Aklosios dėmės skersmens matavimas

6 psl. / 845 žod.

Ištrauka

DARBO PRIEMONĖS
Paveiksliukas, skirtas aklajai dėmei nustatyti (1 paveiksliukas), paveiksliukas, skirtas aklosios dėmės skersmeniui nustatyti (2 paveiksliukas), pieštukas su specialia žyme (3 paveiksliukas), liniuotė.
TIRIAMASIS OBJEKTAS
Moteris, 23 metų, akiniais koreguota rega.
Darbo eiga:
I darbo dalis. Pirma darbo dalis skirta įsitikinti, kad tiriamasis turi akląją dėmę. Laboratorinis darbas prasideda tiriamajam objektui patogiai atsisėdus ant kėdės. Tiriamajai prieš akis laikomas paveiksliukas aklajai dėmei nustatyti (1 paveiksliukas). Paveiksliukas laikomas akių lygyje maždaug 15-20 cm atstumu nuo akių. Tiriamoji užmerkia kairę akį, o dešine fiksuoja žvilgsnį į fiksacijos kryžiuką, esantį kairėje paveiksliuko pusėje (1 paveiksliukas). Lėtai priartinamas paveiksliukas prie dešinės akies, o paskui lėtai tolinamas. Esant tam tikram atstumui nuo akies, trumpoji atkarpa turi dingti iš akies regėjimo lauko. Tai įrodo aklosios dėmės buvimą. Tie patys veiksmai kartojami ir su kaire akimi.
II darbo dalis. Antra darbo dalis skirta nustatyti aklosios dėmės skersmenį. Paimamas paveiksliukas (2 paveiksliukas) ir priklijuojamas prie sienos auditorijoje. Tiriamoji atsistoja maždaug 40 cm nuo lapo ir užmerkia kairę akį, o dešine fiksuoja žvilgsnį į fiksacijos kryžiuką. Eksperimentatorius atsistoja prie lapo su paveiksliuku šonu taip, kad nebūtų užstotas tiriamajam vaizdas. Eksperimentatoriumi paimamas specialusis pieštukas su žyme ir juo veda nuo dešinio lapo krašto link kryžiuko menamos horizontalios tiesės (3 paveiksliukas). Tiriamasis turi pasakyti, kai nematys specialios žymės ant pieštuko. Tą vietą žymima tašku B. Pieštukas vedamas toliau iki tol, kol tiriamasis pasako, kai specialią žymę ant pieštuko pradeda matyti. Tą vietą žymima tašku A (3 paveiksliukas). Kai buvo atlikti bandymai su dešine akimi, jie pakartojami su kaire, tik pieštukas vedamas nuo kairiojo lapo krašto link kryžiuko menamos horizontalios tiesės. Atliekami trys bandymai su kiekviena akimi. Užrašomi gauti rezultatai, apskaičiuojamas aklosios dėmės skersmuo (4 lentelė). Aklosios dėmės skersmens (ADK) apskaičiavimo formulė:


Reziumė

Autorius
lawixsy
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Psichologija
Kaina
€1.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 12, 2014
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
6 psl.

Susiję darbai

Dėmesio patvarumo ir perkėlimo tyrimas

Psichologija Tyrimas gretulkaxx
Tiriamasis: 20 metų, moteriškos lyties, psichologijos II kurso studentas. Darbo priemonės: Lapas popieriaus, rašymo priemonė, muzikos leistuvas. Eksperimentatoriaus instrukcija tiriamajai: tiriamoji turėjo atlikti...

Eksperimentas: dėmesingumo tyrimas

Psichologija Tyrimas snapelape
Egzistuoja nemažai dėmesio apibrėžimų, bet dėl to, kas iš tiesų yra dėmesys ir kaip geriausia jį apibrėžti diskusijų kyla iki šių dienų. Vienas...