Objektinis programavimas. C++. Užduotis su teksto analize ir redagavimu

5 psl. / 1132 žod.

Ištrauka

REIKALAVIMAI:

Teksto analizė ir redagavimas. Klasė string, standartiniai metodai. Apdorojimo eilutėmis algoritmas. Eilučių įvedimas ir išvedimas. Teksto analizė ir redagavimas. Leksinė, sintaksinė, semantinė analizė. Teksto apdorojimo eilutėmis algoritmas. Failo redagavimas: nurodytos failo eilutės pašalinimas, naujos įterpimas, eilučių sukeitimas vietomis faile. Žodžių išskyrimas.

UŽDUOTIS:

Faile Tekstas.txt užrašytas tekstas. Gretimi žodžiai eilutėje skiriami vienu arba keliais skyrikliais. Skyrikliai yra žinomi.

 • Rasti ir spausdinti ekrane ilgiausią teksto žodį iš tų, kuriuose yra 3 skirtingos balsės.
 • Rasto žodžio eilutę perkelti į teksto pradžią.
 • Redaguotą tekstą užrašyti į failą RedTekstas.txt.
 • Tekstą analizuokite skaitydami po vieną eilutę.

Pastaba: analizuojamame tekste ĄČĘĖĮŠŲŪąčęėįšųū raidžių nėra.

PROGRAMOS VADOVAS:

Programa kuriama C++ programavimo kalboje. Naudojama „Microsoft Visual Studio“. Pradiniai duomenys ir rezultatai yra tekstiniuose failuose. Programos planas:

 1. Nuskaitomi duomenys iš failo po vieną eilutę(„Tekstas.txt“).
 2. Suskaičiuojama, kiek kiekvienas žodis eilutėje turi skirtingų balsių.
 3. Randamas ilgiausias žodis toje eilutėje, turintis 3 skirtingas balses.
 4. Randamas ilgiausias žodis visame tekste, turintis 3 skirtingas balses. Jis spausdinamas ekrane.
 5. Eilutė su šiuo ilgiausiu žodžiu perkeliama į teksto pradžią (pateikiami 2 būdai)
 6. Pakeistas tekstas spausdinamas rezultatų faile („RedTekstas.txt“)
 7. Kai programa teisingai įvykdoma, „juodame lange“ matomas toks vaizdas:

PROGRAMOS KŪRIMAS:

Įjungiama „Visual studio“ programa à File à New project à Visual C++ à Win32 à Win32 Console Application à Name vietoje įrašomas programos pavadinimas à Browse pasirenkame, kur saugosime programą à Prie Create directory for solution nuimame varnelę à OK à Next à Nuimame varnelę nuo Security Development Lifecycle (SDL) checks à Uždedame varnelę prie Empty Project à Finish.

Toliau sukuriamas .cpp failas. Solution Explorer lange ant programos pavadinimo spaudžiamas dešininis pelės klavišas à Add à New Item à Visual C++ à C++ File (.cpp) à Add.

Programos tekstas talpinamas faile .cpp. Prieš įvykdant programą, tame pačiame kataloge, kur yra programa, reikia sukurti duomenų failą („Tekstas.txt“). Rezultatų failas susikurs automatiškai.


Turinys

 • Reikalavimai
 • Užduotis
 • Programos vadovas
 • Programos kūrimas
 • Programos tekstas su komentarais
 • Pradiniai duomenys ir rezultatai

Reziumė

Autorius
bordyyna
Tipas
Laboratorinis darbas
Dalykas
Informatika
Kaina
€1.93
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 1, 2015
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
5 psl.

Susiję darbai

Asemblerinis programavimas

Informatika Laboratorinis darbas arunnne
Darbo tikslas: Sukurti mano pačios nustatyto funkcionalumo programą, kuri turi tenkinti šitas sąlygas: 1. Pradiniai duomenys turi būti saugomi byloje arba įvedami iš...

Žalingos programinės įrangos analizė

Informatika Referatas meduolis
Internetas tapo neatskiriama daugelio žmonių kasdieninio gyvenimo dalis. Vis daugiau žmonių pradeda naudoti paslaugas siūlomas internetu. Internetas evoliucionavo nuo paprasto komunikacijos tinklo iki...

Programa sukurta su MPLAB X IDE Main 2 užduotis

Informatika Laboratorinis darbas 2015 m. lioon
Programa buvo suprojektuota su Microchip MPLab. Šios programos tikslas yra, kad programa pati skaičiuoja mygtuko paspaudimus ir priklausomai nuo paspaudimų, pagal dvejetainį kodą,...

Algoritmai ir objektinis programavimas

Informatika Laboratorinis darbas 2017 m. inesa10
Algoritmų ir objektinio programavimo laboratorinių darbų ataskaita. Pateikiama užduoties sąlyga, sukurtos programos kodas (C# kalba), skirtas išspręsti užduotį ir programos rezultatų ekranų nuotraukos.