Kintamosios srovės ( įtampos ) lyginimo grandinė. Stabilitronas

10 psl. / 1669 žod.

Ištrauka

Kintamosios srovės ( įtampos ) vienpusio ir dvipusio lyginimo grandinių sandara ir veikimo principas. Puslaidininkinio lyginančiojo diodo ( p-n sandūros ) savybės ir charakteristikos bei fizikiniai veikos principai.

Stabilitrono sandara ir veikimo principas.

Stabilitrono voltamperinė charakteristika ( VACh ) bei pagrindiniai elektriniai parametrai.

Stabilitrono taikymas pastovios įtampos šaltiniuose.

Praktinės užduotys

Panaudojant lyginantįjį puslaidininkinį diodą D sujungti kintamosios srovės vienpusio lyginimo elektroninę grandinę (1 pav. a, kai Ca = 0) ir jos išėjime ( R a ) prijungto oscilografo ekrane gauti išlygintos pulsuojančios įtampos u Ra ( t ) apkrovos rezistoriuje Ra stabilią oscilogramą. Išmatuoti išlygintos pulsuojančios srovės i Ra ( t ), tekančios per apkrovos rezistorių Ra, pulsacijos koeficientą δ = I /I M =U /UM, kai įėjime ( u~ ) veikia harmoninė įtampa u ~ Uosin (w*t ). Lygiagrečiai apkrovos rezistoriui Ra prijungti elektrolitinį kondensatorių Ca ( lizdai „C1“ ir „C2“ ) ir išmatuoti pulsacijos koeficiento δ priklausomybę nuo talpos Ca vertės (Ca = 5; 10; 20; 50 uF ). Palyginti amplitudines įtampų vertes lyginimo grandinės įėjime Uo ir išėjime UM. Gautas oscilogramas ir priklausomybes δ (Ca ) pateikti grafikuose.

Panaudojant keturis lyginančiuosius diodus D1 - D4, sujungti kintamosios srovės dvipusio lyginimo elektroninę grandinę (1 pav. b, kai Ca = 0) ir jos išėjime ( R a ) oscilografo pagalba išmatuoti išlygintos srovės i Ra ( t ), tekančios per apkrovos rezistorių R a, pulsacijos koeficientą δ. Lygiagrečiai apkrovos rezistoriui R a prijungti kondensatorių Ca ir išmatuoti pulsacijos koeficiento δ priklausomybę nuo Ca vertės (Ca = 5; 10; 20; 50 iF ). Palyginti amplitudines įtampų vertes dvipusio lyginimo grandinės įėjime Uo ir išėjime UM. Gautus rezultatus atvaizduoti oscilogramomis ir grafikais- δ (Ca ).

Išmatuoti ir grafiškai atvaizduoti stabilitrono Dst (2 pav. a ) VACh - I F (UAK ). Surasti stabilitrono minimalią atgalinę srovę Ia min bei ją atitinkančią pastovinimo įtampą UP. Iš išmatuotos VACh atgaline kryptimi paskaičiuoti pagrindinius stabilitrono parametrus: rd v =Up /Ia - vardinę diferencialinę varžą įtampos pastovinimo srityje; Rst v = Up /Ia - vardinę statinę varžą atgalinės įtampos pastovinimo srityje; r v = rd v /Rst v - vardinį stabilitrono kokybės koeficientą.

Panaudojant stabilitroną Dst sujungti įtampos stabilizavimo elektroninę grandinę (2 pav. b) ir išmatuoti pastoviosios išėjimo įtampos Uiš priklausomybę nuo pastoviosios įėjimo įtampos Uin. Nubraižyti grafiką- Uiš = F (Uin ). Rasti įtampos stabilizavimo grandinės pagrindinius parametrus: darbinę išėjimo įtampą Uiš st; mažiausią ir didžiausią darbines apkrovos sroves I min ir I max; darbinės išėjimo įtampos Uiš pastovinimo koeficientą k U =Uin /Uiš. Matavimus atlikti trims apkrovos rezistoriaus Ra varžos vertėms: Ra 1; 2 ir 3 k. Srovę ribojančio rezistoriaus R vertė priklauso nuo stabilitrono Dst tipo, kai matavimo grandinėje yra įjungtas stabilitronas Д814А, varža R = Uin max /I a max, čia pastovioji įėjimo įtampa Uin max = 20 V, o stabilitrono Д814А maksimali atgalinė srovė Ia max = 40 mA. Palyginti gautus rezultatus 3-oje ir 4-oje užduotyse.


Reziumė

Autorius
taurus
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Fizika
Kaina
€1.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 7, 2014
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Elektros srovė vakuume

Fizika Prezentacija gabse477
Krūvininkai vakuumeDiodasTermoelektroninė emisijaTriodasElektroninis vamzdelisPanaudojimasInformacijos šaltiniai

Kintamos įtampos matavimas

Fizika Laboratorinis darbas 2012 m. smygolas
Darbo tikslas: 1.1. Įsisavinkite kintamos įtampos matavimo principus. 1.2. Išmokite matuoti ir nustatyti sinusinės ir nesinusinės formos įtampų parametrus įvairių tipų voltmetrais. 1.3....

Elektros srovė dujose

Fizika Prezentacija egidija
Elektros srovė dujose. Dujų jonizacija ir krūvininkų rekombinacijaNesavaiminis išlydis dujose. Savaiminis išlydis dujose.Dujų plazmos samprata. Svarbiausios plazmos savybės.

Nuolatinės ir kintamos įtampos gavimas

Fizika Laboratorinis darbas 2018 m. jocaus420
Paprastąją nuolatinės elektros srovės grandinę sudaro tokie konstrukciniai elementai: įtampos šaltiniai, jungiamieji laidai ir vartotojas. Bendruoju atveju vartotojas vadinamas elektrine varža. Jei srovės...

Elektros srovės galia

Fizika Prezentacija 2011 m. vanesyte
Mechanine galia vadinamas darbas, atliktas per vienetinį laiką. Ji apskaičiuojama mechaninį darbą dalijant iš laiko, per kurį tas darbas atliekamas                       N=A/t Vatvalandė...