Gyvenamojo namo svetainės apšvietimo sistema

26 psl. / 4281 žod.

Ištrauka

Žmogus visuomet siekė susikurti komfortiškas savo aplinkos sąlygas [9]. Viena būtiniausių tokių sąlygų sudedamųjų dalių − šviesa, kuri, be tiesioginio biologinio poveikio, be abejo, veikia ir mūsų nuotaiką bei darbingumą. Todėl nenuostabu, kad šiandien vis daugiau dėmesio skiriama vadinamajai šviesos estetikai. Nuo kokybiško ir tinkamai suprojektuoto apšvietimo tiesiogiai priklauso komfortiška darbo vieta bei darbo produktyvumas. Iki šiol buvome pripratę prie konservatyvių patalpų apšvietimo standartų. Tačiau tradiciniai sprendimai nebeatitinka modernios darbo vietos, poilsio zonos apšvietos reikalavimų. Tinkamas patalpų apšvietimas visada būtinas, nesvarbu, apie kokio pobūdžio erdvę būtų kalbama. Jis visada turi užtikrinti žmogaus darbingumą, priklausantį ne tik nuo šviesos ryškio, bet ir nuo apšvietimo kokybės. Kalbant apie apšvietimo poreikį žmogui, vienu svarbiausių veiksnių laikomas amžius. Kuo vyresnis žmogus, tuo griežtesni reikalavimai keliami jo komfortiškam apšvietimui. Regimojo darbingumo pagerinimas tiesiogiai veikia darbo ir poilsio kokybę. Be to, apšvietimas tiesiogiai susijęs su interjero estetika. Todėl šiandien daug dėmesio skiriama biurų, gamybinių patalpų, o ypač gyvenamųjų patalpų interjerui, kur apšvietimui tenka toli gražu ne paskutinis vaidmuo.
Tyrimo objektas – gyvenamojo namo svetainė.
Tyrimo tikslas – įvertinti gyvenamojo namo svetainės šviesotechninius parametrus ir suprojektuoti apšvietimo sistemos elektros tinklą.
Tyrimo uždaviniai:
1. Pagal reikalaujamą apšvietą, parinkti patalpos šviestuvus;
2. Apskaičiuoti darbo paviršiaus apšvietos tolygumą;
3. Apskaičiuoti apšvietimo sistemos projektines elektros energijos sąnaudas;
Tyrimo metodai: įrenginių techninės dokumentacijos analizė, gamintojų pateikiamos informacijos analizė, kompiuterinės programos „Relux“ vartotojo vadovo analizė, Statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 aiškinimasis, mokslinės ir techninės literatūros analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • PAGRINDINIŲ SIMBOLIŲ ŽODYNAS4
 • 1. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ ANALIZĖ5
 • 1.1. Lempos svetainės patalpoms5
 • 1.2. Šviestuvų tipai7
 • 1.3. Apšvietimo valdymas ir šviesos scenos8
 • 1.4. Apšvietos skaičiavimo metodai9
 • 1.5. Reikalavimai apšvietimui10
 • 2. PROJEKTINIS SKYRIUS11
 • 2.1. Pagrindinė informacija11
 • 2.2. Svetainės šviesotechninis skaičiavimas12
 • 2.3. Svetainės apšvietos modeliavimas17
 • 2.4. Apšvietimo sistemos elektros tinklo skaičiavimas18
 • 2.5. Svetainės apšvietimo valdymas20
 • 3. REZULTATŲ VERTINIMAS21
 • 3.1. Apšvietimo sistemos projektinės elektros energijos sąnaudos21
 • 3.2. Apšvietimo sistemos montavimo ypatumai ir elektrosauga22
 • IŠVADOS24
 • LITERATŪRA25

Reziumė

Autorius
speisiukas26
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Statyba
Kaina
€7.32
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 11, 2013
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
26 psl.

Susiję darbai

Optimali vėdinimo sistema tvarte

Statyba Referatas 2013 m. speisiukas26
Gyvulininkystė – tai prioritetinė Lietuvos žemės ūkio šaka. Ji sukuria didesnę pridėtinę vertę, aprūpina maistu. Norint, kad gyvulininkystė būtų konkurencinga ūkio šaka, būtina...

Nuotekų šalinimo sistemos

Statyba Referatas 2011 m. safyra
Vanduo yra gyvybės pagrindas. Mes skalbiame vandenyje, prausiamės juo, vandeniu plauname automobilius, skiedžiame chemikalus. Vanduo naudojamas gaminant dažus, plastmasę, maistą bei daugelyje kitų...

Miesto nuotekų valymo įrenginių projektavimas

Statyba Referatas jonkutė
Buityje ar pramonėje panaudotas vanduo tampa nuotekomis. Paprastai nuotekos įsivaizduojamos kaip nešvarus, panaudotas vanduo, kuriuo būtina atsikratyti kaip galima greičiau. Ši filosofija...

GYVENAMOJO NAMO VILNIUJE INŽINERINIŲ SISTEMŲ PROJEKTAVIMAS

Statyba Diplominis darbas 2008 m. di_sapa
Baigiamajame darbe suprojektuotos inžinerinės sistemos gyvenamajam namui Vilniaus mieste. Šilumos energiją pastatas gauna iš pastato rūsyje įrengtos katilinės. Pasirinkta kolektorinė, dvivamzdė, apatinio paskirstymo...