Tikslieji ir gamtos mokslai / Informatika

Objektinis programavimas. C++. Užduotis su teksto analize ir redagavimu

0 atsiliepimų
Autorius:

REIKALAVIMAI:

Teksto analizė ir redagavimas. Klasė string, standartiniai metodai. Apdorojimo eilutėmis algoritmas. Eilučių įvedimas ir išvedimas. Teksto analizė ir redagavimas. Leksinė, sintaksinė, semantinė analizė. Teksto apdorojimo eilutėmis algoritmas. Failo redagavimas: nurodytos failo eilutės pašalinimas, naujos įterpimas, eilučių sukeitimas vietomis faile. Žodžių išskyrimas.

UŽDUOTIS:

Faile Tekstas.txt užrašytas tekstas. Gretimi žodžiai eilutėje skiriami vienu arba keliais skyrikliais. Skyrikliai yra žinomi.

 • Rasti ir spausdinti ekrane ilgiausią teksto žodį iš tų, kuriuose yra 3 skirtingos balsės.
 • Rasto žodžio eilutę perkelti į teksto pradžią.
 • Redaguotą tekstą užrašyti į failą RedTekstas.txt.
 • Tekstą analizuokite skaitydami po vieną eilutę.

Pastaba: analizuojamame tekste ĄČĘĖĮŠŲŪąčęėįšųū raidžių nėra.

PROGRAMOS VADOVAS:

                 Programa kuriama C++ programavimo kalboje. Naudojama „Microsoft Visual Studio“. Pradiniai duomenys ir rezultatai yra tekstiniuose failuose. Programos planas:

 1. Nuskaitomi duomenys iš failo po vieną eilutę(„Tekstas.txt“).
 2. Suskaičiuojama, kiek kiekvienas žodis eilutėje turi skirtingų balsių.
 3. Randamas ilgiausias žodis toje eilutėje, turintis 3 skirtingas balses.
 4. Randamas ilgiausias žodis visame tekste, turintis 3 skirtingas balses. Jis spausdinamas ekrane.
 5. Eilutė su šiuo ilgiausiu žodžiu perkeliama į teksto pradžią (pateikiami 2 būdai)
 6. Pakeistas tekstas spausdinamas rezultatų faile („RedTekstas.txt“)
 7. Kai programa teisingai įvykdoma, „juodame lange“ matomas toks vaizdas:

 

PROGRAMOS KŪRIMAS:

                 Įjungiama „Visual studio“ programa à File à New project à Visual C++ à Win32 à Win32 Console Application à Name vietoje įrašomas programos pavadinimas à Browse pasirenkame, kur saugosime programą à Prie Create directory for solution nuimame varnelę à OK à Next à Nuimame varnelę nuo Security Development Lifecycle (SDL) checks à Uždedame varnelę prie Empty Project à Finish.

                 Toliau sukuriamas .cpp failas. Solution Explorer lange ant programos pavadinimo spaudžiamas dešininis pelės klavišas à Add à New Item à Visual C++ à C++ File (.cpp) à Add.

Programos tekstas talpinamas faile .cpp. Prieš įvykdant programą, tame pačiame kataloge, kur yra programa, reikia sukurti duomenų failą („Tekstas.txt“). Rezultatų failas susikurs automatiškai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
1132 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Reikalavimai
 • Užduotis
 • Programos vadovas
 • Programos kūrimas
 • Programos tekstas su komentarais
 • Pradiniai duomenys ir rezultatai

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Objektinis programavimas. C++. Užduotis su objektų rinkiniu.
Praktikos ataskaita Objektinis programavimas. C++. Užduotis su objektų rinkiniu.

REIKALAVIMAI: Objektų rinkinys. Veiksmai su duomenimis (įvedimas, išvedimas, paieška, sumos (sandaugos, aritmetinio vidurkio skaičiavimas, didžiausios (mažiausios) [...]

Objektinis programavimas. C++. Užduotis su konteinerine klase
Laboratorinis darbas Objektinis programavimas. C++. Užduotis su konteinerine klase

Objektinis programavimas. C++. Užduotis su konteinerine klase. REIKALAVIMAI: Konteinerinė klasė. Veiksmai su duomenimis (įvedimas, išvedimas, paieška, sumos [...]

