Taikomieji mokslai / Žemės ūkis

Darbo ištekliai žemės ūkyje bei jų naudojimo ekonominis įvertinimas

0 atsiliepimų
Autorius:
Prieš dvidešimtmetį Lietuvai atsikračius sovietinės Rusijos okupacijos ir susigrąžinus nepriklausomybę, visose srityse prasidėjo naujas vystymosi etapas. Naujai atgimusi valstybė keitėsi ne tik politiškai, bet ir ekonomiškai, buvo pereita iš centralizuotai valdomos (arba planinės) į rinkos ekonomiką. Atskiros ūkio šakos ir įmonės pradėjo dirbti nepilnu pajėgumu, buvo pradėtos mažinti darbo vietos, daugėjo bedarbių. Šalies žemės ūkyje susiklostė kritinė situacija, ypač darbo išteklių panaudojimo srityje.
Socialistinis valdymas Lietuvoje suformavo savitas kaimo ir jo gyventojų vystymosi tendencijas, kurios turėjo ryškias pasekmes, tokias kaip didelis gyventojų skaičius kaime bei aukštas nedarbo lygis. Išryškėjo skirtumai tarp rinkos ekonomikos reikalavimų ir praeityje vyravusių ūkio ypatumų. Anksčiau buvęs visiškas užimtumas žemės ūkyje tapo augančia bedarbyste. Kaime buvo susiklostę priešingi rinkos ekonomikai santykiai: neieškoma gamybos efektyvinimo priemonių, nereikia galvoti, ką gaminti ir kur realizuoti, viskas buvo suplanuota „iš aukščiau“. Po nepriklausomybės atkūrimo kolūkiai buvo arba suardyti, arba perorganizuoti į žemės ūkio bendroves. Mąstymas, likęs iš sovietinių laikų, kaimuose žymiai sumažėjęs gyventojų skaičius pradėjo griauti Lietuvos žemės ūkį, kurį dabar atstatyti turėtų naujus ūkius bei naujas darbo vietas kuriantys ūkininkai. Tačiau neturint pakankamo finansavimo, žemės ūkio veikla gali būti ne tik ne pelninga, bet kartais ir nuostolinga.
Darbo išteklių žemės ūkyje naudojimas yra labai svarbi bendro užimtumo sudėtinė dalis, kuri atspindi ekonomines, socialines, politines bei kitas problemas Lietuvos vystymesi. Gyventojų užimtumas ir bedarbystė turi tiesioginę įtaką šalies ūkio ekonomikai ir jos augimo tempams. Čia išryškėja šios temos aktualumas, kurį dar labiau galima pabrėžti teiginiu, jog žmogaus darbas yra vienas iš pagrindinių veiksnių, be kurių kapitalas ir žemė negali dalyvauti gamybos procese.
Tikslas – išanalizuoti ir įvertinti Lietuvos darbo išteklių panaudojimą šalies žemės ūkyje.
Uždaviniai:
1) išnagrinėti darbo išteklių žemės ūkyje sąvoką bei jų panaudojimo ypatumus;
2) išanalizuoti pagrindinius darbo išteklių naudojimo Lietuvos žemės ūkyje ypatumus;
3) numatyti darbo išteklių perspektyvas Lietuvos žemės ūkyje.
Tyrimo objektas – darbo ištekliai Lietuvos žemės ūkyje.
Tyrimo metodai ir būdai - dalykinės ir mokslinės literatūros, teisės aktų, statistinių ir empirinių duomenų analizė ir sintezė, sisteminimas ir apibendrinimas, palyginimo ir grafinio vaizdavimo metodai.
Nagrinėjamas laikotarpis – 2006-2010 metai.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
7563 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. DARBO IŠTEKLIŲ SAMPRATA IR NAUDOJIMAS ŽEMĖS ŪKYJE4
 • 1.1. Darbo išteklių samprata4
 • 1.2. Darbo išteklių ypatumai9
 • 1.3. Darbo išteklių naudojimas žemės ūkyje12
 • 2. DARBO IŠTEKLIŲ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKYJE ANALIZĖ13
 • 2.1. Kiekybiniai darbo išteklių žemės ūkyje rodikliai14
 • 2.2. Darbo išteklių žemės ūkyje kokybiniai rodikliai22
 • 3. DARBO IŠTEKLIŲ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKYJE VERTINIMAS IR PERSPEKTYVOS26
 • IŠVADOS28
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS30

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darbo ištekliai žemės ūkyje ir jų naudojimo ekonominis įvertinimas
Kursinis darbas Darbo ištekliai žemės ūkyje ir jų naudojimo ekonominis įvertinimas

Žemės ūkis iš kitų veiklos sričių išsiskiria savo specifinėmis savybėmis tokiomis kaip: sezoniškumas, klimatinės sąlygos [...]

