Elektrinių dydžių matavimas ir matavimų paklaidos

4 psl. / 704 žod.

Ištrauka

  1. Darbo užduotis. Išmokti įvertinti elektrinių dydžių matavimo sistemines paklaidas.
  2. Teorinė dalis.

Elektros srovę charakterizuoja tokie fizikiniai dydžiai: įtampa, srovės stipris, nuo kurių priklauso laidininko varža. Įtampa (U )matuojama voltmetrais (V), kilovoltmetrais (1 kV=103 V), milivoltmetrais (1 mV=10-3 V). Elektros srovės stipris (I) – ampermetrais (A), miliampermetrais (1 mA=10-3 A) ir mikroampermetrais(1µA=10-6 A). Varža (R) matuojama ommetrais, kiloommetrais (1 kΩ=103 Ω), megaommetrais (1 MΩ=106 Ω). Ribine verte xrib vadinama didžiausia matuojamojo dydžio vertė, kurią galima matuoti prietaisu. Ji pažymėta prie prietaiso gnybtų arba ją parodo prietaiso skalė ar matavimo prietaisų ribų perjungimo rankenėlė.

Matavimo prietaiso vienos padalos vertė n0 randama ribinę vertę xrib dalinant iš skalės padalų skaičiaus N:

(1)

Išmatuoto dydžio skaitinė vertė, kai n – rodyklės rodomų padalų skaičius:

(2)

Prietaisai, skirti nuolatinei srovei, pažymėti ženklu −. Kintamosios srovės prietaisai žymimi ženklu ~ arba RMS (skirti sinusinės elektros srovės efektinėms vertėms matuoti) bei TRMS − kitokių kintamųjų elektros srovių ir įtampų efektinių verčių matavimams.

Redukuotoji santykinė paklaida δr, dar vadinama prietaiso tikslumo klase, apibrėžia matavimo tikslumą. Ja vadinamas procentais išreikšto matuojamo dydžio absoliutinės paklaidos Δx santykis su xrib :

(3) Skiriamos 7 tikslumo klasės. Prietaisai, kurių tikslumo klasė δr = 0,1; 0,2; 0,5, vadinami preciziniais ir naudojami laboratoriniams matavimams, o technikoje naudojami δr = 1,0; 1,5; 2,5; 4 – techniniai prietaisai.


Turinys

  • Darbo užduotis - įvertinti elektrinių dydžių matavimo sistemines paklaidas
  • Teorinė dalis - apie elektrinius dydžius. Apie paklaidas
  • Aparatūra ir darbo metodas
  • Darbo rezultatai - skaičiavimai, lentelės, grafikas
  • Išvados

Reziumė

Autorius
bordyyna
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Fizika
Kaina
€1.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 1, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
4 psl.

Susiję darbai

Elektrinių dydžių matavimas ir jo paklaidos

Fizika Laboratorinis darbas 2013 m. simmot
Darbo užduotis. Išmokti įvertinti elektrinių dydžių matavimo sistemines paklaidas. Teorinio pasirengimo klausimai. Absoliutinė ir santykinė paklaida. Sisteminė ir atsitiktinė paklaida. Prietaiso tikslumo klasė...

Elektrinių dydžių matavimas ir matavimo paklaidos

Fizika Laboratorinis darbas 2015 m. Paškevičienė
Laboratoriniams darbams dažniausiai naudojami arba rodykliniai, arba skaitmeniniai matavimo prietaisai. Įtampa matuojama voltmetrais. Elektros srovės stiprį dažniausiai matuojame ampermetru. Varžą matuojame ommetrais.