Funkcinių programavimo kalbų lyginamoji analizė
Diplominis darbas Funkcinių programavimo kalbų lyginamoji analizė

Programavimo raidos pradžioje idėjos buvo paprastos, programos buvo struktūrizuojamos kaip išreikštinė veiksmų seka. Programavimo paskirtis [...]

Algoritmai ir objektinis programavimas
Laboratorinis darbas Algoritmai ir objektinis programavimas

Programos Modulis.h failas: #pragma once #include using namespace std; // Klasė aprašo studijų modulį class Modulis { public: string ModPav;       [...]

Kazio Varnelio teksto „Tinklo kultūros reikšmė
Rašinys Kazio Varnelio teksto „Tinklo kultūros reikšmė" analizė

Pasirinkau analizuoti Kazio Varnelio tekstą „Tinklo kultūros reikšmė“. Tekstą „Tinklo kultūros reikšmė“ parašė Kazys Varnelis. 2010-ais [...]

Vytautas Kubilius “Neparklupdyta mūza” istoriografinio teksto analizė
Referatas Vytautas Kubilius “Neparklupdyta mūza” istoriografinio teksto analizė

Referate analizuosiu profesoriaus, habilituoto mokslų daktaro Vytauto Kubiliaus knygą „Neparklupdyta mūza“. Analizę atliksiu į pagalbą [...]

Konkretaus teksto citatų analizė (V. Daujotytės „Literatūros filosofijoje“)
Tyrimas Konkretaus teksto citatų analizė (V. Daujotytės „Literatūros filosofijoje“)

Pasirinkto teksto (V. Daujotytės „Literatūros filosofija“) stilius yra mokslinis. Šį bendrinės kalbos funkcinį stilių plačiausiai [...]

Lietuvių valstybinio brandos egzamino teksto interpretacijos užduotis 2012 m. Šatrijos Ragana
Rašinys Lietuvių valstybinio brandos egzamino teksto interpretacijos užduotis 2012 m. Šatrijos Ragana "Sename dvare" teksto interpretacija

Darbe įdėta analizuojamo kūrinio ištrauka iš Šatrijos Raganos "Sename dvare" ir ištraukos analizė. Labai gerai [...]

Kūrybinio mąstymo užduoties analizė
Laboratorinis darbas Kūrybinio mąstymo užduoties analizė

Procesas, kuris ,,pagamina“ akivaizdų produktą ar bent jo idėją, bendrame tarpdisciplininiame kontekste buvo pavadinras kūrybiniu [...]

Stilistinė M. Kvietkausko teksto „Kad tikruoju vardu vadintų“ analizė
Tyrimas Stilistinė M. Kvietkausko teksto „Kad tikruoju vardu vadintų“ analizė

Tekstas, kuris bus analizuojamas šiame darbe, paimtas iš Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraščio Metai 2009 metų [...]

Teksto analizė funkcijų, tipų ir žanro aspektu
Referatas Teksto analizė funkcijų, tipų ir žanro aspektu

Tekstas, kuris bus nagrinėjamas šiame darbe, paimtas iš kultūros ir meno žurnalo Kultūros barai (šių [...]

Atviro atsako teksto analizė pagal 5 kokybinio tyrimo duomenų analizavimo etapus
Praktikos ataskaita Atviro atsako teksto analizė pagal 5 kokybinio tyrimo duomenų analizavimo etapus

Užduotis:  atlikti etnografinį interviu su vienu asmeniu (močiute, kai jai buvo 10-15 metų), išanalizuoti pasakojimo [...]

Antano Škėmos teksto
Referatas Antano Škėmos teksto "Balta drobulė" analizė

Darbo tikslas: išanalizuoti Antano Škėmos romano Balta drobulė ypatumus. Darbo uždaviniai: Sudaryti Antano Škėmos tekstyną; Aptarti tekste vartojamų [...]

Teksto analizė ir interpretacija: K. Donelaičio ,,Metų
Rašinys Teksto analizė ir interpretacija: K. Donelaičio ,,Metų" finalinė scena

K.Donelaičio ,,Metai" - europinės reikšmės poema. Tai vaizdingas pasakojimas apie lietuvių būrus, jų buitį, papročius [...]