Gamtos išteklių žemės ūkyje naudojimo problemos
Referatas Gamtos išteklių žemės ūkyje naudojimo problemos

     Ekonomikos mokslas nagrinėja, kaip iš ribotų išteklių pagaminti kuo daugiau produkcijos, skirtos patenkinti [...]

Žemės ūkio gyvuliai, naudojami žmonių maistui
Prezentacija Žemės ūkio gyvuliai, naudojami žmonių maistui

Mėsinio tipo galvijai •Stambi galva •Trumpas, raumeningas kaklas •Gili, plati krūtinė •Labai plati ketera •Plati tiesi nugara •Platus, stačiakampis liemuo •Nedidelis tešmuo •Trumpos [...]

Sodo augalų dauginimo medžiagos. Verslo organizavimas ir ekonominis įvertinimas
Referatas Sodo augalų dauginimo medžiagos. Verslo organizavimas ir ekonominis įvertinimas

Sodininkystė yra viena iš perspektyviausių žemės ūkio šakų kuri sudaro palankias sąlygas vystytis ekonominiams ir [...]

 UAB “ORLEN Lietuva” cheminių medžiagų naudojimo įvertinimas, atsižvelgiant į teisinius reikalavimus
Kursinis darbas UAB “ORLEN Lietuva” cheminių medžiagų naudojimo įvertinimas, atsižvelgiant į teisinius reikalavimus

Cheminės medžiagos yra šiuolaikinio gyvenimo dalis. Dėl daugumos šių medžiagų didėja mūsų gerovė ir gerėja [...]

Kenksmingos medžiagos naudojamos pramonėje bei žemės ūkyje, apsauga nuo jų
Referatas Kenksmingos medžiagos naudojamos pramonėje bei žemės ūkyje, apsauga nuo jų

Pavojingų medžiagų aptinkama daugelyje darbo vietų. Neseniai Europoje atliktos apklausos metu 16 procentų darbuotojų teigė [...]

Aplinkos išteklių naudojimas ir apsauga
Kursinis darbas Aplinkos išteklių naudojimas ir apsauga

Aplinka tai gamtoje funkcionuojanti tarpusavyje susijusių elementų (žemės paviršiaus ir gelmių, oro, vandens, dirvožemio, augalų [...]

Žmogiškųjų išteklių valdymas: darbo rinka
Referatas Žmogiškųjų išteklių valdymas: darbo rinka

Terminas “ darbo rinka” siaurąja prasme reiškia vietą, kurioje perkama ir parduodama žmogaus darbo jėga.

Mikroorganizmų panaudojimas žemės ūkyje
Referatas Mikroorganizmų panaudojimas žemės ūkyje

Mikrobiologija (gr.mikros-mažas, bios-gyvybė, logos-mokslas) – mokslas apie pačias mažiausias, plika akimi nematomas gyvas būtybes – [...]

Darbo išteklių valdymas tarptautinėje firmoje
Kursinis darbas Darbo išteklių valdymas tarptautinėje firmoje

Temos aktualumas – Pastaraisiais metais privačios bei valstybinės įmonės vis daugiau dėmesio skiria įmonės [...]

Žemės gelmių išteklių apsauga
Prezentacija Žemės gelmių išteklių apsauga

Supažindinti su žemės gelmių ištekliais; Juos reglamentuojančiais teisės aktais; Aptarti išteklių tausojimo ir apsaugos priemones; Pateikti išvadas [...]

Žemės sklypų planų sudarymas naudojant geomap ir ArcGIS programinę įrangą
Diplominis darbas Žemės sklypų planų sudarymas naudojant geomap ir ArcGIS programinę įrangą

Nekilnojamojo turto kadastras – tai sutvarkytas nekilnojamųjų daiktų duomenų rinkinys, kuris saugomas kompiuterių laikmenose. Nekilnojamojo [...]

Žemės naudojimo teisė
Referatas Žemės naudojimo teisė

Žemės naudojimo teisė yra savarankiška subjektinė teisė, kuri reiškia, kad privačios arba valstybinės žemės naudotojas [...]

Šešėlinė ekonomika darbo užmokestyje
Kursinis darbas Šešėlinė ekonomika darbo užmokestyje

Įmonių veiklos analizės kursinio darbo tema yra aktuali, nes šešėlinės ekonomikos apimtys yra matuojamos pasauliniu [...]

Žemės gelmių ištekliai
Prezentacija Žemės gelmių ištekliai

—Žemės gelmių ištekliai – tai gamtos išteklių dalis, apimanti žemės gelmių sandaros ir sudėties elementus [...]