Semiotinė reklamų analizė

15 psl. / 2695 žod.

Ištrauka

Reklama – gamintoją ir vartotoją jungianti grandis. Tai specifinė veiklos ir vaizduojamojo meno rūšis, susidedanti iš reklamos priemonių ruošimo, gaminimo, platinimo, organizavimo. Reklamos esmė – kryptinga informacija, perduodama tam tikrai žmonių grupei. Reklama vis dažniau įsiterpia į žmogaus gyvenimą, veikdama jį įsisąmonintu ir neįsisąmonintu lygmenimis. Ji apima daugiau nei komercinius interesus ir siūlo vartotojams tam tikrą gyvenimiškų vertybių, pasaulėžiūros formavimosi, idėjų kūrimo sistemą. Šiame darbe naudojantis semiotiniu tyrimo metodu bus analizuojamos socialinės reklamos. Socialinė reklama – tai viena pagal reklamuojamą objektą išskiriamų reklamos kategorijų. Ji įsikomponuoja tarp komercinės, politinės ir kultūrinės reklamos. Tiesa, su pastarąja yra neretai ir tapatinama, laikant jas viena reklamos rūšimi – socialine reklama. Socialinės reklamos tikslas – kurti naujas socialines vertybes ir taip paveikti žmogaus jausmus, priversti susimąstyti dėl egzistuojančių problemų ir ilgalaikėje perspektyvoje jas spręsti. Tokiam tikslui pasiekti socialinė reklama visuomenei atlieka svarbias, besiintegruojančias, persipynusias funkcijas: informuoja, įtikinėja, skatina bei primena.

Tyrimo objektas: keturios socialinės reklamos, skatinančios priglausti beglobius gyvūnus.

Tyrimo tikslas – išanalizuoti vaizdinę ir žodinę socialinių reklamų sandarą, taikant semiotikos modelį.

Tyrimo uždaviniai:

 1. Aptarti semiotikos sampratą, modelius ir taikymo galimybes.
 1. Išanalizuoti vaizdinę reklamų sandarą.
 1. Išanalizuoti žodinę reklamų sandarą.
 1. Palyginti keturias socialines reklamas tarpusavyje.

Tyrimo metodika: mokslinės literatūros ir socialinių reklamų turinio analizė.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. TEORINIAI SEMIOTIKOS ASPEKTAI4
 • 1.1. Semiotikos samprata4
 • 1.2. Semiotikos modeliai5
 • 1.3. Semiotikos taikymo galimybės7
 • 2. SEMIOTINĖ SOCIALINIŲ REKLAMŲ ANALIZĖ8
 • IŠVADOS12
 • LITERATŪROS ŠALTINIAI13
 • PRIEDAI14
 • 1 priedas14
 • 2 priedas15
 • 3 priedas15
 • 4 priedas16

Reziumė

Autorius
me.llamo
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Komunikacija
Kaina
€2.29
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 9, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
15 psl.

Susiję darbai

Skirtingų kalbų kontaktų analizė

Komunikacija Referatas keturkampistrikampis
Kalbų kontaktavimas, dar kitaip vadinamas kalbų sąveika, atsiranda tada, kai dvi ar kelios kalbos pastoviai ilgiau ar trumpiau vartojamos tų pačių vartotojų. Kai...

Politinė reklama Lietuvoje ir kitose šalyse

Komunikacija Prezentacija girlwithglasses
Politinė reklama – informacija, skleidžiama politiko vardu ar interesais, kuria siekiama paveikti rinkėjų motyvaciją arba propoguojamas politikas ar partija, jų idėjos, tikslai ar...

RSV „AIRBALTIC“ reklaminės kampanijos analizė

Komunikacija Tyrimas 2019 m. gabrielaa
Atliktas „airBaltic“ kompanijos ryšių su visuomene procesų tyrimas: analitinį, veiksmo planavimo bei komunikacijos įvertinimas, ir remiantis gautais duomenimis ,pateikta jų apžvalgą bei tolimesni...

Semiotinė animacinio serialo "Na, Paulauk" analizė

Komunikacija Kursinis darbas 2019 m. zydrutee_
Šiame darbe pateikta gerai įvertinta semiotinė populiaraus teksto analizė. Šio darbo tikslas yra atskleisti animacinio serialo populiarumo priežastis, išsiaiškinti, kokios perteikiamos vertybės jį...