkodara Referatas julicka
Rinkodara – tai vienas iš pagrindų, ant kurio laikosi prekybinės įmonės sėkmė. Tinkamai neįvertinus konkrečios situacijos rinkoje, išvis net nepatartina pradėti prekybos verslo....

Įmonės rinkodaros analizė

Rinkodara Referatas 2016 m. gytepl
Įmonės rinkodaros analizė. Parengta pagal Viko metodinius nurodymus, darbas įvertintas 8 (aštuoni), 28psl