Valstybės mokesčių sistemos analizė

22 psl. / 5366 žod.

Ištrauka

Tyrimo aktualumas.
Mokesčiai buvo renkami jau daugiau nei prieš 6000 metų. Iš pradžių, mokesčiai buvo renkami natūra, vėliau jau ir pinigais. Todėl mokesčių rinkimo bei paskirstymo problema jau nuo senų laikų buvo aktuali ir išliko iki mūsų dienų. Dar dabar netyla diskusijos apie socialiai lygius mokesčius, kuomet turtingesni visuomenės sluoksniai moka daugiau, o ne tokie pasiturintys – mažiau mokesčių. Visgi teorija ir praktika ne visada bendradarbiauja tarpusavyje, todėl ir iki šių dienų yra neišspęstų klausimų dėl mokesčių rinkimo.
Darbe bus stengiamasi apžvelgti kaip vystėsi mokesčių sistemos nuo senovės iki šių laikų tiek pasaulyje (labiau Europoje), tiek Lietuvoje. Ypač didelį dėmesį skirsime mokesčiųsistemos rūšims, bei, mūsų manymu, svarbiausiems šalies mokesčiams.
Tyrimo problema.
Kaip keitėsi ir formavosi valstybės mokesčių sistema?
Tyrimo objektas.
Valstybės mokesčių sistema.
Tyrimo tikslas.
Išsiaiskinti kaip funkcionuoja valstybės mokesčių sistema
Tyrimo uždaviniai.
1. Apžvelgti valstybės mokesčių sistemos formavimąsi.
2. Išnagrinėti mokesčių sistemos rūšis.
3. Aptarti svarbiausius Lietuvos mokesčius.
Darbo struktūra.
Darbą sudaro 4 dalys: 1. Istorinė mokesčių apžvalga: (Pasaulio ir Lietuvos); 2. Mokesčių turinys ir apmokestinimo principai; 3. Mokesčių sistemos rūšys; 4. Pagrindiniai Lietuvos mokesčiai: 4.1. Gyventojų pajamų mokestis; 4.2. Pelno mokestis; 4.3. Pridėtinės vertės mokestis; 4.4. Akcizų mokestis.
Darbą pradeda įvadas, o užbaigia – išvados.


Turinys

 • Įvadas3
 • 1. Istorinė mokesčių apžvalga4
 • 1. 1. Pasaulinė mokesčių istorijos apžvalga4
 • 1. 2. Mokesčių istorijos apžvalga Lietuvoje7
 • 2. Mokesčių turinys ir apmokestinimo principai10
 • 3. Mokesčių sistemos rūšys12
 • 4. Pagrindiniai mokesčiai13
 • 4.1. Gyventojų pajamų mokestis14
 • 4.2. Pelno mokestis15
 • 4.3. Pridėtinės vertės mokestis16
 • 4. 4. Akcizų mokestis18
 • Išvados:21
 • Literatūros sąrašas:22

Reziumė

Autorius
syyypt
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€7.56
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 10, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
22 psl.

Susiję darbai

Valstybės mokesčių sistema

Finansai Referatas 2012 m. burzuja
Valstybės vykdomoms funkcijoms finansuoti reikalingi finansiniai ištekliai, kurių pagrindu išlieka surenkamos pajamos, iš šalyje veikiančių mokesčių. O šalyje veikiantys mokesčiai sudaro tos šalies...

Lietuvos mokesčių sistemos raida

Finansai Referatas 2012 m. teraja
Darbas yra 95% baigtas. Jame sužymėti taisytini dalykai. Mokesčiai - nuo seniausių laikų žinomas svarbiausias valstybės finansinis šaltinis, jos gyvavimo pagrindas, vyraujanti biudžeto...

Didžiosios Britanijos mokesčių sistema

Finansai Prezentacija 2015 m. ingridvis
Prezentacija apie mokesčių sistemą Didžiojoje Britanijoje. Pateikiama informacija apie Didžiosios Britanijos mokestines pajamas ir aptariami didžiausią dalį jose sudarantys mokesčiai.