Metalų laidininkų elektrinės varžos matavimas Vitstono tilteliu

5 psl. / 617 žod.

Ištrauka

Darbo tikslas: Susipažinti su Vitstono tiltelio veikimo principu ir išmatuoti metalinių laidininkų varžą.

Teorinė dalis

Elektros srovę metaluose sudaro kryptingas laisvųjų elektronų judėjimas elektriniame lauke.

Elektros srovės pagrindinė charakteristika yra srovės stipris I, kuris skaitine verte yra lygus elektros krūviui, pratekančiam pro laidininko skerspjūvį per 1 sekundę. Kai srovės stipris ir jos tekėjimo kryptis nekinta, elektros srovė vadinama nuolatine. Nuolatinės elektros srovės stiprį galime išreikšti formule:


Reziumė

Autorius
tomas8
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Fizika
Kaina
€1.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 31, 2015
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
5 psl.

Susiję darbai

Laidininkų savitosios varžos nustatymas

Fizika Laboratorinis darbas 2009 m. mokytoja
DARBO TIKSLAS: 1. Nustatyti laidininkų varžas ir jų metalo specifinę varžą. 2. Apskaičiuoti matavimų paklaidas ir lyginant su žinyno duomenimis nustatyti, iš kokio...

Išsišakojusios grandinės elektrinės varžos matavimas

Fizika Laboratorinis darbas 2009 m. mokytoja
DARBO TIKSLAS: 1. Nustatyti išsišakojusios grandinės dalies bendrąją varžą. 2. Apskaičiuoti matavimo paklaidas. PRIEMONĖS: Ampermetras: tipas – astatinis(AST) , sistema - elektromagnetinė, tikslumo...

Laidininko savitosios varžos matavimas

Fizika Laboratorinis darbas ddaarriiuuss
1. Tikslas: a) Apskaičiuoti nežinomos vielos medžiagos savitąją varžą. b) Praktinių įgūdžių ugdymas. c) Apskaičiuoti rezultato nuokrypį. 2. Priemonės: nuolatinės srovės šaltinis, voltmetras,...

Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos

Fizika Laboratorinis darbas 2015 m. Paškevičienė
Laboratoriniams darbams dažniausiai naudojami arba rodykliniai, arba skaitmeniniai matavimo prietaisai. Įtampa matuojama voltmetrais. Elektros srovės stiprį dažniausiai matuojame ampermetru. Varžą matuojame ommetrais.