Dujų tankio nustatymas

2 psl. / 424 žod.

Ištrauka

1. Darbo užduotis.
Susipažinti su oro (dujų) molio masės tankio vienu iš nustatymo būdų.
2. Teorinė dalis.
Molis – SI pagrindinis medžiagos kiekio vienetas. Molinė masė yra cheminio elemento ar junginio 1 molio masė, išreikšta gramais(g/mol). Tankis – tai medžiagos masės ir tūrio santykis matuojamas (kg/m3).

Reziumė

Autorius
martynas
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Fizika
Kaina
€1.93
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Geg 24, 2012
Apimtis
2 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai

Šiluminio plėtimosi koeficiento nustatymas

Fizika Laboratorinis darbas ganesas
1. Darbo tikslas: Nustatyti šiluminio plėtimosi koeficientą. 2. Darbo užduotys: 1. Gauti tiesinę šiluminio plėtimosi priklausomybę nuo temperatūros. 2. Išmatuoti vario, žalvario ir...

Tolygiai greitėjančio kūno pagreičio nustatymas

Fizika Laboratorinis darbas ddaarriiuuss
1. Darbo tikslai Apskaičiuoti pagreitį, kuriuo rieda rutuliukas Galilėjaus loveliu. Tikslumo ir praktinių įgūdžių ugdymas. 2. Darbo priemonės Stovas, lovelis, metalinis rutuliukas, liniuotė,...

Elektrono savitojo krūvio nustatymas magnetronu

Fizika Laboratorinis darbas modestele
Darbo užduotis: Naudojant magnetroną išmatuoti elektrono savitąjį krūvį |e|/m. Teorinė dalis: Papraščiausias magnetronas yra dviejų elektrodų elektroninė lempa, kurios katodas K...