Darbo ištekliai žemės ūkyje bei jų naudojimo ekonominis įvertinimas

31 psl. / 7563 žod.

Ištrauka

Prieš dvidešimtmetį Lietuvai atsikračius sovietinės Rusijos okupacijos ir susigrąžinus nepriklausomybę, visose srityse prasidėjo naujas vystymosi etapas. Naujai atgimusi valstybė keitėsi ne tik politiškai, bet ir ekonomiškai, buvo pereita iš centralizuotai valdomos (arba planinės) į rinkos ekonomiką. Atskiros ūkio šakos ir įmonės pradėjo dirbti nepilnu pajėgumu, buvo pradėtos mažinti darbo vietos, daugėjo bedarbių. Šalies žemės ūkyje susiklostė kritinė situacija, ypač darbo išteklių panaudojimo srityje.
Socialistinis valdymas Lietuvoje suformavo savitas kaimo ir jo gyventojų vystymosi tendencijas, kurios turėjo ryškias pasekmes, tokias kaip didelis gyventojų skaičius kaime bei aukštas nedarbo lygis. Išryškėjo skirtumai tarp rinkos ekonomikos reikalavimų ir praeityje vyravusių ūkio ypatumų. Anksčiau buvęs visiškas užimtumas žemės ūkyje tapo augančia bedarbyste. Kaime buvo susiklostę priešingi rinkos ekonomikai santykiai: neieškoma gamybos efektyvinimo priemonių, nereikia galvoti, ką gaminti ir kur realizuoti, viskas buvo suplanuota „iš aukščiau“. Po nepriklausomybės atkūrimo kolūkiai buvo arba suardyti, arba perorganizuoti į žemės ūkio bendroves. Mąstymas, likęs iš sovietinių laikų, kaimuose žymiai sumažėjęs gyventojų skaičius pradėjo griauti Lietuvos žemės ūkį, kurį dabar atstatyti turėtų naujus ūkius bei naujas darbo vietas kuriantys ūkininkai. Tačiau neturint pakankamo finansavimo, žemės ūkio veikla gali būti ne tik ne pelninga, bet kartais ir nuostolinga.
Darbo išteklių žemės ūkyje naudojimas yra labai svarbi bendro užimtumo sudėtinė dalis, kuri atspindi ekonomines, socialines, politines bei kitas problemas Lietuvos vystymesi. Gyventojų užimtumas ir bedarbystė turi tiesioginę įtaką šalies ūkio ekonomikai ir jos augimo tempams. Čia išryškėja šios temos aktualumas, kurį dar labiau galima pabrėžti teiginiu, jog žmogaus darbas yra vienas iš pagrindinių veiksnių, be kurių kapitalas ir žemė negali dalyvauti gamybos procese.
Tikslas – išanalizuoti ir įvertinti Lietuvos darbo išteklių panaudojimą šalies žemės ūkyje.
Uždaviniai:
1) išnagrinėti darbo išteklių žemės ūkyje sąvoką bei jų panaudojimo ypatumus;
2) išanalizuoti pagrindinius darbo išteklių naudojimo Lietuvos žemės ūkyje ypatumus;
3) numatyti darbo išteklių perspektyvas Lietuvos žemės ūkyje.
Tyrimo objektas – darbo ištekliai Lietuvos žemės ūkyje.
Tyrimo metodai ir būdai - dalykinės ir mokslinės literatūros, teisės aktų, statistinių ir empirinių duomenų analizė ir sintezė, sisteminimas ir apibendrinimas, palyginimo ir grafinio vaizdavimo metodai.
Nagrinėjamas laikotarpis – 2006-2010 metai.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. DARBO IŠTEKLIŲ SAMPRATA IR NAUDOJIMAS ŽEMĖS ŪKYJE4
 • 1.1. Darbo išteklių samprata4
 • 1.2. Darbo išteklių ypatumai9
 • 1.3. Darbo išteklių naudojimas žemės ūkyje12
 • 2. DARBO IŠTEKLIŲ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKYJE ANALIZĖ13
 • 2.1. Kiekybiniai darbo išteklių žemės ūkyje rodikliai14
 • 2.2. Darbo išteklių žemės ūkyje kokybiniai rodikliai22
 • 3. DARBO IŠTEKLIŲ LIETUVOS ŽEMĖS ŪKYJE VERTINIMAS IR PERSPEKTYVOS26
 • IŠVADOS28
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS30

Reziumė

Autorius
julitaite
Tipas
Kursinis darbas
Dalykas
Žemės ūkis
Kaina
€8.52
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 13, 2013
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
31 psl.

Susiję darbai

Žemės ūkio darbų mechanizavimas

Žemės ūkis Referatas 2014 m. daivuciukasss
Lietuvos ūkiuose, kasmet pastebime dirbant ūkininkus, bendroves su nauja technika, dar neseniai žvalgėmės į John Deere naujausios laidos traktorius, nustembame pamatę savaeigius Amazone...

Žemės ūkio technologijos: pašariniai miežiai

Žemės ūkis Referatas 2013 m. aticus
Studijų dalyko „Žemės ūkio technologijų pagrindai“ individualaus namų darbo tikslas yra išmokti parinkti žemės ūkio technologijas pagal jų agrotechninį vertinimą ir ūkinės veikos...

Žemės ūkio bendrovės projekto valdymo analizė

Žemės ūkis Verslo planas 2011 m. rasa13
Pasirengimas dideliems ir mažiems projektams gali stipriai skirtis sudėtingumu. Norint sėkmingai parengti bei įgyvendinti bet kokį sudėtingą verslo valdymo projektą, būtina gerai išmanyti...

Žemės ūkio darbų mechanizavimas. Ataskaita

Žemės ūkis Praktikos ataskaita 2015 m. neilita
Darbe analizuojami plūgai, sėjamosios, trąšų barstytuvai, pesticidų purkštuvai, cukrinių runkelių nuėmimo technikos nustatymai, bei išnagrinėti pagrindiniai javų kombaino technologiniai reguliavimai.

Gamtos išteklių žemės ūkyje naudojimo problemos

Žemės ūkis Referatas 2018 m. vaisiai
Įvertinimas: 10 (puikiai). Ekonomikos mokslas nagrinėja, kaip iš ribotų išteklių pagaminti kuo daugiau produkcijos, skirtos patenkinti neribotus žmonių poreikius. Didelę dalį reikiamų išteklių...